Лошите вритти и тяхното изкореняване 1

ЛОШИТЕ ВРИТТИ (ВЪЛНИ, МОДИФИКАЦИИ НА УМА)  И ТЯХНОТО ИЗКОРЕНЯВАНЕ
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

28 ГЛАВА – 1 част

 

Кама (желанието, похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (заблудата), мада (гордостта), матсаря (ревността), дарпа (арогантността), дамбха (лицемерието), асуя (вид ревност), ирша (нетолерантността), аханкара (егото), рага (привързаността), двеша (отблъскването) са някои от лошите вритти. Те връзват човека към самсара (превъплъщението). Гордостта, илюзията и желанията са обвързващите нишки на ума.

СИЛАТА НА ПОХОТТА

Кама (желанието, похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (заблудата), мада (гордостта), матсаря (ревността) са шестте страсти на ума. Ако похотта бъде подчинена, гневът, алчността и пр., които са спомагателни оръжия, ще станат неефективни. Ако този закоравял враг – похотта – бъде унищожена, последователите или свитата й могат да бъдат доста лесно победени. Ако предводителят бъде убит, лесно се избиват войниците. Ако похотта, която е източник на всички наслади спре, тогава цялата материална обвързаност, която има своя субстракт в ума,  ще се преустанови. Как очаквате да се сдобиете с това уникално състояние на самадхи (освобождение) или брахма ништха /установенсто в Брахман, Бог/ без отречение?

Похотта се заражда в този, който е развил привързаност особено към човек от противоположния пол. Главното оръжие на любовта е жената или похотта. Следователно, не трябва да се развива привързаност, особено към някой от противоположния пол.

Любовта между съпруг и съпруга най-често е физическа. Тя има егоистична, нетрайна и променлива природа. Този, който е осъзнал Атман, Висшия Аз, може наистина да обича с цялата искреност на сърцето.  Любовта между двама духовни ученици, базирана на пхихологическо сродство и интелектуално равенство е истинска и вечна. Оттървете се от егоизма. Егоизмът е голяма нечистотия. Той пречи на разбирането. Премахнете го посредством безкористно служене, благотворителност, изучаването на веданта литература и сатсанг (общуване с мъдри хора).

При поелия по пътя на гняна (знанието), сексуалната страст е напълно отстранена. При садхака (духовно практикуващия) тя е добре контролирана. При семейният, когато не е овладяна, върши поразии. Тя съществува в него в пълно развихрено състояние. Той не можи да й устои. Поддава й се безпомощно заради слабата си воля и липса на твърда решителност.

Ако държите лимонен сок или сок от тамаринд в златна чаша, напр., той няма да се развали или замърси. Ако ги държите в месингов или меден съд, моментално ще се развалят и ще станат отровни. По същия начин, ако съществуват няколко вишая вритти (сладострастни мисли) в човек с чист ум, те няма да го замърсят и да причинят викара (сладострастна възбуда). Но ако сладострастни мисли се появят при хора с нечист ум, те ще причинят възбуда в тях, когато се натъкнат на сладострастни обекти.

Споменът за образа на жена разсейва ума, напр. когато тигърът веднъж е вкусил човешка кръв, винаги ще преследва, за да убива хора. Става любител на човешкото месо. По същия начин, след като умът веднъж опита от сексуалното удоволствие, той винаги ще тича след жените. Похотта е много мощна. Тя е въоръжена с лък от цветя и колчан от пет стрели – мохана (пленителност), стамбхана (слисване), унмадана (подлудяване), сошана (изтощаване) и тапана (разпалване).

В Бхагават Гита можете да откриете, че се споменава как сетивата, умът и буддхи (интелекта) са седалищата на страстта. Пранаяма коша (праничното тяло) е друго такова седалище. Желанието предоминира в тялото. Всяка клетка, всеки атом, всяка молекула, всеки електрон е зареден със страст. В океана на страстта е пълно с всякакви подводни, насрещни, преобръщащи и тайни течения. Ще трябва напълно да унищожите всяко едно от тях.

Пазете се от унищожителни страсти. Лесно е да се контролира съзнателния ум. Но е изключително трудно да се контролира подсъзнателния ум. Трябва да си саннясин (духовно търсещ). Трябва да си морален човек. Забележете как се държи или какво поведение има ума ви по време на сън. В сънищата си може да крадете.  Може да изневерявате. Шестте импулса, амбициите, нисшите желания – всички те са пропити във вас и дълбоко вкоренени в подсъзнанието ви. Унищожете подсъзнанателния си ум и неговите самскари посредством вичара (изследване), брахма бхавана (потопеност в състоянието на божественото), медитиране върху „ОМ” и неговите значения. Човек, който е  установен в ментална брахмачаря, никога не може да бъде постигнат даже и от една единствена лоша мисъл в сънищата си. Не може да има лоши сънища. В съня може да липсва вичара или вивека (различаване). Това е причината за лошите сънища, даже и ако в джаграт (будно) състояние работите със силата на вивека и вичара.

Състоянието на ума, в което не съществува и една едничка сексуална мисъл, се нарича ментална брахмачаря (целомъдрие). Бхишма /герой от „Махабхарата“ – бел.прев./ е бил в това състояние. Даже и да не сте установени в тази ментална брахмачаря, поне се опитайте да контролирате сексуалния импулс, когато започне да ви притеснява.

ИЗТОЧНИКЪТ НА ПОСТОЯННА ОПАСНОСТ ЗА САДХАКА (ДУХОВНО ПРАКТИКУВАЩИЯ)

Присъствието или припомнянето на образа на жена обикновето възбужда неблагочестиви идеи в умовете на тези, които са се уединили; които са изоставили света и са се отдали на духовни практики; това ги лишава от плодовете на аскетичния им живот. Много е трудно да се разбере присъствието на фина похот в умовете на другите, особено в умовете на духовните ученици въпреки че очите им (погледа), тона на гласа, жестовете, походката, поведението и пр. могат да загатнат това.


ПРИМЕРЪТ С ДЖАЙМИНИ

Веднъж Шри Ведавяса държал лекция по веданта с учениците си. По време на своята беседа той споменал, че младите брахмачари трябва да са много внимателни и да не се смесват с млади девойки, тъй като независимо от цялата им бдителност и предпазливост, могат да станат жертви на похотта, защото похотта е много мощна сила. Един от учениците му, Джаймини, (бъдещият) автор на Пурва мимамса, бил малко самонадеян. Той казал: „Гуруджи, махарадж! (Велики учителю!) Твърдението Ви е погрешно. Никоя жена не може да ме привлече. Аз съм съвършено установен в брахмачаря (целомъдреност).”Вяса отвърнал „Джаймини, скоро ще разбереш. Отивам в Бенарес. Връщам се след три месеца. Внимавай! Не се повличай от гордостта.” Посредством йогическите си сили Шри Вяса приел облика на красиво младо момиче с пронизващи очи и очарователно лице, приятно облечено с фина копринена дреха. На залез слънце дамата застанала под едно дърво. Заоблачило се. Заваляло. Случайно, Джаймини минавал покрай дървото. Той видял момичето, съжалил я и й заговорил: „О, госпожице, можете да дойдете и да останете в моя ашрам (място за уединение). Ще ви подслоня.” Дамата отвърнала: „Сам ли живееш? Няма ли някоя жена при теб?”. Джаймини отговорил: „Не, сам съм. Но аз съм съвършен брахмачарин. Никаква похот не може да ме обладае. Свободен съм от какъвто и да е вид викара (модификация на ума). Можеш да останеш при мен.” Дамата възразила: „Не е правилно млада девица да остава сама с един брахмачарин.” Джаймини й отвърнал: „О, девойко, не се страхувай. Казвам ти, аз съм съвършен брахмачаря.” Тогава тя се съгласила и останала в ашрама му. Джаймини останал да спи навън, а момичето в стаята. Посред нощ Джаймини започнал да усеща влиянието на похот в ума ми. Едно малко сексуално желание се появило в ума му. В началото то било напълно невинно. Почукал на вратата и помолил: „О, госпожице, много се засили вятърът. Не мога да понеса силният студен вятър. Може ли да остана вътре?” Тя отворила вратата. Джаймини се настанил и заспал. И отново сексуалното желание станало малко по-интензивно и настоятелно, и тъй като бил много близко до девойката, чувал звука на нейните гривни. Тогава станал и започнал да я прегръща. Моментално Шри Вяса възприел своята форма с дългата си брада и казал: „О, скъпи мой Джаймини, какво се случи със силата на твоята брахмачаря? Сега установен ли си в съвършено безбрачие? Спомняш ли си какво каза, когато изнасях лекция по тази тема?” Джаймини свел глава, потънал в срам и отвърнал: „Гуруджи (учителю), сгреших. Моля да ми простите.”

Дори и Христос бил изкушаван от дявола. Буда се бил жестоко с Мара (похотта), точно преди да постигне нирвана или освобождение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУХОВНИТЕ ТЪРСАЧИ –  ПАЗЕТЕ СЕ ОТ МАЙА (ВЕЛИКАТА СВЕТОВНА ИЛЮЗИЯ)

Следователно, о, скъпи духовни търсачи, бъдете много, много внимателни. По време на своята садхана (духовна практика), избягвайте компанията на жените. Никога не влизайте в контакт с млади момичета, колкото и силни да сте. Майа работи посредством подводните течения толкова крадешком, че може въобще да не осъзнаете действителното си падение.

