Арт терапия 2012

Първа арт сесия : “Среща с мъжа и жената в себе си”

***

3 арт сесия : “Среща с Анимата/Анимуса”

***

4 арт сесия : “Среща със себе си”

***

5 арт сесия : “Среща със Сянката”