Лошите вритти и тяхното изкореняване 2

ЛОШИТЕ ВРИТТИ (ВЪЛНИ, МОДИФИКАЦИИ НА УМА)  И ТЯХНОТО ИЗКОРЕНЯВАНЕ
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

28 ГЛАВА – 2 част

 

ОМРАЗАТА И НЕЙНИТЕ МОДИФИКАЦИИ

Омразата и злонамереността са две страшни страсти. Те са толкова дълбоко имплантирани във вашата система, че е много трудно да се изкоренят. Гордостта не е толкова опасна, колкото омразата и злонамереността. Напр., ако един човек е поставен на висок пост и печели много пари, като резултат от това е почитан и уважаван от всички и той стремглаво се възгордява. Ако загуби поста си и спре да печели пари, гордостта му се изпарява. Но омразата и злонамереността са две страсти, които са много упорити и се нуждаят от постоянни и настоятелни усилия, за да бъдат изкоренени.

Предразсъдъкът, нетолерантността, гхрина (презрението), арогантността, наглостта, ненавистта, неуважението – всички тези вритти са модификации на емоцията омраза. Съмнението става предразсъдък чрез повторение. Предразсъдъкът се развива в зла воля (презрение, гхрина) и нетолерантност. Злата воля е меката форма на омразата. Когато тя се повтаря, се развива в омраза. Омразата чрез усилено повторение се превръща в злонамереност или в изключителна враждебност.

Предразсъдък

Предразсъдъкът или неразумно нехаресване, предубеждение и нетърпимост са трите нежелателни вритти в ума. Предразсъдъкът прави ума и мозъка коравосърдечни. Умът не може да мисли истински. Предразсъдъкът е вид ментална възпалена рана. Ако имате предразсъдъци срещу мохамеданите, напр., няма да можете да разберете учението на Мохаммед в Корана. Мозъкът и умът няма да вибрират хармонично, за да разберат духовните идеи на Корана, тъй като предразсъдъкът е направил ума коравосърдечен.

Предразсъдъкът е като отворена възпалена рана във физическото тяло, през която изтича силата на волята на човека. Бъдете каквито искате – либерални или католици в идеите си. Но останете отворени за всяка философска школа или религия. Определена религия е подходяща за определена нация в зависимост от нивото на еволюция, темперамент и възможностите на народа. Ария Самаджа, Брахмо Самаджа, новото мисловно движение, окултизмът и различните видове култове и деноминации служат за някаква специфична определена цел. Предразсъдъкът е само неразумно нехаресване. Премахнете го чрез усилие и правилно мислене.


Нетолерантност

Нетолеранстността е умствена ограниченост поради някакви затворени вярвания, убеждения и гледни точки. Бъдете изключително непривързани и трезвени относно собственити си вярвания. (В противен случай) умът ви ще бъде постоянно обезпокояван от нетолерантността. Дори и гледната ви точка да е съвършено противоположна от тази на другите, имайте изключителна толерантност. Човекът на толерантността има разширено сърце. Толерантността носи постоянен мир.

Арогантност

Арогантността е породена от чувството за превъзходство. Тя високомерно се изразява в презрително отношение към другите. Тя е надменно презрение. Тя е брутална наглост. Тя има изключително груба или неуважителна природа. Арогантността е грубо, високомерно поведение или посегателство на установените правила за социално общуване. Арогантният човек проявява крайно пренебрежение към чувствата на другите. Той атакува лично с думи или действия, показващи презрение или триумфалност.

КАК ДА ИЗКОРЕНИМ ОМРАЗАТА

Никакво самадхи или единение с Бог не е възможно, като в ума съществуват омраза, предразсъдък, ревност, гняв, похот и пр. Премахнете тези дефекти посредством любовта, титикша (поносимост), брахма – бхавана (божествено чувство), атма – дрищти (съзерзаване на Атман, Висшия Аз), сатсанг (общуване с мъдри хора), вичара (размишление). Любовта е най-голямата сила на земята. Каруна (състраданието) е най-великата садхана (духовна практика). Не причинявайте болка на другите и освобождавайте болката, където я срещнете; това е каруна.

Този, който обича друг човек, всъщност обича само себе си. Този, който дава пет рупии като благотворителност на бедния нуждаещ се човек, всъщност ги дава на себе си. Защото няма какво да се спасява в света, освен собственото ни „аз”. Този, който наранява, мрази и обижда друг човек, наранява, мрази и обижда единствено себе си. Той копае собствения си гроб.