Ангажирайте напълно ума си с духовни занимания. Стойте възможно най-далеч от всичко, което би могло да възбуди страстите ви. Тогава и само тогава ще сте в безопасност.

Не живейте с хора, които се грижат за семейство и дом. Не подлагайте на изпитание вашата сила и чистота, особено когато сте начинаещ по духовната пътека.  Не се впускайте в лоши връзки, особено когато сте духовен неофит (начинаещ), за да покажете колко сте безстрашен да се изправете срежду греха и покварата. Това ще бъде сериозна грешка. Ще изпаднете в смъртна опасност. Ще паднете много бързо. Малкият огън много лесно може да се разпознае в купчината пепел.

Умът има изключителната сила да подражава. Това е причината, поради която на духовния ученик е забранено да се свързва с хора, грижещи се за семейство и дом. Умът им ще се опитва да имитира умовете на светско живеещите хора. И падението им е осигурено.

Ако духовният ученик се движи сред богати хора, заминдарси и раджи (царе), умът му започва да подражава на навиците на богаташите, и, не след дълго, той несъзнателно ще пропадне. Несъзнателно в него ще пропълзят определени лоши навици. Ще му е трудно да се разкъса и отстрани тези лоши навици. И след като се навършат 40 години, ще стане още по-трудно да разкъса старите навици и да създаде нови здравословни такива.

Само поради някакво спешно обстоятелство духовният ученик може да остане за кратко време в родното си място (в света). Йога правилата и законите няма да му разрешат да остане там за дълго време, независимо колко подходящо може да е мястото и какво е нивото му на вайрагя (непривързаност). Изключитено огромна е силата на самскарите (впечатленията, наклонностите). Освен ако всички самскари не са щателно изгорени чрез чиста асампрагнята самадхи или нирвикалпа авастха (състояние на липса на семена), не е безопасно за никой да остава за дълго време в родното си място. Той ще е в опасна зона.

След пет годишно уединение, духовният ученик може да изпита своето ментално състояние като се върне в света и се свърже със светски хора. Ако в него не се зароди никакво привличане към обекти, може да е напълно сигурен, че е постигнал третото състояние – гняна бхумика танауманаси – състояние, при което умът се е изтънил като фин конец.

КАК ПОХОТТА СЕ РАЗВИВА И РАЗРУШАВА

Посредством паметта от ложето на самскарите и васаните се появява въображението. Следва появата на привързването. Заедно с въображението се разгръщат емоцията и импулсивността. Емоцията и импулсивността вървят ръка за ръка. Следват сексуалното дразнение, сексуалното желание, възбудата и изгарянето в ума и в цялото тяло.  Дразненето и горенето в ума проникват във физическото тяло, точно както водата в съда прониква в повърхността на съда. Ако сте много бдителни, още в самото начало можете да изкорените въображението и да предотвратите опасността. Но даже и да позволите на крадеца – въображение да проникне до първата порта, поставете бдителна охрана на втората порта, след като се появи дразнението. Все още можете да спрете горенето. Все още лесно можете ва спрете силния сексуален импулс, преди да бъде преданен към индрииите (органите за сетивност и действие). Изтеглете сексуалната енергия нагоре към мозъка посредством уддхияна и кумбхака (дихателни техники). Използвайте цялата си сила, за да повтаряте ментално ОМ. Отклонете ума. Молете се. Медитирайте.

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОХОТТА

Точно, както контролирате усещането за сърбеж в екземата на крака си или крастата на ръката си, напр., така трябва да контролирате сърбежа от похотта чрез вивека, вичара, брахма-бхавана, лека сатвична (чиста) диета, пост, пранаяма, уддхияна, бандха, сатсанг, изучаването на Гитата, джапа, молитва и пр. Само тогава ще можете да се насладите на духовно блаженство.

Вичара и брахма – бхавана

Само чрез постоянна вичара и брахма–бхавана умът ще може да бъде отбит от похотливи мисли и тенденции. Трябва да премахнете не само сексуалното желание и сексуалните импулси, но също и сексуалното привличане. Помислете за нещастията, които ще имате от брачния живот с множеството си ангажименти и обвързаности. Накарайте ума да разбере, като повтаряте чрез самовнушение и самоубеждаване, че сексуалното удоволствие е фалшиво, безполезно, илюзорно и пълно с болка. Разкрийте пред ума си предимствата, блаженството, силата и знанието на духовния живот. Накарайте го да разбере, че величественият, вечен живот е в безсмъртния Атман, Висшия Аз. Когато умът чува постоянно тези полезни внушения, малко по малко ще изостави старите си навици. Сексуалното привличане бавно ще отмре. И тогава ще настъпи истинското сексуално сублимиране. Тогава вие ще станете урдхварети (йоги, при които семенната течност тече нагоре към мозъка).

Атман, Висшият аз, няма пол. Петте елемента нямат пол. Умът е, който създава сексуалната идея. Сукадева е нямал идея за пол. Възприемайте жената като комбинация от петте елемента, като маса от електрони или атоми. По този начин идеята за пола бавно ще изчезне.

Чист разум

Има два вида сила на ума – враждебна или антагонистична сила и приятелска или добронамерена сила. Страстта е враждебна сила, която ви завлича надолу. Чистият разум е добронамерена сила, която ви повдига и променя човешката ви същност в божествена. Следователно, дете мое, развивай чистия разум, за да постигнеш неподправено блаженство и върховно божествено знание. Страстта ще умре от само себе си!

Сатвична храна

Приемайте лека сатвична храна като мляко, плодове и пр. По този начин можете да контролирате страстите. Това е мъдрият начин, по който чистотата на храната довежда до чистота на ума.

Пост

Постът отслабва сексуалната индрия (орган). Той унищожава сексуалната възбуда. Страстните млади мъже и жени е добре да прибягват към извънреден пост. Той е от изключителна полза.

Пранаяма (дихателни техники)

Посредством пранаяма, умът постепенно се движи от грубото към финото. Следователно, той упражнява благотворен контрол върху сексуалната възбуда. Когато някои лоши мисли започнат да безпокоят ума, моментално заемете падмасана или сиддхасана (седящи асани с кръстосани крака, бел. ред) и практикувайте пранаяма. Мисълта ще ви напусне моментално.

Сатсанг (общуване с мъдри хора) и свадхяя (изучаване на духовни писания)

Не се занимавайте да четете романтични новели. Не говорете на сексуална тематика. Не се сприятелявайте с хора, които са дали воля на сексуалността си. Направете най-доброто, за да отклоните ума и очите си от външните обекти, които ви подтикват към сексуални желания. Бъдете в компанията на садхута и санняси (духовни хора). Четете велики книги като Гитата, Упанишадите и Йогавашищха. Практикувайте мантра-джапа (повтаряне на свещени думи) и пранаяма (дихателни техники).

Поддържайте ума постоянно ангажиран

Поддържайте ума си напълно зает. Така ще бъдете установени в ментална и физическа брахмачаря (целомъдрие). Ето един вариант за ежедневен режим: шест часа за сън (от 22:00 до 04:00 ч.); шест часа за медитация (от 04:00 до 07:00 ч., и 19:00 до 22:00 ч.); шест часа за учене; четири часа за нишкама работа, служене на бедни, болни и пр.; два часа за разходка или упражнения. Така ще поддържате ума си постоянно ангажиран.


ПОЛЗИТЕ ОТ БРАХМАЧАРЯ (ЦЕЛОМЪДРИЕТО)

Умът, прана, виря (семенната или творческа енергия) са три нишки от една верига. Те са трите колони на постройката на дживатман (индивидуализираният Атман, Висш Аз). Унищожете една колона – независимо дали ума, прана или виря – и цялата сграда ще се сгромоли. Съблюдавайте акханда брахмачаря (пълно целомъдрие, сексуално въздържание) за период от 12 години и вие ще постигнете нирвикалпа самадхи (освобождение) естествено, без никакво усилие. Умът ще бъде контролиран от само себе си. Семенната или творческата енергия е могъща шакти (духовна енергия). Семенната течност е Брахман, Абсолюта сам по себе си. Брахмачарин, който практикува непрекъснато целомъдрие за пълни 12 години ще постигне нирвикалпа състояние, в момента, в който чуе махавакята (великата сентенция) „Тат твам аси” (Това си ти). Умът му е напълно чист, силен и еднонасочен. Няма нужда да повтаря постоянно процеса на шравана (слушане) и манана (размишление).

Една капка семенна течност е направена от 40 капки кръв. Енергията, която е изхарчена по време на един полов акт е равносилна на изразходването на енергия за ментална дейност за 24 часа или изразходването на енергия за физически занимания за 3 дни. Отбележете колко стойностна и ценна е семенната течност! Не губете тази енергия! Пазете я изключително внимателно. И ще имате прекрасна жизненост и енергия. Когато тя не е използвана, се трансформира в оджас шакти (духовна енергия) и се складира в мозъка. Западните доктори са много малко запознати с тази интересна тема. Повечето от болестите се дължат на прекомерно изразходване на семенна течност.

