семинар Психо-биологични програми на заболяванията – 4 модул

Психо-биологични програми на заболяванията

4 модул “Toolbox” (Инструментариум за работа)

Цeли: Чрез използването на много примери и практически инструменти, целта на всеки семинар е действително да даде възможност на участниците да вникнат по-задълбочено в собствените си здравословни проблеми. Работата ще ви даде по-обширни познания, с помощта на които да откриете кои са емоционалните конфликти, свързани с дадено заболяване, дискомфорт, поведение, блокажи или повтарящи се схеми в живота ви.

Експериментален по характер – Участникът следва насоки и прави упражнения, които помагат за откриването на дълбоки емоционални конфликти или спомени, свързани с даден проблем, използвайки инструменти, които ги освобождават (проблемите и спомените). Това води до дълбоки и разтърсващи преживявания на участниците.

ДАТА:  9-10 април

ВРЕМЕ: 9:30 – 18:00 ч.

ЦЕНА: 180 лв. При заплащане до 20 февруари – 160 лв.

За участвали на Toolbox от предишен цикъл семинари – 50% отстъпка – 90 лв.

/Предварително записване и заплащане на място в студиото. Можете да преведете сумата и на сметка, публикувана в основата на тази страница.

(при отказ от семинара се възстановява 50% от заплатената сума)/

Място на провеждане на семинара: 

х. “Реал“, конферентна зала, 2 етаж.

Адрес: ул.”Георги Войтех” №2

Водещ: Мари-Жинет Ро /Канада/

Място на провеждане на консултациите:

Център за психологично консултиране “Пътят”

адрес: ул. “Екзарх Йосиф” №18 – виж.карта

 ***

Дипломиран специалист по акупунктура, психотерапевт, лектор и преподавател. Нейните търсения са я отвели към задълбочаване на познания й в специалности като хипноза и невролингвистично програмиране. Като изследовател и специалист тя се спира върху тоталната биология на живите същества и интензивно се обучава в тази нова дисциплина в курсовете на Клод Саба във Франция и Канада. От 2004 година Мари-Жинет Ро дава консултации в тази област, организира семинари и конференции в Канада, Франция, Швейцария, Белгия и Полша.

 ***

 Теми на модул 4:

 • • Две неща, общи за оцелелите
  • Основни неща, които да помним: осъзнатост, конфликти, работа на мозъка
  • Ограничаващи вярвания
  • Чести грешки и капани, които да се избягват
  • Дълбоки вътрешни чувства
  • Кръг от обяснения/значения
  • Време за освобождаване: процесът на жалеене
  • Вторични ползи
  • Съвети за фасилитатора
  • Последиците от свободата
  • Обезценяване: Къде сте поставили вашите „безопасност и увереност”
  • Преразглеждане на вярванията
  • Отношение на подпомагане
  • Кръг от житейски обстоятелства
  • Кръг на вътрешните чувства
  • Блокаж/Срив
  • Сляпо петно
  • Отношението на фасилитатора
  • Интегриране в бъдещето

  • Практически упражнения
Всеки семинар съдържа теоретична част, много примери,
инструментариум (техники) и практически упражнения. 

  “Всичко онова, което е неосъзнато, се връща под формата на съдба”. К. Юнг
 

Какво ни казват нашите болести, нашите рани, нашите липси, нашето поведение?

В болестта има смисъл. Нашите болки, нашите неразположения, нашите душевни състояния са израз на усещания на биологично ниво, които не сме проумели, и които никога не сме могли да изразим с думи. Докато човек не осъзнава нещата, които му се случват, той ще преповтаря несъзнателно, т.е. автоматично всичко, което е било заложено в него. Например – в какво ще успее, дали ще се разболее или не, какво ще е приятно за него, професията му, любовните връзки и т.н.

Болестта: физиологично приспособяване към стреса. Болестта е израз на стреса на „биологично” ниво, когато той е станал неуправляем на психическо. Ние можем да разберем нейният смисъл, ако открием природата на стреса, който е в основата й. Намирайки връзката на болестта с травмите, които бележат нашия жизнен път и семейната ни памет, ще получим ключовете към оздравяването. Когато си задаваме правилните въпроси, и правим съзнателно правилните връзки, успяваме да идентифицираме и преодолеем емоционалната травма, която е в основата на дадено неразположение или поведение.

Здравето е изкуството да се живее.

То е свързано с определен начин на действие, на мислене, на чувстване.

Целта: да потърсим причините за болестта, и оттам ключа към оздравяването.

Средството: осъзнаването и опознаване на Себе си.

Мари-Жинет от Канада дава консултации и провежда семинари в Швейцария, Франция, Полша и България. Контакт: heliovie19 @ gmail.com; тел: +33 (0) 6-62-38-53-81 

************************************************************************