Когато в ума се надигнат мисли на отмъщение и омраза, първо се опитайте да контролирате физическото си тяло и реч. Не изговаряйте зли и жестоки думи. Не порицавайте. Не се опитвайте да наранявате другите. Ако успеете да поддържате тази практика няколко месеца, мислите за отмъщение няма да имат външно проявление и ще отмрат от само себе си. В началото ще ви е изключително трудно да контролирате такива мисли, без първо да сте овладели тялото и речта си.

Постоянната вичара и развиване на противоположните добродетели – према, дая и каруна (любов; симпатия и съчувствие; състрадание) – ще изкоренят двете стихийни страсти – омразата и злонамереността.

Когато омразата се прояви, размишлявайте за благословиите на любовта; така тя бавно ще изчезне. Благословиите на любовта с много. Човек спи щастливо. Човек живее щастливо. Не се измъчва от лоши сънища. Навсякъде е посрещнат добре. Той е скъп и за неземните същества. Девите (боговете) го пазят. Огън, отрова и меч не могат да го достигнат. Той бързо концентрира ума си. Излъчването му е безоблачно. Умира в мир и отива в брахма – лока (обителта на Брахман, Абсолюта).

Не си създавайте врагове. Не поддържайте недоброжелателна мисъл срещу този, който ви е навредил или държал зле с вас. Ако, докато обръщате ума си към врага, си спомняте за обидите, които са се стоварили върху ви, и омразата се надигне във вас, опитайте се да я прогоните чрез повтаряне на мисълта за любов към врага. Представяйте си отново и отново, че той е ваш най-близък приятел и с усилие отправете силен поток на любов към него. Повикайте в ума си чувства на привързаност и други подобни, които могат да доведат до любов и топлота. Спомнете си историята на Павахари Баба и Джаядева, авторът на Гита Говинда в Бхакта виджая, който съзнателно се молил на Бог и искал мукти (освобождение) за своя враг – разбойникът, който отрязал двете му ръце.

Служете на човека, който мразите. Споделяйте с него всичко, което имате. Давайте му храна. Мийте нозете му. Искрено му се покланяйте. Омразата ви ще утихне. Той също ще започне да ви обича. Подаръците и милите думи укротяват и неукротимите. От подаръците и милите думи хората свеждат глави.

Ако дадете одеало на човек в нужда с нежелание, това въобще не е дана (благотворителен жест). Това е само егоистичен жест. Умът ще чака да си върне одеалото при първа възможност. Не давайте нищо без желание.

САДХАНА (ДУХОВНАТА ПРАКТИКА) НА УРАВНОВЕСЕНИЯ ПОГЛЕД

Служете на всички. Служете на Бога във всички. Обичайте всички. Уважавайте всички. Развийте космическа любов. Имайте атма – бхавана и атма – дрищи. Имайте уравновесен поглед (сама дрищи). Всички видове омраза ще изчезнат. Садханата (духовната практика) на уравновесения поглед е изключително трудна, но упоритите и постоянни усилия рано или късно ще доведат до успех.

Духовните ученици, които искат да приключат с различията, незабавно трябва да развият любов към много скъп човек, след което към неутрален човек и накрая – към врага си. И, вършейки това, във всяка част (от заданието) трябва да направят сърцето си нежно и любящо и, моментално след като са го постигнали, да потънат в дхяна (медитация).

Разграничавайте крадеца от честния човек, но трябва да обичате крадеца. Светско мислещият човек мрази крадеца, вижда го навън от себе си и смята, че е напълно разделен от крадеца; докато гняни (човекът на знанието) обича крадеца като Себе си и го вижда в себе си.

Ако помнете, че жестокия или свиреп човек е бъдещ светец и има всички божествени качества в потенциална форма, ще започнете да обичате всеки. Омразата бавно ще изчезне. Въпрос на време е само за свирепия или жесток човек да еволюира и  да се развие.

Духовният ученик, който желае да развива четирите божествени състояния – любов, милост, симпатия и уравновесен ум, първо трябва да премахне пречките, да започне да медитира. Нека приключи своя лек обяд и отпъди сънливостта, създала се след храненето; нека седне удобно в изолирано място и да помисли върху злините от омразата и върху множеството предимства от въздържанието. И наистина, посредством средствата от тази практика, омразата бавно ще изчезне и ще се развие въздържание. Човек, обладан от омраза и с ум, потънал в омраза, е склонен към убийства. Търпението е най-голямата добродетел. Нищо не може да надмине въздържанието. Този, който има добре развито въздържание, е наистина божествено същество.