Истинският по мисли, думи и постъпки брахмачарин има прекрасна сила на мисълта. Той може да премести света. Ако развиете стриктно целомъдрие, ще се развият вичара – шакти (силата за изследване) и дхарана – шакти (силата да се хваща и задържа Истината). Ако ученикът настоятелно отказва да се поддава на низката си природа и остане в стриктно целомъдрие, семенната енергия ще се обърне и тръгне нагоре към мозъка и ще се складира там като оджас – шакти (духовна сила). По този начин ще се увеличи изключително много силата на интелекта. Стриктното целомъдрие поддържа остра и силна паметта даже и на стари години. Практикуващият целомъдрие, който е постигнал трансформацията на семенната енергия, ще открие, че сексуалните желания повече не го притесняват. Тези, който са постигнали това са известни като Урдхарети, Хануман, Бхишма, Лакшмана, Свами Деянанда и Свами Вивекананда, които са урдхварета-йоги (йоги, при които семенната течност е потекла нагоре към мозъка им).

КАК ВЪЗНИКВА ГНЕВЪТ

Гневът възниква в този, който мисли за своя враг. Дори и да сте забравили за чувството на раздразнение, той се спотайва в ума в спящо състояние. В един момент резултатът е налице. Ако храните известно време едни и същи мисли на ревност, завист или омраза към един човек, ефектът продължава много по-дълго.

Постоянното поддържане на гневливо чувство засилва омразата.  По същия начин лошите чувства се развиват в злоба чрез поддържането на гнева.

В дни, когато от сутрин до вечер имате само проблеми, неприятности, грижи, даже и дреболията причинява изключително раздразнение в ума. Балансът на ума е нарушен от всяка незначителна история. Само една единствена груба дума ви изкарва от равновесие, докато, когато сте в мир през целия ден, даже и силното оскърбление и грубата ругатня няма да произведат никакъв ефект върху вас.

Седалището на гнева е в линга шарира или астралното тяло. Но той прониква във физическото тяло, точно както водата прониква през порите във външната повърхност на глинения неглиджосан съд.

ЛОШИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГНЕВА

Както горещината топи оловото, както горещината и бораксът топят златото, така и кама (желанието) и кродха (гневът) са факторите на топене на ума. Когато сте гневен, умът се разстройва. По същия начин, когато умът е разстроен, тялото също се разстройва. Цялата нервна система се разклаща. И така се изтощавате.

Гневът разваля мозъка, нервната система и кръвта. Когато в ума се появи вълна от гняв, праната започва много очестено да вибрира. Вие се раздвижвате и обезпокоявате. Кръвта се нагорещява. В кръвта се образуват много отровни съставки. Когато кръвта е обезпокоена, това рефлектира и върху семенната течност.

Веднъж, напр., едно дете сучело от гърдата на майка си, в момента в който тя била изпаднала в остра ярост и гняв, и то начаса умряло заради отровата от химичните продукти, които били изхвърлени в кръвта на майката, докато преживявала силните си чувства. Има много записани такива случаи. Такива са пагубните ефекти на гнева. Само три минути яростно горещо избухване могат да произведат такива пагубни ефекти върху нервната система, че да са нужни за възстановяването на повредата седмици или дори месеци.

Гневът пречи на разбирането. Напр., когато умът се развълнува буреносно, не можете ясно да разберете абзаца от книгата, която четете. Не можете да мислите правилно и ясно. Не можете нормално да пишете писмо. Когато огънчето в лампата трепти от вятъра, не можете ясно да виждате обектите. По същия начин, когато будххи (умът) трепти или е изпаднал в гняв, настъпва в него хаос и вие не сте в състояние да виждате и разбирате нещата правилно. (Тъй като) Буддхи е целият светлина (сам по себе си).

Човек, който е роб на гнева, може да се е измил добре, да се е намазал добре, да е сресъл косата си и да е сложил бели одежди; и все пак той е грозен, тъй като е обзет от гнева. Има симптоми по лицето, които индикират пресъствието на гнева в ума. Ако сте гневен, ще изгубите битката на живота. Ако имате лесно дразнещ се ум, няма да сте в състояние да изпълнявате задълженията и работата си ефикасно.

КАК ДА СЕ КОНТРОЛИРА ГНЕВА

Съществуват три начина за унищожаване на гневливите и похотливите вритти (вълни, модификации на ума): 1. Посредством волята. Без съмнение това е много трудно и изморително. Ще изхабите много енергия. 2. Чрез метода пратипакша – бхавана: поддържайте противоположни мисли – на чистота и любов. Това е лесно. 3. Живейте в Истината или в Брахман, Абсолюта. В Брахман, Абсолюта, не съществуват никакви вритти. Брахман е нирвикара (без модификации), нирвикалпа (непроменлив) и нитя суддха (вечно чист). Това е съвършеният и най-могъщ метод. Вриттите напълно изчезват.

Покорете страста. След това ще е лесно да подчините гнева, който е само един от нейните последователи.

Контролирайте гнева чрез любовта. Гневът е мощна енергия, практически  неконтролируема от виавахари буддхи /грубия интелект/, но контролируема от чистия разум (сатвичния буддхи) или вивека – вичара.

Когато, напр., се разгневите на прислужникът ви, че е забравил да ви сервира ежедневното мляко, си задайте въпроса: „Защо да съм роб на млякото си?” И тогава вълната от гняв естествено ще утихне. По същия начин тя няма да има силата да се надигне, ако сте достатъчно внимателен и разсъдлив.

Контролирайте гнева чрез кшама (прошката), дая /милосърдие/, търпението, толерантността, универсалната любов (вишва-према), благост, вивека (различаване), вичара (изследване), атма-бхава (духовно чувство), удасината (безпристрастност), нирабхиманата (липса на егоизъм) и други подобни добродетели. Прощавайте и съжалявайте човека, който ви е причинил вреда. Възприемайте  грубостта като благословия, украшение или нектар. Понасяйте укорите. Развивайте универсална любов чрез служене, благотворителност, брахма-бхава (божествено чувство). Припомняйте си всяко спокойно и чисто състояние, в което някога сте били, за да потиснете омразата и да си възвърнете спокойствието. Когато гневът утихне, грубостта, гордостта и завистта ще изчезнат от само себе си. Молитвата и отдадеността ще изкоренят гнева.

Практикувайте пратипакша-бхавана (приемането на противоположната идея). Ако се разгневите, изпълнете ума си с идеята за любов. Ако се депресирате, изпълнете ума си с идеята за радост и  веселие.

Когато се разгневите изключително много, незабавно излезте за половин час. Направете си продължителна разходка. Повтаряйте свещената мантра „ОМ шанти” 108 пъти. Гневът ще спадне. Ще ви кажа и друг лесен начин – Когато се разгневите, започнете да броите от едно до тридесет. Гневът ще се претопи.

Когато гневът се опита да се прояви, съблюдавайте тишина. Останете в тишина. Никога не изричайте груба дума или нараняваща реч. Опитайте се да го премахнете, още преди да се е появил от подсъзнателния ум. Трябва да сте много бдителен. Той ще се опита да изкочи изневиделица. Преди да се прояви гневът, в ума настава една възбуда (удвега). Опитайте се да изкорените тази тревожност в ума, преди да е набъбнала във формата на мускулно потръпване на лицето, стискане на зъби, зачервяване на очите и пр. Скастрете ума добре. Подложете се на самоограничение и аскетизъм чрез пост за един ден, винаги когато удвега (възбудата) се прояви в ума.

Като се борите и правите искрени усилия да покорите гнева си, ще стихне и омразата. Но дори и тогава, и най-малкото раздвижване на раздразнителност може да се проплъзне, даже и гневът да е изчезнал. Ще трябва да отбягвате дори и това леко смущение. За човек, който води божествен живот, това е много сериозна спънка.

Раздразнителността е слабост на ума. Ако лесно се дразните, ясно е, че ще причините много несправедливости на други същества. Премахнете раздразнението чрез практикуване на търпение, титикша (поносимост), търпимост, каруна (милост), любов, брахма-бхава (божествено чувство), нараяна-бхава и пр.

Спокойствието в ума е директно средство за реализирането на Брахман, Абсолюта (или Най-висшия Аз).

Наистина, някои хора са постигнали спокойствие в поведението си. Тяхното спокойствие се забелязва от всеки, докато прекрасно изпълняват задълженията си, независимо дали са големи или малки. Други хора са спокойни в поведението, в говора си, което се забелязва от всички. Тъй като те по природа могат да са приятелски настроени, със сладка реч, привлекателни, с искрено поведение, винаги готови да се отзоват. Останете спокойни при всички условия. Само така няма да ви е трудно да развивате любовта.

Намерете си способ, чрез който винаги да поддържате ума си балансиран и уравновесен. Затворете очи. Потопете се дълбоко в Божествения източник. Почувствайте Неговото присъствие. Винаги Го помнете. Повтаряйте името Му. Повтаряйте името Му, дори когато работите. Така ще постигнете огромна духовна сила. Медитирайте рано сутрин, преди да се срещнете с хората. Трябва да се издигнете над хилядата и едно неща, които лесно ще ви раздразнят по време на вашето ежедневие. Само тогава ще сте в хармония и съгласие и ще се радвате на добре свършена ежедневна работа.

ГЛАВА 28 – част 1

ЛОШИТЕ ВРИТТИ (ВЪЛНИ, МОДИФИКАЦИИ НА УМА)  И ТЯХНОТО ИЗКОРЕНЯВАНЕ

Кама (желанието, похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (заблудата), мада (гордостта), матсаря (ревността), дарпа (арогантността), дамбха (лицемерието), асуя (вид ревност), ирша (нетолерантността), аханкара (егото), рага (привързаността), двеша (отблъскването) са някои от лошите вритти. Те връзват човека към самсара (превъплъщението). Гордостта, илюзията и желанията са обвързващите нишки на ума.

