Арт терапия 2012

000

Втора арт сесия : “Среща с мъжа и жената в себе си”

***

Трета арт сесия : “Среща с Анимата/Анимуса”

Четвърта арт сесия : “Среща със себе си”

Пета арт сесия : “Среща със Сянката”