В тази относителна вселена няма нищо напълно правилно и напълно грешно. Правилното и грешното са продукт на ума. Всеки е прав от своята си гледна точка. Във всяко нещо съществува семенце на истината. Гледната точка е определящият фактор в живота на всеки. Когато посредством мъдростта се озари разбирането, гледната точка се разширява и става все по-цялоста. Когато посредством невежеството се потъмни разбирането, гледната точка се стеснява, ограничава и става едностранчива. Широката гледната точка е знак за разширяване на сърцето. Човекът на широката гледна точка е свободен от подозрение, предразсъдъци, предубеждения и различни видове нетолерантност. Широката гледна точка е резултат от далечни пътешествия, добро раждане, всестранно обучение, сатсанг (общуване с мъдри хора), обществената служба, разнообразни преживявания, медитация и пр. Човекът на широката гледна точка вижда нещата в тяхната цялостност и спрямо техните правилни взаимоотношения. Широката гледна точка създава хармония и съгласие. Тясната гледна точка създава дисхармония и раздор.

ОЧАКВАНЕТО И АЛЧНОСТТА

Паметта и очакването са два вида лоши вритти за духовния ученик, въпреки че са от полза за светско ориентираните хора. Пратяса (очакването) и париграха (алчността) ви правят просяк на просяците и унищожават волята ви. Не очаквайте абсолютно нищо. Очакването угоява ума и причинява неспокойство. Не се надявайте на нищо. Това причинява ментално безпокойство. Ако не се надявате, няма да се разочаровате. Забравете за всичко, което е позволено на света. Дори при вас да се появи нещо, което ще ви даде някакъв вид охолство, отхвърлете го моментално. Така ще израстнете силни. Помнете Бога и само Бога. Всичко останало тук е само сън. Светът е един дълъг сън.

Унищожете алчността посредством сантоша (доволството), почтенност, незаинтересованост и благотворителност. Не поддържайте надежди. Така няма да имате никакво разочарование. Сантоша е един от четирите стражи в царството на мокша (освобождението). Доволният ум е в постоянен празник. Ако имате сантоша, ще получите помощта и на останалите три стражи – сама (спокойствие, контрол на ума), вичара (размишление) и сатсанг (общуване с мъдри хора). С помощта на тези четири стражи, ще постигнете брахма – гняна (познание на Брахман, Абсолюта), върховната цел на живота.

МОХА (ЗАБЛУДАТА) И НЕЙНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Моха (заблудата) е много мощно оръжие на Майа (световната илюзия). Не казвай, приятелю мой, че желанието е много по-мощно от моха. Моха е много, много по-мощна и опасна от желанието. Моха прави три неща. Тя създава идеята за „аз”- притежанието – моя жена, моя син, моята къща и пр. Тя произвежда заслепяващата любов и привързаност към тялото, жената, сина и собствеността. Тя ражда „нитя – буддхи” (идеята за стабилността) в изчезващите обекти на света и „дехатма – буддхи” (идентификацията на Висшия Аз с физическото тяло посредством интелекта). Тя прави така, че фалшивото да изглежда като истинско. Светът изглежда реален, благодарение на моха. Тялото се погрешно се смята за Атман или чистия Висш Аз, заради заблуждаващото влияние на моха.

Въпреки че знаете много добре, че женското тяло не е нищо друго освен плът, кости, кожа, коса, кръв, урина и екскременти, все пак вие страстно се привързвате към формата му. Защо? Заради силата на рага (привличането), моха (заблудата), самскара (миналата наклонност, впечатление), васана (финото желание) и калпана (въображението). Когато се установи васана – кшая (унищожаването на васаните) посредством вичара (размишление) и вивека (различаване), няма да бъдете повече привързан към жената.

Оттървете се от прекомерната моха и привързване към жена, пари и деца посредством санняса (външно отречение). Ако има външна промяна, настъпва и вътрешна промяна. Външното отречение е от изключителна необходимост.