СИЛАТА НА ПОХОТТА

Кама (желанието, похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (заблудата), мада (гордостта), матсаря (ревността) са шестте страсти на ума. Ако похотта бъде подчинена, гневът, алчността и пр., които са спомагателни оръжия, ще станат неефективни. Ако този закоравял враг – похотта – бъде унищожена, последователите или свитата й могат да бъдат доста лесно победени. Ако предводителят бъде убит, лесно се избиват войниците. Ако похотта, която е източник на всички наслади спре, тогава цялата материална обвързаност, която има своя субстракт в ума,  ще се преустанови. Как очаквате да се сдобиете с това уникално състояние на самадхи (освобождение) или брахма ништха /установенсто в Брахман, Бог/ без отречение?

Похотта се заражда в този, който е развил привързаност особено към човек от противоположния пол. Главното оръжие на любовта е жената или похотта. Следователно, не трябва да се развива привързаност, особено към някой от противоположния пол.

Любовта между съпруг и съпруга най-често е физическа. Тя има егоистична, нетрайна и променлива природа. Този, който е осъзнал Атман, Висшия Аз, може наистина да обича с цялата искреност на сърцето.  Любовта между двама духовни ученици, базирана на пхихологическо сродство и интелектуално равенство е истинска и вечна. Оттървете се от егоизма. Егоизмът е голяма нечистотия. Той пречи на разбирането. Премахнете го посредством безкористно служене, благотворителност, изучаването на веданта литература и сатсанг (общуване с мъдри хора).

При поелия по пътя на гняна (знанието), сексуалната страст е напълно отстранена. При садхака (духовно практикуващия) тя е добре контролирана. При семейният, когато не е овладяна, върши поразии. Тя съществува в него в пълно развихрено състояние. Той не можи да й устои. Поддава й се безпомощно заради слабата си воля и липса на твърда решителност.

Ако държите лимонен сок или сок от тамаринд в златна чаша, напр., той няма да се развали или замърси. Ако ги държите в месингов или меден съд, моментално ще се развалят и ще станат отровни. По същия начин, ако съществуват няколко вишая вритти (сладострастни мисли) в човек с чист ум, те няма да го замърсят и да причинят викара (сладострастна възбуда). Но ако сладострастни мисли се появят при хора с нечист ум, те ще причинят възбуда в тях, когато се натъкнат на сладострастни обекти.

Споменът за образа на жена разсейва ума, напр. когато тигърът веднъж е вкусил човешка кръв, винаги ще преследва, за да убива хора. Става любител на човешкото месо. По същия начин, след като умът веднъж опита от сексуалното удоволствие, той винаги ще тича след жените. Похотта е много мощна. Тя е въоръжена с лък от цветя и колчан от пет стрели – мохана (пленителност), стамбхана (слисване), унмадана (подлудяване), сошана (изтощаване) и тапана (разпалване).

В Бхагават Гита можете да откриете, че се споменава как сетивата, умът и буддхи (интелекта) са седалищата на страстта. Пранаяма коша (праничното тяло) е друго такова седалище. Желанието предоминира в тялото. Всяка клетка, всеки атом, всяка молекула, всеки електрон е зареден със страст. В океана на страстта е пълно с всякакви подводни, насрещни, преобръщащи и тайни течения. Ще трябва напълно да унищожите всяко едно от тях.

Пазете се от унищожителни страсти. Лесно е да се контролира съзнателния ум. Но е изключително трудно да се контролира подсъзнателния ум. Трябва да си саннясин (духовно търсещ). Трябва да си морален човек. Забележете как се държи или какво поведение има ума ви по време на сън. В сънищата си може да крадете.  Може да изневерявате. Шестте импулса, амбициите, нисшите желания – всички те са пропити във вас и дълбоко вкоренени в подсъзнанието ви. Унищожете подсъзнанателния си ум и неговите самскари посредством вичара (изследване), брахма бхавана (потопеност в състоянието на божественото), медитиране върху „ОМ” и неговите значения. Човек, който е  установен в ментална брахмачаря, никога не може да бъде постигнат даже и от една единствена лоша мисъл в сънищата си. Не може да има лоши сънища. В съня може да липсва вичара или вивека (различаване). Това е причината за лошите сънища, даже и ако в джаграт (будно) състояние работите със силата на вивека и вичара.

Състоянието на ума, в което не съществува и една едничка сексуална мисъл, се нарича ментална брахмачаря (целомъдрие). Бхишма /герой от „Махабхарата“ – бел.прев./ е бил в това състояние. Даже и да не сте установени в тази ментална брахмачаря, поне се опитайте да контролирате сексуалния импулс, когато започне да ви притеснява.

ИЗТОЧНИКЪТ НА ПОСТОЯННА ОПАСНОСТ ЗА САДХАКА (ДУХОВНО ПРАКТИКУВАЩИЯ)

Присъствието или припомнянето на образа на жена обикновето възбужда неблагочестиви идеи в умовете на тези, които са се уединили; които са изоставили света и са се отдали на духовни практики; това ги лишава от плодовете на аскетичния им живот. Много е трудно да се разбере присъствието на фина похот в умовете на другите, особено в умовете на духовните ученици въпреки че очите им (погледа), тона на гласа, жестовете, походката, поведението и пр. могат да загатнат това.

ПРИМЕРЪТ С ДЖАЙМИНИ

Веднъж Шри Ведавяса държал лекция по веданта с учениците си. По време на своята беседа той споменал, че младите брахмачари трябва да са много внимателни и да не се смесват с млади девойки, тъй като независимо от цялата им бдителност и предпазливост, могат да станат жертви на похотта, защото похотта е много мощна сила. Един от учениците му, Джаймини, (бъдещият) автор на Пурва мимамса, бил малко самонадеян. Той казал: „Гуруджи, махарадж! (Велики учителю!) Твърдението Ви е погрешно. Никоя жена не може да ме привлече. Аз съм съвършено установен в брахмачаря (целомъдреност).” Вяса отвърнал „Джаймини, скоро ще разбереш. Отивам в Бенарес. Връщам се след три месеца. Внимавай! Не се повличай от гордостта.” Посредством йогическите си сили Шри Вяса приел облика на красиво младо момиче с пронизващи очи и очарователно лице, приятно облечено с фина копринена дреха. На залез слънце дамата застанала под едно дърво. Заоблачило се. Заваляло. Случайно, Джаймини минавал покрай дървото. Той видял момичето, съжалил я и й заговорил: „О, госпожице, можете да дойдете и да останете в моя ашрам (място за уединение). Ще ви подслоня.” Дамата отвърнала: „Сам ли живееш? Няма ли някоя жена при теб?”. Джаймини отговорил: „Не, сам съм. Но аз съм съвършен брахмачарин. Никаква похот не може да ме обладае. Свободен съм от какъвто и да е вид викара (модификация на ума). Можеш да останеш при мен.” Дамата възразила: „Не е правилно млада девица да остава сама с един брахмачарин.” Джаймини й отвърнал: „О, девойко, не се страхувай. Казвам ти, аз съм съвършен брахмачаря.” Тогава тя се съгласила и останала в ашрама му. Джаймини останал да спи навън, а момичето в стаята. Посред нощ Джаймини започнал да усеща влиянието на похот в ума ми. Едно малко сексуално желание се появило в ума му. В началото то било напълно невинно. Почукал на вратата и помолил: „О, госпожице, много се засили вятърът. Не мога да понеса силният студен вятър. Може ли да остана вътре?” Тя отворила вратата. Джаймини се настанил и заспал. И отново сексуалното желание станало малко по-интензивно и настоятелно, и тъй като бил много близко до девойката, чувал звука на нейните гривни. Тогава станал и започнал да я прегръща. Моментално Шри Вяса възприел своята форма с дългата си брада и казал: „О, скъпи мой Джаймини, какво се случи със силата на твоята брахмачаря? Сега установен ли си в съвършено безбрачие? Спомняш ли си какво каза, когато изнасях лекция по тази тема?” Джаймини свел глава, потънал в срам и отвърнал: „Гуруджи (учителю), сгреших. Моля да ми простите.”

Дори и Христос бил изкушаван от дявола. Буда се бил жестоко с Мара (похотта), точно преди да постигне нирвана или освобождение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУХОВНИТЕ ТЪРСАЧИ –  ПАЗЕТЕ СЕ ОТ МАЙА (ВЕЛИКАТА СВЕТОВНА ИЛЮЗИЯ)

Следователно, о, скъпи духовни търсачи, бъдете много, много внимателни. По време на своята садхана (духовна практика), избягвайте компанията на жените. Никога не влизайте в контакт с млади момичета, колкото и силни да сте. Майа работи посредством подводните течения толкова крадешком, че може въобще да не осъзнаете действителното си падение.

Ангажирайте напълно ума си с духовни занимания. Стойте възможно най-далеч от всичко, което би могло да възбуди страстите ви. Тогава и само тогава ще сте в безопасност.

