Йога семинар в “Азарея”

Снимки от семинара в еко селище “Азарея”, ноември 2010