Обикновено умът се привлича от искрящата светлина, красотата, интелигенстността, шарените цветове и приятните звуци. Не се оставяйте да бъдете заблудени от тези незначителни неща. Търсете навътре в себе си. Какъв е адхистхана или произходът на всички тези неща? Съществува една Същност в основата на ума и на всички обекти  на тази привидно сетивна вселена. Тази същност е всеизпълваща (парипурна) и самосъдържаща се. Тази Същност е Брахман, Абсолюта, в Упанишадите. Тази Същност наистина си ти – „Тат твам аси” – мили, мои читатели!


ГОРДОСТТА

Гордостта е чувство на превъзходство над другите. Тя е девет вида: 1) физическа гордост (от притежаване на огромна физическа сила); 2) интелектуална гордост (от много учене); 3) морална гордост (от притежаване на много морални добродетели); 4) психическа гордост (от притежаване на огромни психически сили или сиддхи); 5) духовна гордост; 6) гордост от благородническо рождение; 7) гордост от сила, здраве и други притежания; 8 ) гордост от красота; 9) раджамада (от върховна власт); Всички тези разнообразни гордости трябва напълно да се преодолеят.

Оттървете се от гордостта посредством вивека (различаването). Всичко е анитя (преходно). Защо така напразно сте се издули от гордост?

Арогантността е вид гордост. Тя е неоправдана самонадеяност за значимостта на аза. Тя има прекалено големи претенции.

Дарпа е суета. Тя е суетно парадиране. Тя е лъжлива демонстрация. Човек се издува (от суетност) дори и когато всъщност нищо не притежава. Човекът на гордостта всъщност притежава нещо. И това е разликата между гордостта и суетата. Суетата е вид преувеличена гордост.

Лицемерието (дамбха) е претендиране да си нещо, което не си. То е измислица. То е прикриване на истинския ни характер. То е противоположността на адамбхитва (непретенциозността) в Гитата (ХІІІ – 7). Лицемерът претендира да е нещо, което всъщност не е, за да получи пари, чест, слава или нещо друго.

Лицемерието, лъжата, измамата, алчността и тришна (ненаситността, лакомията) са много близко свързани. Те са членове на едно семейство. Лицемерието е изтърсачето на алчността. Лъжата е синът на лицемерието. Лицемерието съществува заедно с лъжата. Тришна е майката на лицемерието. Лицемерието не може да живее дори и за миг без лъжата – сина, и без алчността и тришна (бащата и майката). Когато има неистово желание по обектите, идва и алчността за пари. Без пари, няма забавление. За да задоволят глада за пари, хората трябва да си служат с лицемерие, да изричат лъжи и да мамят другите. Заблуждаващата дипломация и лъжата са стари съюзници на алчността и омразата.

Самодостатъчността е особена модификация на ума. Тя е резултат от суетата, гордостта и дамбха (лицемерието). Тя е раджагуна вритти. Премахнете я посредством правилно мислене, вичара, практикуване на противоположни добродетели и скромност.

РЕВНОСТТА И НЕЙНИТЕ МОДИФИКАЦИИ

Ревността е вид продължителен гняв. Иршя е вид ревност. Тя е вид омраза. Порицанието, обвинението, надсмиването, осмиването, несправедливото критикуване, неодобрението, заяждането, компрометирането, клюкарстването, клеветничеството, скандалджийството, заклеймяването, оплакването – всичко това произхожда от ревността, независимо дали фина или груба; от различни по вид омраза. Всички те показват липса на подходяща ментална култура и духовна нищета на човека. Те трябва да се премахнат.

Упрекът е саркастично порицание. Подигравката е присмехулно дразнене или тормоз. Присмехулното хилене е изразяване на неуважение с гримаса на лицето, като се повдигне нагоре носа. Мръщенето е гневливо сбръчкване на челото. Кикотенето е глупав смях, подигравателно пародиране. Неуважителната гримаса е свидетелство за присмех. Тя е явно присмиване или осмиване. Тя е забавление на чужд гръб. Шегата е хитра обида. Стремете се да се предпазвате от всичко това, когато сте сред хората, защото така се разделят приятели, появяват се чувства на омраза и враждебност. Нека думите ви бъдат меки, а доводите ви –  здрави; ако думите ви са сурови, те ще всеят раздор. Една единствена груба дума може да разкъса дългогодишно приятелство за секунди. Думата или звукът има изключителна сила. Тя е шабда Брахман. Тя е шакти.