Не живейте с хора, които се грижат за семейство и дом. Не подлагайте на изпитание вашата сила и чистота, особено когато сте начинаещ по духовната пътека.  Не се впускайте в лоши връзки, особено когато сте духовен неофит (начинаещ), за да покажете колко сте безстрашен да се изправете срежду греха и покварата. Това ще бъде сериозна грешка. Ще изпаднете в смъртна опасност. Ще паднете много бързо. Малкият огън много лесно може да се разпознае в купчината пепел.

Умът има изключителната сила да подражава. Това е причината, поради която на духовния ученик е забранено да се свързва с хора, грижещи се за семейство и дом. Умът им ще се опитва да имитира умовете на светско живеещите хора. И падението им е осигурено.

Ако духовният ученик се движи сред богати хора, заминдарси и раджи (царе), умът му започва да подражава на навиците на богаташите, и, не след дълго, той несъзнателно ще пропадне. Несъзнателно в него ще пропълзят определени лоши навици. Ще му е трудно да се разкъса и отстрани тези лоши навици. И след като се навършат 40 години, ще стане още по-трудно да разкъса старите навици и да създаде нови здравословни такива.

Само поради някакво спешно обстоятелство духовният ученик може да остане за кратко време в родното си място (в света). Йога правилата и законите няма да му разрешат да остане там за дълго време, независимо колко подходящо може да е мястото и какво е нивото му на вайрагя (непривързаност). Изключитено огромна е силата на самскарите (впечатленията, наклонностите). Освен ако всички самскари не са щателно изгорени чрез чиста асампрагнята самадхи или нирвикалпа авастха (състояние на липса на семена), не е безопасно за никой да остава за дълго време в родното си място. Той ще е в опасна зона.

След пет годишно уединение, духовният ученик може да изпита своето ментално състояние като се върне в света и се свърже със светски хора. Ако в него не се зароди никакво привличане към обекти, може да е напълно сигурен, че е постигнал третото състояние – гняна бхумика танауманаси – състояние, при което умът се е изтънил като фин конец.

КАК ПОХОТТА СЕ РАЗВИВА И РАЗРУШАВА

Посредством паметта от ложето на самскарите и васаните се появява въображението. Следва появата на привързването. Заедно с въображението се разгръщат емоцията и импулсивността. Емоцията и импулсивността вървят ръка за ръка. Следват сексуалното дразнение, сексуалното желание, възбудата и изгарянето в ума и в цялото тяло.  Дразненето и горенето в ума проникват във физическото тяло, точно както водата в съда прониква в повърхността на съда. Ако сте много бдителни, още в самото начало можете да изкорените въображението и да предотвратите опасността. Но даже и да позволите на крадеца – въображение да проникне до първата порта, поставете бдителна охрана на втората порта, след като се появи дразнението. Все още можете да спрете горенето. Все още лесно можете ва спрете силния сексуален импулс, преди да бъде преданен към индрииите (органите за сетивност и действие). Изтеглете сексуалната енергия нагоре към мозъка посредством уддхияна и кумбхака (дихателни техники). Използвайте цялата си сила, за да повтаряте ментално ОМ. Отклонете ума. Молете се. Медитирайте.

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОХОТТА

Точно, както контролирате усещането за сърбеж в екземата на крака си или крастата на ръката си, напр., така трябва да контролирате сърбежа от похотта чрез вивека, вичара, брахма-бхавана, лека сатвична (чиста) диета, пост, пранаяма, уддхияна, бандха, сатсанг, изучаването на Гитата, джапа, молитва и пр. Само тогава ще можете да се насладите на духовно блаженство.

Вичара и брахма – бхавана

Само чрез постоянна вичара и брахма–бхавана умът ще може да бъде отбит от похотливи мисли и тенденции. Трябва да премахнете не само сексуалното желание и сексуалните импулси, но също и сексуалното привличане. Помислете за нещастията, които ще имате от брачния живот с множеството си ангажименти и обвързаности. Накарайте ума да разбере, като повтаряте чрез самовнушение и самоубеждаване, че сексуалното удоволствие е фалшиво, безполезно, илюзорно и пълно с болка. Разкрийте пред ума си предимствата, блаженството, силата и знанието на духовния живот. Накарайте го да разбере, че величественият, вечен живот е в безсмъртния Атман, Висшия Аз. Когато умът чува постоянно тези полезни внушения, малко по малко ще изостави старите си навици. Сексуалното привличане бавно ще отмре. И тогава ще настъпи истинското сексуално сублимиране. Тогава вие ще станете урдхварети (йоги, при които семенната течност тече нагоре към мозъка).

Атман, Висшият аз, няма пол. Петте елемента нямат пол. Умът е, който създава сексуалната идея. Сукадева е нямал идея за пол. Възприемайте жената като комбинация от петте елемента, като маса от електрони или атоми. По този начин идеята за пола бавно ще изчезне.

Чист разум

Има два вида сила на ума – враждебна или антагонистична сила и приятелска или добронамерена сила. Страстта е враждебна сила, която ви завлича надолу. Чистият разум е добронамерена сила, която ви повдига и променя човешката ви същност в божествена. Следователно, дете мое, развивай чистия разум, за да постигнеш неподправено блаженство и върховно божествено знание. Страстта ще умре от само себе си!

Сатвична храна

Приемайте лека сатвична храна като мляко, плодове и пр. По този начин можете да контролирате страстите. Това е мъдрият начин, по който чистотата на храната довежда до чистота на ума.

Пост

Постът отслабва сексуалната индрия (орган). Той унищожава сексуалната възбуда. Страстните млади мъже и жени е добре да прибягват към извънреден пост. Той е от изключителна полза.

Пранаяма (дихателни техники)

Посредством пранаяма, умът постепенно се движи от грубото към финото. Следователно, той упражнява благотворен контрол върху сексуалната възбуда. Когато някои лоши мисли започнат да безпокоят ума, моментално заемете падмасана или сиддхасана (седящи асани с кръстосани крака, бел. ред) и практикувайте пранаяма. Мисълта ще ви напусне моментално.

Сатсанг (общуване с мъдри хора) и свадхяя (изучаване на духовни писания)

Не се занимавайте да четете романтични новели. Не говорете на сексуална тематика. Не се сприятелявайте с хора, които са дали воля на сексуалността си. Направете най-доброто, за да отклоните ума и очите си от външните обекти, които ви подтикват към сексуални желания. Бъдете в компанията на садхута и санняси (духовни хора). Четете велики книги като Гитата, Упанишадите и Йогавашищха. Практикувайте мантра-джапа (повтаряне на свещени думи) и пранаяма (дихателни техники).

Поддържайте ума постоянно ангажиран.

Поддържайте ума си напълно зает. Така ще бъдете установени в ментална и физическа брахмачаря (целомъдрие). Ето един вариант за ежедневен режим: шест часа за сън (от 22:00 до 04:00 ч.); шест часа за медитация (от 04:00 до 07:00 ч., и 19:00 до 22:00 ч.); шест часа за учене; четири часа за нишкама работа, служене на бедни, болни и пр.; два часа за разходка или упражнения. Така ще поддържате ума си постоянно ангажиран.

ПОЛЗИТЕ ОТ БРАХМАЧАРЯ (ЦЕЛОМЪДРИЕТО)

Умът, прана, виря (семенната или творческа енергия) са три нишки от една верига. Те са трите колони на постройката на дживатман (индивидуализираният Атман, Висш Аз). Унищожете една колона – независимо дали ума, прана или виря – и цялата сграда ще се сгромоли. Съблюдавайте акханда брахмачаря (пълно целомъдрие, сексуално въздържание) за период от 12 години и вие ще постигнете нирвикалпа самадхи (освобождение) естествено, без никакво усилие. Умът ще бъде контролиран от само себе си. Семенната или творческата енергия е могъща шакти (духовна енергия). Семенната течност е Брахман, Абсолюта сам по себе си. Брахмачарин, който практикува непрекъснато целомъдрие за пълни 12 години ще постигне нирвикалпа състояние, в момента, в който чуе махавакята (великата сентенция) „Тат твам аси” (Това си ти). Умът му е напълно чист, силен и еднонасочен. Няма нужда да повтаря постоянно процеса на шравана (чуване) и манана (умствена дейност).

Една капка семенна течност е направена от 40 капки кръв. Енергията, която е изхарчена по време на един полов акт е равносилна на изразходването на енергия за ментална дейност за 24 часа или изразходването на енергия за физически занимания за 3 дни. Отбележете колко стойностна и ценна е семенната течност! Не губете тази енергия! Пазете я изключително внимателно. И ще имате прекрасна жизненост и енергия. Когато тя не е използвана, се трансформира в оджас шакти (духовна енергия) и се складира в мозъка. Западните доктори са много малко запознати с тази интересна тема. Повечето от болестите се дължат на прекомерно изразходване на семенна течност.

Истинският по мисли, думи и постъпки брахмачарин има прекрасна сила на мисълта. Той може да премести света. Ако развиете стриктно целомъдрие, ще се развият вичара – шакти (силата за изследване) и дхарана – шакти (силата да се хваща и задържа Истината). Ако ученикът настоятелно отказва да се поддава на низката си природа и остане в стриктно целомъдрие, семенната енергия ще се обърне и тръгне нагоре към мозъка и ще се складира там като оджас – шакти (духовна сила). По този начин ще се увеличи изключително много силата на интелекта. Стриктното целомъдрие поддържа остра и силна паметта даже и на стари години. Практикуващият целомъдрие, който е постигнал трансформацията на семенната енергия, ще открие, че сексуалните желания повече не го притесняват. Тези, който са постигнали това са известни като Урдхарети, Хануман, Бхишма, Лакшмана, Свами Деянанда и Свами Вивекананда, които са урдхварета-йоги (йоги, при които семенната течност е потекла нагоре към мозъка им).

