Традицията на Веданта

Има много школи по Веданта в днешно време, но всички те водят началото си от Ади Шанкарачаря, един от най-великите философи и йоги на всички времена. Традицията обикновено се предава от учител на ученик, т.н. гуру-шишя парампара. В миналото учениците са били малко и школите затворени за обикновения човек. Днес е различно. Веданта се преподава дори в университетите. Едни от най-известните имена във Веданта са тези на Шри Рамакришна и Свами Вивекананда, Рамана Махариши, Свами Шивананда, Свами Чинмаянанда, Свами Партхасаратхи и много други съвременни веданта учители.

Тук е представена една от действащите линии на Адвайта Веданта, в която съм обучаван и която преподавам:


Ади Шанкарачаря (788-820 г.)

Той е основателят на школата на Адвайта Веданта, т.н. недуалистична Веданта. За своя сравнително кратък живот /32 години/ той успява да възроди древните учения на Ведите и упанишадите и да изведе Индия от мрачния духовен период, в който е изпаднала страната по това време. Брилянтен ум, сърцат поет и неуморим труженик – Шанкара съчетава в себе си “трите пътя” – Гняна, Бхакти и Карма марга – Мъдрост, Любов, и Действие. Кръстосва надлъж и шир Индия, пеш или с волска каруца, без да се задържа много на едно място и заедно със своите ученици влиза в многобройни философски диспути, в които оборва своите опоненти и преподава своето учение, провъзгласяващо Единната основа на всичко съществуващо. Неговите коментари върху Бхагавад Гита, Упанишадите и Брахма сутра остават класика и до днес и са задължително четиво за всеки, които опитва да проникне във философските тайни на битието. Ади Шанкара установява четири големи центъра в четирите краища на Индия, които остават като стълбове за възраждащата се ведическа култура. Основната идея на Шанкара е тази: МОКША, освобождение, ТУК и СЕГА. Той е застъпник на идеята, че човешкото същество има потенциала да постигне крайна Себереализация, освобождение от оковите на карма приживе и че всеки човек носи този потенциал в себе си.

***

Свами Тапованам Махарадж (1889-1957)

Свами Тапован е малко известен Веданта учител, тъй като е живял своя живот предимно в Хималаите около изворите на Ганг, а през зимните периоди в Ришикеш. За сметка на това е добре известен на санясите и йогите по онова време като съвършен Гняни. Съвременник и приятел на Свами Шивананда, който казва за него, че свети на духовния небосклон като Полярната звезда и всички садхута от хималайските региони се ориентират по него в своя нелек път… Написал е само 3 книги и различни химни на санскрит. На английски могат да се намерят: “Wanderings in the Himalayas”, “Kailasa Yatra” и “Ishvara Darshana”.  Самият той е живял истински монашески живот, без лукс и удобства. Бил е изключително влюбен в природата и планините и по-специално Хималаите, за което говори факта, че след като стига един ден до свещената планина, никога повече не се връща в долините. Славел се е като доста суров и безкомпромисен учител, поради което е имал и малко желаещи за ученици. Един от тях е Свами Чинмаянанда, който поема факела на Веданта от своя учител и “слиза” в долините за да сподели учението с обикновените хора.

***

Свами Чинмаянанда (1916 –1993)

Неговото духовно битие започва след срещата му със Свами Шивананда, който го посвещава в саняс и малко след това го изпраща при неговия гуру – Свами Тапован. Концепцията на Свами Чинмаянанда е различна от тази на неговия учител. Той е вдъхновен от идеята да направи Веданта достояние на всички хора в своята страна, а защо не и по цял свят. За пръв път създава ашрам от академичен тип и за пръв път в него имат възможност да се обучават и жени – една своеобразна революция в ортодоксалното индийско общество. Неговият първи и основен център е в Мумбай, след което следват още много ашрами, училища, сиропиталища, болници и много други инициативи, задвижени от идеята да лекуват и помагат на хората не само духовно, а по всички възможни начини. С течение на времето изпъква като блестящ оратор и философ и е избран като представител на Световния конгрес на религиите в Чикаго 1993 г. , 100г. след Свами Вивекананда, който прави невероятен пробив за пръв път на Запад с учението на Веданта. Навлиза в махасамадхи на 3 август 1993г.

***

Свами Партхасаратхи

Един от съвременните представители на Адвайта Веданта философията, ученик на Свами Чинмаянанда. Преди да се посвети на духовния път получава висше образование в Индия и Оксфорд, Англия. След като 20 години се учи и служи при своя гуру, Свами Пархасаратхи поема по своя път и създава Веданта академия близо до Мумбай и Пуне.  Характерен е с това, че осъвременява още повече посланието на Веданта, оставя настрани ритуалите и тесногръдите традиции, които са били съпътстващи Веданта векове наред. Все още активно действащ и пътуващ по цял свят, независимо от своите 86 години. Неговите книги на ведантична тематика са бестселъри. Включен е в списъка на книги като “100-те най-известни светци на Индия” и др. подобни. Освен като учител на своите студенти, Свами Партхасаратхи е търсен лектор и от световно известни корпорации и крупни бизнес организации. Неговото послание е: “Динамично действие, спокоен ум, ясна мисъл. Това е Веданта.”

***

***

with-SwamijiСъс Свамиджи към края на обучението си в Индия, 2007 г.