Съществува голяма разлика между „обикновеното коментиране” и нинда (порицанието). „Обикновеното коментиране” не е нинда. То е допустимо. Също така, то е и неминуемо. Единственият начин да се предпазите от него е, ако се усамотите далече в някоя пещера в Хималаите. Ако не мразите човека, ако не го ревнувате и ако в течение на разговора си му показвате неговите слабости и добродетели – напр. „Г-н Томас е честен, обичащ, мил и състрадателен човек. Той е скромен. Говори истината. Но е изключително раздразнителен и с горещ характер” – това въобще не е нинда (порицание), въпреки че показвате недостатъците на г-н Томас. При нинда вие оклеветявате човека. Показвате му единствено недостатъците. Преувеличавате слабостите му. Показвате недостатъците на всеки, изпречил ви се, без да сте били помолени за това. А истината е, че му завиждате в сърцето си. Искате да го очерните.

Ако винаги се вторачвате в грешките на другите, всъщност ще ги попиете в себе си, като постоянно мислите за тях. Винаги гледайте светлата страна на човека. Пренебрегвайте недостатъците му. Омразата ще изчезне. Любовта ще се увеличи.

Критикуването, заяждането, интригантството са все недостатъци. Недостатъците и слабостите са две различни качества. Гневът е недостатък. Пиенето на чай е слабост. Свръх сантименталността е слабост. Недостатъците и слабостите трябва да се премахнат, като се заместят с противоположните им добродетели.


КАК ДА УНИЩОЖИМ РЕВНОСТТА

Съществуват три начина за унищожаване на ревността:

1)   Митхя дрищи (доша дрищи): „Целият свят с всичките му забавления, здраве и богатства е илюзия. Какво ще придобия, като ревнувам другиго?” Ако всеки помисли върху това по няколко пъти на ден, вритти на ревността бавно ще отшуми. Тази вритти е коренът на всички нещастия. Тя е много дълбоко вкоренена.

2)   Бхратри бхава (чувство за всемирно братство). Не ревнувайте своя близък или любим брат. Само така ще станете едно с вашия приятел или брат. Ще почувствате вътрешно, че всичко, което му принадлежи, принадлежи и на вас. Приложете това с всеки. Обичайте всеки като ваш брат или приятел. По такъв начин ще се избавите от вритти на ревността.

3)   Това е ниво за високо развити: Повтаряйте формулата: „Аз съм всички”, „Аз съм във всичко и всички”. Почувствайте се навсякъде. Мислете, че навсякъде съществува единствено и само Атман, Висшия Аз; вашето собствено Себе. Ревността бавно ще изчезне, като поддържате тази атма – бхава (чувство към Атман). Винаги поддържайте тази идея – „васудевах сарвамити” (Васудева е всичко). „Васудева” означава „всепроникващ”. Ще пребъдвате в безкрайна радост, която може единствено да бъде усетена. Няма да можете адекватно да я опишете с думи.

Ако поставите голямо огледало пред куче и държите пред него комат хляб (така че да му привлечете вниманието, бел. ред.), кучето моментално ще започне да лае собсвеното си отражение в огледалото. То глупаво ще си мисли, че се е появило друго куче. По същия начин човек вижда собственото си отражение само през своя ум-огледало във всички хора и глупаво си представя като кучето, че (отраженията) са различни от него, тъй като е потънал в омраза и ревност.


СТРАХЪТ – СТРАШНА БОЛЕСТ

Страхът е ужасно човешко проклятие. Той е негативна мисъл. Той е най-страшният ти враг. Той приема различни форми, напр. страх от смъртта, страх от болест, страх от обществената критика, страх от загуба на собственост или пари и пр. Страхът е заслепил много животи и кара хората да се чувстват нещастни и неуспели.

Някои хора се изправят храбро срещу гранатите и изстрелите на бойното поле. Но се страхуват от обществените критика и мнение. Някои могат да се изправят безстрашно лице в лице срещу тигъра в гората и в същото време да се страхуват от хирургическия нож и скалпел. Избавяйте се от страхове от всякакъв сорт.

Силата на въображението в ума увеличава страха. Благодарение на заблудата или моха, страхът е привързаност към грубото и физическо тяло поради авидя (невежество). Привързването към тялото (моха, дехадхяса) е причината за всички страхове. Този, който може да отхвърли физическата обвивка (аннамая коша) посредством йога или гняна, ще се освободи от страха. Този, който е победил страха, е победил и всичко останало, придобил е власт над ума.