КАК ВЪЗНИКВА ГНЕВЪТ

Гневът възниква в този, който мисли за своя враг. Дори и да сте забравили за чувството на раздразнение, той се спотайва в ума в спящо състояние. В един момент резултатът е налице. Ако храните известно време едни и същи мисли на ревност, завист или омраза към един човек, ефектът продължава много по-дълго.

Постоянното поддържане на гневливо чувство засилва омразата.  По същия начин лошите чувства се развиват в злоба чрез поддържането на гнева.

В дни, когато от сутрин до вечер имате само проблеми, неприятности, грижи, даже и дреболията причинява изключително раздразнение в ума. Балансът на ума е нарушен от всяка незначителна история. Само една единствена груба дума ви изкарва от равновесие, докато, когато сте в мир през целия ден, даже и силното оскърбление и грубата ругатня няма да произведат никакъв ефект върху вас.

Седалището на гнева е в линга шарира или астралното тяло. Но той прониква във физическото тяло, точно както водата прониква през порите във външната повърхност на глинения неглиджосан съд.

ЛОШИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГНЕВА

Както горещината топи оловото, както горещината и бораксът топят златото, така и кама (желанието) и кродха (гневът) са факторите на топене на ума. Когато сте гневен, умът се разстройва. По същия начин, когато умът е разстроен, тялото също се разстройва. Цялата нервна система се разклаща. И така се изтощавате.

Гневът разваля мозъка, нервната система и кръвта. Когато в ума се появи вълна от гняв, праната започва много очестено да вибрира. Вие се раздвижвате и обезпокоявате. Кръвта се нагорещява. В кръвта се образуват много отровни съставки. Когато кръвта е обезпокоена, това рефлектира и върху семенната течност.

Веднъж, напр., едно дете сучело от гърдата на майка си, в момента в който тя била изпаднала в остра ярост и гняв, и то начаса умряло заради отровата от химичните продукти, които били изхвърлени в кръвта на майката, докато преживявала силните си чувства. Има много записани такива случаи. Такива са пагубните ефекти на гнева. Само три минути яростно горещо избухване могат да произведат такива пагубни ефекти върху нервната система, че да са нужни за възстановяването на повредата седмици или дори месеци.

Гневът пречи на разбирането. Напр., когато умът се развълнува буреносно, не можете ясно да разберете абзаца от книгата, която четете. Не можете да мислите правилно и ясно. Не можете нормално да пишете писмо. Когато огънчето в лампата трепти от вятъра, не можете ясно да виждате обектите. По същия начин, когато будххи (умът) трепти или е изпаднал в гняв, настъпва в него хаос и вие не сте в състояние да виждате и разбирате нещата правилно. (Тъй като) Буддхи е целият светлина (сам по себе си).

Човек, който е роб на гнева, може да се е измил добре, да се е намазал добре, да е сресъл косата си и да е сложил бели одежди; и все пак той е грозен, тъй като е обзет от гнева. Има симптоми по лицето, които индикират пресъствието на гнева в ума. Ако сте гневен, ще изгубите битката на живота. Ако имате лесно дразнещ се ум, няма да сте в състояние да изпълнявате задълженията и работата си ефикасно.

КАК ДА СЕ КОНТРОЛИРА ГНЕВА

Съществуват три начина за унищожаване на гневливите и похотливите вритти (вълни, модификации на ума): 1. Посредством волята. Без съмнение това е много трудно и изморително. Ще изхабите много енергия. 2. Чрез метода пратипакша – бхавана: поддържайте противоположни мисли – на чистота и любов. Това е лесно. 3. Живейте в Истината или в Брахман, Абсолюта. В Брахман, Абсолюта, не съществуват никакви вритти. Брахман е нирвикара (без модификации), нирвикалпа (непроменлив) и нитя суддха (вечно чист). Това е съвършеният и най-могъщ метод. Вриттите напълно изчезват.

Покорете страста. След това ще е лесно да подчините гнева, който е само един от нейните последователи.

Контролирайте гнева чрез любовта. Гневът е мощна енергия, практически  неконтролируема от виавахари буддхи /грубия интелект/, но контролируема от чистия разум (сатвичния буддхи) или вивека – вичара.

Когато, напр., се разгневите на прислужникът ви, че е забравил да ви сервира ежедневното мляко, си задайте въпроса: „Защо да съм роб на млякото си?” И тогава вълната от гняв естествено ще утихне. По същия начин тя няма да има силата да се надигне, ако сте достатъчно внимателен и разсъдлив.

Контролирайте гнева чрез кшама (прошката), дая /милосърдие/, търпението, толерантността, универсалната любов (вишва-према), благост, вивека (различаване), вичара (изследване), атма-бхава (духовно чувство), удасината (безпристрастност), нирабхиманата (липса на егоизъм) и други подобни добродетели. Прощавайте и съжалявайте човека, който ви е причинил вреда. Възприемайте  грубостта като благословия, украшение или нектар. Понасяйте укорите. Развивайте универсална любов чрез служене, благотворителност, брахма-бхава (божествено чувство). Припомняйте си всяко спокойно и чисто състояние, в което някога сте били, за да потиснете омразата и да си възвърнете спокойствието. Когато гневът утихне, грубостта, гордостта и завистта ще изчезнат от само себе си. Молитвата и отдадеността ще изкоренят гнева.

Практикувайте пратипакша-бхавана (приемането на противоположната идея). Ако се разгневите, изпълнете ума си с идеята за любов. Ако се депресирате, изпълнете ума си с идеята за радост и  веселие.

Когато се разгневите изключително много, незабавно излезте за половин час. Направете си продължителна разходка. Повтаряйте свещената мантра „ОМ шанти” 108 пъти. Гневът ще спадне. Ще ви кажа и друг лесен начин – Когато се разгневите, започнете да броите от едно до тридесет. Гневът ще се претопи.

Когато гневът се опита да се прояви, съблюдавайте тишина. Останете в тишина. Никога не изричайте груба дума или нараняваща реч. Опитайте се да го премахнете, още преди да се е появил от подсъзнателния ум. Трябва да сте много бдителен. Той ще се опита да изкочи изневиделица. Преди да се прояви гневът, в ума настава една възбуда (удвега). Опитайте се да изкорените тази тревожност в ума, преди да е набъбнала във формата на мускулно потръпване на лицето, стискане на зъби, зачервяване на очите и пр. Скастрете ума добре. Подложете се на самоограничение и аскетизъм чрез пост за един ден, винаги когато удвега (възбудата) се прояви в ума.

Като се борите и правите искрени усилия да покорите гнева си, ще стихне и омразата. Но дори и тогава, и най-малкото раздвижване на раздразнителност може да се проплъзне, даже и гневът да е изчезнал. Ще трябва да отбягвате дори и това леко смущение. За човек, който води божествен живот, това е много сериозна спънка.

Раздразнителността е слабост на ума. Ако лесно се дразните, ясно е, че ще причините много несправедливости на други същества. Премахнете раздразнението чрез практикуване на търпение, титикша (поносимост), търпимост, каруна (милост), любов, брахма-бхава (божествено чувство), нараяна-бхава и пр.

Спокойствието в ума е директно средство за реализирането на Брахман, Абсолюта (или Най-висшия Аз).

Наистина, някои хора са постигнали спокойствие в поведението си. Тяхното спокойствие се забелязва от всеки, докато прекрасно изпълняват задълженията си, независимо дали са големи или малки. Други хора са спокойни в поведението, в говора си, което се забелязва от всички. Тъй като те по природа могат да са приятелски настроени, със сладка реч, привлекателни, с искрено поведение, винаги готови да се отзоват. Останете спокойни при всички условия. Само така няма да ви е трудно да развивате любовта.

Намерете си способ, чрез който винаги да поддържате ума си балансиран и уравновесен. Затворете очи. Потопете се дълбоко в Божествения източник. Почувствайте Неговото присъстви

ГЛАВА 28 – част 1

 

ЛОШИТЕ ВРИТТИ (ВЪЛНИ, МОДИФИКАЦИИ НА УМА)  И ТЯХНОТО ИЗКОРЕНЯВАНЕ

 

Кама (желанието, похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (заблудата), мада (гордостта), матсаря (ревността), дарпа (арогантността), дамбха (лицемерието), асуя (вид ревност), ирша (нетолерантността), аханкара (егото), рага (привързаността), двеша (отблъскването) са някои от лошите вритти. Те връзват човека към самсара (превъплъщението). Гордостта, илюзията и желанията са обвързващите нишки на ума.

 

СИЛАТА НА ПОХОТТА

 

Кама (желанието, похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (заблудата), мада (гордостта), матсаря (ревността) са шестте страсти на ума. Ако похотта бъде подчинена, гневът, алчността и пр., които са спомагателни оръжия, ще станат неефективни. Ако този закоравял враг – похотта – бъде унищожена, последователите или свитата й могат да бъдат доста лесно победени. Ако предводителят бъде убит, лесно се избиват войниците. Ако похотта, която е източник на всички наслади спре, тогава цялата материална обвързаност, която има своя субстракт в ума,  ще се преустанови. Как очаквате да се сдобиете с това уникално състояние на самадхи (освобождение) или брахма ништха /установенсто в Брахман, Бог/ без отречение?