Някои хора могат да припаднат при вида на огромно количество кръв. Някои  не са в състояние да гледат хирургическа операция. Припадат. Всичко това са ментални слабости. Някои не могат да се хранят, ако наоколо има екскременти или нещо повърнато. Всички ментални слабости трябва да бъдат изкоренени посредством вичара.

Спокойният ум означава смелост. Изправяйте се без страх срещу несгодите и трудностите по духовния път. Корените на смелостта са в осъзнаването на единството в Себето (Висшия Аз). „Абхаям” (безстрашието е едно от дайви сампатите (божествените качества). Мислете постоянно за това, че вие сте Атман, Висшия Аз. Така постепенно ще развиете огромна смелост. Самата идея, че вие сте Безсмъртното Себе (Атман), може напълно да унищожи страха от какъвто и сорт да е той. Това е единствената ефикасна напитка; единствената сигурна панацея за тази ужасна болест на страха. Мислете, че сте безсмъртния (амрита), безстрашния (абхая) Атман. И постепенно страхът ще изчезне. Развийте положителната добродетел на смелостта. Страхът бавно ще изчезне.


СЪМНЕНИЕТО

Съмнението е главният мъчител на ума. Той има собствен ментален свят. Той постоянно притеснява  човека. Съмненията нямат край. Ако едно съмнение бъде премахнато, друго се появява, готово да заеме мястото на предишното. Това е трикът на ума. Разсечете възела на съмнението с меча на мъдростта. Познавайте появата на съмненията. Никой не може да измами самия причинител на съмнението. Ако всички съмнения изчезнат посредством брахма – гняна (мъдростта на Брахман, Абсолюта), тогава умът ще бъде унищожен.

Мислите на притеснения и мислите на страх са могъщи сили в нас. Те тровят изворите на живота и унищожават хармонията, бликащата продуктивност, виталността и жизнеността; докато противоположните мисли на веселие, радост и смелост лекуват, успокояват, вместо да дразнят, и изключително увеличават продуктивността и умножават менталната сила. Винаги се радвайте. Усмихвайте се. Смейте се.

ЛОШИТЕ ВРИТТИ СА ВАШИТЕ ИСТИНСКИ ВРАГОВЕ – УНИЩОЖЕТЕ ГИ

Кой е вашият истински враг? Това е собствения ви антахкарана (ум), подвластен на лошите вритти. Ум, свободен от привързване, заблуда, ревност, похот, егоизъм и гняв, може постоянно да си спомня Бога. Ако огледалото е мръсно, няма как да видите добре лицето си. По същия начин, ако умът-огледало е мръсно поради натрупването на мала (шестте страсти – кама, кродха и пр.), Брахман, Абсолюта, не може да се отрази в ума. Когато бъде щателно прочистен, когато стане сатвичен, ще бъде подходящ (йогаюкта), за да отрази Брахман, Абсолюта.

Какъвто и вид йога да практикувате – карма, бхакти, раджа или гняна – трябва да се освободите от ревността, омразата, привързването, гордостта и егоизма и да имате контрол върху индриите (сетивните органи). Читта – шуддхи яма и нияма (морално-етичните правила) – е общ елемент при всички видове йога. Как може да се развие човек в карма йога, ако не сте оттеглили егото си, ако сте изключително егоистичен? Ако искате всичко за себе си, ако обичате охолността и не сте намалили желанията си, как ще можете да делите нещо с другите? Само посредством любовта, безкористното служене и благотворителността без очакване ще можете да се свържете с космоса.

Духовните ученици трябва напълно да изоставят всички лоши вритти, описани по-горе. Те съдържат това, което е известно като асури сампат (дяволски качества). Независимо къде живеете – в някой град или в пещера в Хималаите – все едно и също е, щом имате необуздан ум. Ще носите собствените си мисли със себе си, дори и да се преместите в най-отдалечната, самотна пещера. Умът остава един и същ. Мирът идва отвътре. Раздразнението, гневът, нетърпеливостта, отмъщението, подозрението, предубедеността, недоволството, неприрязънта, нетърпимостта, неспокойността, депресията, избухливите или нагорещените чувства – всички те трябва напълно да се премахнат посредством духовна садхана (практика); посредством развиване на сатвични качества, медитация върху ОМ, постоянно размишление. Само така може да бъде постигнат вътрешен мир. Посредством развиването на дайви сампат (божествени качества) като каруна (милосърдието), сатя (чистота), ахимса (ненасилие), брахмачара (целомъдрие), дая (състраданието) и пр., дяволските качества ще бъдат преодолени.