Похотта се заражда в този, който е развил привързаност особено към човек от противоположния пол. Главното оръжие на любовта е жената или похотта. Следователно, не трябва да се развива привързаност, особено към някой от противоположния пол.

Любовта между съпруг и съпруга най-често е физическа. Тя има егоистична, нетрайна и променлива природа. Този, който е осъзнал Атман, Висшия Аз, може наистина да обича с цялата искреност на сърцето.  Любовта между двама духовни ученици, базирана на пхихологическо сродство и интелектуално равенство е истинска и вечна. Оттървете се от егоизма. Егоизмът е голяма нечистотия. Той пречи на разбирането. Премахнете го посредством безкористно служене, благотворителност, изучаването на веданта литература и сатсанг (общуване с мъдри хора).

При поелия по пътя на гняна (знанието), сексуалната страст е напълно отстранена. При садхака (духовно практикуващия) тя е добре контролирана. При семейният, когато не е овладяна, върши поразии. Тя съществува в него в пълно развихрено състояние. Той не можи да й устои. Поддава й се безпомощно заради слабата си воля и липса на твърда решителност.

Ако държите лимонен сок или сок от тамаринд в златна чаша, напр., той няма да се развали или замърси. Ако ги държите в месингов или меден съд, моментално ще се развалят и ще станат отровни. По същия начин, ако съществуват няколко вишая вритти (сладострастни мисли) в човек с чист ум, те няма да го замърсят и да причинят викара (сладострастна възбуда). Но ако сладострастни мисли се появят при хора с нечист ум, те ще причинят възбуда в тях, когато се натъкнат на сладострастни обекти.

Споменът за образа на жена разсейва ума, напр. когато тигърът веднъж е вкусил човешка кръв, винаги ще преследва, за да убива хора. Става любител на човешкото месо. По същия начин, след като умът веднъж опита от сексуалното удоволствие, той винаги ще тича след жените. Похотта е много мощна. Тя е въоръжена с лък от цветя и колчан от пет стрели – мохана (пленителност), стамбхана (слисване), унмадана (подлудяване), сошана (изтощаване) и тапана (разпалване).

В Бхагават Гита можете да откриете, че се споменава как сетивата, умът и буддхи (интелекта) са седалищата на страстта. Пранаяма коша (праничното тяло) е друго такова седалище. Желанието предоминира в тялото. Всяка клетка, всеки атом, всяка молекула, всеки електрон е зареден със страст. В океана на страстта е пълно с всякакви подводни, насрещни, преобръщащи и тайни течения. Ще трябва напълно да унищожите всяко едно от тях.

Пазете се от унищожителни страсти. Лесно е да се контролира съзнателния ум. Но е изключително трудно да се контролира подсъзнателния ум. Трябва да си саннясин (духовно търсещ). Трябва да си морален човек. Забележете как се държи или какво поведение има ума ви по време на сън. В сънищата си може да крадете.  Може да изневерявате. Шестте импулса, амбициите, нисшите желания – всички те са пропити във вас и дълбоко вкоренени в подсъзнанието ви. Унищожете подсъзнанателния си ум и неговите самскари посредством вичара (изследване), брахма бхавана (потопеност в състоянието на божественото), медитиране върху „ОМ” и неговите значения. Човек, който е  установен в ментална брахмачаря, никога не може да бъде постигнат даже и от една единствена лоша мисъл в сънищата си. Не може да има лоши сънища. В съня може да липсва вичара или вивека (различаване). Това е причината за лошите сънища, даже и ако в джаграт (будно) състояние работите със силата на вивека и вичара.

Състоянието на ума, в което не съществува и една едничка сексуална мисъл, се нарича ментална брахмачаря (целомъдрие). Бхишма /герой от „Махабхарата“ – бел.прев./ е бил в това състояние. Даже и да не сте установени в тази ментална брахмачаря, поне се опитайте да контролирате сексуалния импулс, когато започне да ви притеснява.

ИЗТОЧНИКЪТ НА ПОСТОЯННА ОПАСНОСТ ЗА САДХАКА (ДУХОВНО ПРАКТИКУВАЩИЯ)

 

Присъствието или припомнянето на образа на жена обикновето възбужда неблагочестиви идеи в умовете на тези, които са се уединили; които са изоставили света и са се отдали на духовни практики; това ги лишава от плодовете на аскетичния им живот. Много е трудно да се разбере присъствието на фина похот в умовете на другите, особено в умовете на духовните ученици въпреки че очите им (погледа), тона на гласа, жестовете, походката, поведението и пр. могат да загатнат това.

ПРИМЕРЪТ С ДЖАЙМИНИ

Веднъж Шри Ведавяса държал лекция по веданта с учениците си. По време на своята беседа той споменал, че младите брахмачари трябва да са много внимателни и да не се смесват с млади девойки, тъй като независимо от цялата им бдителност и предпазливост, могат да станат жертви на похотта, защото похотта е много мощна сила. Един от учениците му, Джаймини, (бъдещият) автор на Пурва мимамса, бил малко самонадеян. Той казал: „Гуруджи, махарадж! (Велики учителю!) Твърдението Ви е погрешно. Никоя жена не може да ме привлече. Аз съм съвършено установен в брахмачаря (целомъдреност).” Вяса отвърнал „Джаймини, скоро ще разбереш. Отивам в Бенарес. Връщам се след три месеца. Внимавай! Не се повличай от гордостта.” Посредством йогическите си сили Шри Вяса приел облика на красиво младо момиче с пронизващи очи и очарователно лице, приятно облечено с фина копринена дреха. На залез слънце дамата застанала под едно дърво. Заоблачило се. Заваляло. Случайно, Джаймини минавал покрай дървото. Той видял момичето, съжалил я и й заговорил: „О, госпожице, можете да дойдете и да останете в моя ашрам (място за уединение). Ще ви подслоня.” Дамата отвърнала: „Сам ли живееш? Няма ли някоя жена при теб?”. Джаймини отговорил: „Не, сам съм. Но аз съм съвършен брахмачарин. Никаква похот не може да ме обладае. Свободен съм от какъвто и да е вид викара (модификация на ума). Можеш да останеш при мен.” Дамата възразила: „Не е правилно млада девица да остава сама с един брахмачарин.” Джаймини й отвърнал: „О, девойко, не се страхувай. Казвам ти, аз съм съвършен брахмачаря.” Тогава тя се съгласила и останала в ашрама му. Джаймини останал да спи навън, а момичето в стаята. Посред нощ Джаймини започнал да усеща влиянието на похот в ума ми. Едно малко сексуално желание се появило в ума му. В началото то било напълно невинно. Почукал на вратата и помолил: „О, госпожице, много се засили вятърът. Не мога да понеса силният студен вятър. Може ли да остана вътре?” Тя отворила вратата. Джаймини се настанил и заспал. И отново сексуалното желание станало малко по-интензивно и настоятелно, и тъй като бил много близко до девойката, чувал звука на нейните гривни. Тогава станал и започнал да я прегръща. Моментално Шри Вяса възприел своята форма с дългата си брада и казал: „О, скъпи мой Джаймини, какво се случи със силата на твоята брахмачаря? Сега установен ли си в съвършено безбрачие? Спомняш ли си какво каза, когато изнасях лекция по тази тема?” Джаймини свел глава, потънал в срам и отвърнал: „Гуруджи (учителю), сгреших. Моля да ми простите.”

Дори и Христос бил изкушаван от дявола. Буда се бил жестоко с Мара (похотта), точно преди да постигне нирвана или освобождение.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУХОВНИТЕ ТЪРСАЧИ –  ПАЗЕТЕ СЕ ОТ МАЙА (ВЕЛИКАТА СВЕТОВНА ИЛЮЗИЯ)

 

Следователно, о, скъпи духовни търсачи, бъдете много, много внимателни. По време на своята садхана (духовна практика), избягвайте компанията на жените. Никога не влизайте в контакт с млади момичета, колкото и силни да сте. Майа работи посредством подводните течения толкова крадешком, че може въобще да не осъзнаете действителното си падение.

Ангажирайте напълно ума си с духовни занимания. Стойте възможно най-далеч от всичко, което би могло да възбуди страстите ви. Тогава и само тогава ще сте в безопасност.

Не живейте с хора, които се грижат за семейство и дом. Не подлагайте на изпитание вашата сила и чистота, особено когато сте начинаещ по духовната пътека.  Не се впускайте в лоши връзки, особено когато сте духовен неофит (начинаещ), за да покажете колко сте безстрашен да се изправете срежду греха и покварата. Това ще бъде сериозна грешка. Ще изпаднете в смъртна опасност. Ще паднете много бързо. Малкият огън много лесно може да се разпознае в купчината пепел.

Умът има изключителната сила да подражава. Това е причината, поради която на духовния ученик е забранено да се свързва с хора, грижещи се за семейство и дом. Умът им ще се опитва да имитира умовете на светско живеещите хора. И падението им е осигурено.

Ако духовният ученик се движи сред богати хора, заминдарси и раджи (царе), умът му започва да подражава на навиците на богаташите, и, не след дълго, той несъзнателно ще пропадне. Несъзнателно в него ще пропълзят определени лоши навици. Ще му е трудно да се разкъса и отстрани тези лоши навици. И след като се навършат 40 години, ще стане още по-трудно да разкъса старите навици и да създаде нови здравословни такива.