ПРАТИПАКША БХАВАНА ИЛИ МЕТОДА НА ЗАМЕСТВАНЕТО

Това е метода на заместването – пратипакша бхавана. Когато се появи похотлива мисъл, я заместете с мисъл за чистота. Започнете да изучавате Гитата или Упанишадите. Пейте баджани (песни на възхвала) на хармониум. Нечистите мисли ще изчезнат. Когато се появи омраза, заместете я с любов. Мислете за добрите качества на човека, когото мразите. Спомняйте си отново и отново за неговите добри постъпки. Давайте му сладки, плодове и мляко. Говорете му мили неща. Смейте се с него. Измийте краката му. Докато му служите, приемете, че това е самия бог Шива или Нараяна (Вишну). Когато се появи страх, изпълнете ума си с мисли за смелост. Когато се появи раздразнителност, медитирайте върху добродетели като толерантност, търпение и въздържание. Негативните мисли ще отмрат от само себе си. Ако сте депресирани, изпълнете ума си с мисъл за радост и веселие. Ако сте болен, мислете за здраве, сила, мощ и жизненост. Практикувайте. Практикувайте. Несметно богатство лежи заровено за вас.

Всяка мисъл, емоция или настроение произвежда силна вибрация в клетките на тялото ви и оставя силен отпечатък. Ако знаете метода на работа с противоположната или контра-мисъл, само тогава ще сте в състояние да водите щастлив, хармоничен живот на мир и сила. Мисълта за любов моментално ще неутрализира мисълта за омраза. Мисълта за смелост моментално ще послужи като антидот против мисълта за страх.

Идеята създава света. Идеята кара нещата да съществуват. Идеята развива желания и стимулира страстите. И така, противоположната идея да се убият желанията и страстите ще се пребори с предходната идея да се удовлетворят желанията. Когато човек се увлече от нея, противоположната идея ще му помогне да унищожи желанията и страстите си.

Как да се игнорира лошата мисъл? Като забравите. Как да се забрави? Като не се задълбочавате в нея отново и отново. Как да предпазите ума си от постоянно задълбочаване в нея? Като мислете за нещо друго, което е много по-интересно. ИГНОРИРАЙТЕ. ЗАБРАВЕТЕ. МИСЛЕТЕ ЗА НЕЩО ИНТЕРЕСНО. Това е велика садхана (практика). Извикайте в ума си великите идеи, които се съдържат в Гитата. Спомнете си за благородните и повдигащите душата идеи, въплътени в Упанишадите и Йогавашища. Обсъждайте, обмисляйте, размишлявайте, разсъждавайте в себе си – субективно. Светските мисли, мисли за враждебност, омраза, отмъщение, гняв, похот – ще отмрат.

Когато в клетките на тялото има болести, раздор, дисхармония, благодарение на  влиянието на порочните мисли, на мислите за притеснение, страх, омраза, ревност, похот, можете да неутрализирате тази отрова или язва от заразените, болните клетки и да установите мир, хормония, здраве, нова жизненост и виталност като поддържате възвишени, раздвижващи душата, оживотворяващи, сатвични, божествени мисли чрез вибрациите на ОМ напяването, повтарянето на различните имена на Бога, пранаяма (дитахелни техники), киртан (пеене на имената на Бога), изучаването на Гитата и на свещените текстове, медитация и пр. Постоянно си припомняйте, че сте суддха сат-чит-ананда вяпака Атман. Всички лоши наклонности ще изчезнат и сатвичните добродетели ще се проявят от само себе си.

Не се насилвайте да унищожавате различните вритти кама, крадха, двеша и пр. Ако унижожите една вритти-аханкара, всички останали вритти ще отмрат от само себе си. Аханкара (егото) е крайъгълният камък на постройката на джива (въплътената душа). Ако се премахне крайъгълния камък, цялата постройка на джива ще се събори. Това е тайната.

Защо се страхувате от кама, кродха и пр.? Те са ваши слуги. Вие сте сат-чит-ананда Атман (Върховното Себе, потопено в истина – съзнание – блаженство). Заявете величието и благородството на Себето.