Само поради някакво спешно обстоятелство духовният ученик може да остане за кратко време в родното си място (в света). Йога правилата и законите няма да му разрешат да остане там за дълго време, независимо колко подходящо може да е мястото и какво е нивото му на вайрагя (непривързаност). Изключитено огромна е силата на самскарите (впечатленията, наклонностите). Освен ако всички самскари не са щателно изгорени чрез чиста асампрагнята самадхи или нирвикалпа авастха (състояние на липса на семена), не е безопасно за никой да остава за дълго време в родното си място. Той ще е в опасна зона.

След пет годишно уединение, духовният ученик може да изпита своето ментално състояние като се върне в света и се свърже със светски хора. Ако в него не се зароди никакво привличане към обекти, може да е напълно сигурен, че е постигнал третото състояние – гняна бхумика танауманаси – състояние, при което умът се е изтънил като фин конец.

КАК ПОХОТТА СЕ РАЗВИВА И РАЗРУШАВА

Посредством паметта от ложето на самскарите и васаните се появява въображението. Следва появата на привързването. Заедно с въображението се разгръщат емоцията и импулсивността. Емоцията и импулсивността вървят ръка за ръка. Следват сексуалното дразнение, сексуалното желание, възбудата и изгарянето в ума и в цялото тяло.  Дразненето и горенето в ума проникват във физическото тяло, точно както водата в съда прониква в повърхността на съда. Ако сте много бдителни, още в самото начало можете да изкорените въображението и да предотвратите опасността. Но даже и да позволите на крадеца – въображение да проникне до първата порта, поставете бдителна охрана на втората порта, след като се появи дразнението. Все още можете да спрете горенето. Все още лесно можете ва спрете силния сексуален импулс, преди да бъде преданен към индрииите (органите за сетивност и действие). Изтеглете сексуалната енергия нагоре към мозъка посредством уддхияна и кумбхака (дихателни техники). Използвайте цялата си сила, за да повтаряте ментално ОМ. Отклонете ума. Молете се. Медитирайте.

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОХОТТА

Точно, както контролирате усещането за сърбеж в екземата на крака си или крастата на ръката си, напр., така трябва да контролирате сърбежа от похотта чрез вивека, вичара, брахма-бхавана, лека сатвична (чиста) диета, пост, пранаяма, уддхияна, бандха, сатсанг, изучаването на Гитата, джапа, молитва и пр. Само тогава ще можете да се насладите на духовно блаженство.

Вичара и брахма – бхавана

Само чрез постоянна вичара и брахма–бхавана умът ще може да бъде отбит от похотливи мисли и тенденции. Трябва да премахнете не само сексуалното желание и сексуалните импулси, но също и сексуалното привличане. Помислете за нещастията, които ще имате от брачния живот с множеството си ангажименти и обвързаности. Накарайте ума да разбере, като повтаряте чрез самовнушение и самоубеждаване, че сексуалното удоволствие е фалшиво, безполезно, илюзорно и пълно с болка. Разкрийте пред ума си предимствата, блаженството, силата и знанието на духовния живот. Накарайте го да разбере, че величественият, вечен живот е в безсмъртния Атман, Висшия Аз. Когато умът чува постоянно тези полезни внушения, малко по малко ще изостави старите си навици. Сексуалното привличане бавно ще отмре. И тогава ще настъпи истинското сексуално сублимиране. Тогава вие ще станете урдхварети (йоги, при които семенната течност тече нагоре към мозъка).

 

Атман, Висшият аз, няма пол. Петте елемента нямат пол. Умът е, който създава сексуалната идея. Сукадева е нямал идея за пол. Възприемайте жената като комбинация от петте елемента, като маса от електрони или атоми. По този начин идеята за пола бавно ще изчезне.

Чист разум

 

Има два вида сила на ума – враждебна или антагонистична сила и приятелска или добронамерена сила. Страстта е враждебна сила, която ви завлича надолу. Чистият разум е добронамерена сила, която ви повдига и променя човешката ви същност в божествена. Следователно, дете мое, развивай чистия разум, за да постигнеш неподправено блаженство и върховно божествено знание. Страстта ще умре от само себе си!

 

 

Сатвична храна

Приемайте лека сатвична храна като мляко, плодове и пр. По този начин можете да контролирате страстите. Това е мъдрият начин, по който чистотата на храната довежда до чистота на ума.

Пост

Постът отслабва сексуалната индрия (орган). Той унищожава сексуалната възбуда. Страстните млади мъже и жени е добре да прибягват към извънреден пост. Той е от изключителна полза.

Пранаяма (дихателни техники)

Посредством пранаяма, умът постепенно се движи от грубото към финото. Следователно, той упражнява благотворен контрол върху сексуалната възбуда. Когато някои лоши мисли започнат да безпокоят ума, моментално заемете падмасана или сиддхасана (седящи асани с кръстосани крака, бел. ред) и практикувайте пранаяма. Мисълта ще ви напусне моментално.

 

Сатсанг (общуване с мъдри хора) и свадхяя (изучаване на духовни писания)

Не се занимавайте да четете романтични новели. Не говорете на сексуална тематика. Не се сприятелявайте с хора, които са дали воля на сексуалността си. Направете най-доброто, за да отклоните ума и очите си от външните обекти, които ви подтикват към сексуални желания. Бъдете в компанията на садхута и санняси (духовни хора). Четете велики книги като Гитата, Упанишадите и Йогавашищха. Практикувайте мантра-джапа (повтаряне на свещени думи) и пранаяма (дихателни техники).

Поддържайте ума постоянно ангажиран.

Поддържайте ума си напълно зает. Така ще бъдете установени в ментална и физическа брахмачаря (целомъдрие). Ето един вариант за ежедневен режим: шест часа за сън (от 22:00 до 04:00 ч.); шест часа за медитация (от 04:00 до 07:00 ч., и 19:00 до 22:00 ч.); шест часа за учене; четири часа за нишкама работа, служене на бедни, болни и пр.; два часа за разходка или упражнения. Така ще поддържате ума си постоянно ангажиран.

ПОЛЗИТЕ ОТ БРАХМАЧАРЯ (ЦЕЛОМЪДРИЕТО)

 

Умът, прана, виря (семенната или творческа енергия) са три нишки от една верига. Те са трите колони на постройката на дживатман (индивидуализираният Атман, Висш Аз). Унищожете една колона – независимо дали ума, прана или виря – и цялата сграда ще се сгромоли. Съблюдавайте акханда брахмачаря (пълно целомъдрие, сексуално въздържание) за период от 12 години и вие ще постигнете нирвикалпа самадхи (освобождение) естествено, без никакво усилие. Умът ще бъде контролиран от само себе си. Семенната или творческата енергия е могъща шакти (духовна енергия). Семенната течност е Брахман, Абсолюта сам по себе си. Брахмачарин, който практикува непрекъснато целомъдрие за пълни 12 години ще постигне нирвикалпа състояние, в момента, в който чуе махавакята (великата сентенция) „Тат твам аси” (Това си ти). Умът му е напълно чист, силен и еднонасочен. Няма нужда да повтаря постоянно процеса на шравана (чуване) и манана (умствена дейност).

Една капка семенна течност е направена от 40 капки кръв. Енергията, която е изхарчена по време на един полов акт е равносилна на изразходването на енергия за ментална дейност за 24 часа или изразходването на енергия за физически занимания за 3 дни. Отбележете колко стойностна и ценна е семенната течност! Не губете тази енергия! Пазете я изключително внимателно. И ще имате прекрасна жизненост и енергия. Когато тя не е използвана, се трансформира в оджас шакти (духовна енергия) и се складира в мозъка. Западните доктори са много малко запознати с тази интересна тема. Повечето от болестите се дължат на прекомерно изразходване на семенна течност.

Истинският по мисли, думи и постъпки брахмачарин има прекрасна сила на мисълта. Той може да премести света. Ако развиете стриктно целомъдрие, ще се развият вичара – шакти (силата за изследване) и дхарана – шакти (силата да се хваща и задържа Истината). Ако ученикът настоятелно отказва да се поддава на низката си природа и остане в стриктно целомъдрие, семенната енергия ще се обърне и тръгне нагоре към мозъка и ще се складира там като оджас – шакти (духовна сила). По този начин ще се увеличи изключително много силата на интелекта. Стриктното целомъдрие поддържа остра и силна паметта даже и на стари години. Практикуващият целомъдрие, който е постигнал трансформацията на семенната енергия, ще открие, че сексуалните желания повече не го притесняват. Тези, който са постигнали това са известни като Урдхарети, Хануман, Бхишма, Лакшмана, Свами Деянанда и Свами Вивекананда, които са урдхварета-йоги (йоги, при които семенната течност е потекла нагоре към мозъка им).

 

КАК ВЪЗНИКВА ГНЕВЪТ

 

Гневът възниква в този, който мисли за своя враг. Дори и да сте забравили за чувството на раздразнение, той се спотайва в ума в спящо състояние. В един момент резултатът е налице. Ако храните известно време едни и същи мисли на ревност, завист или омраза към един човек, ефектът продължава много по-дълго.

Постоянното поддържане на гневливо чувство засилва омразата.  По същия начин лошите чувства се развиват в злоба чрез поддържането на гнева.

В дни, когато от сутрин до вечер имате само проблеми, неприятности, грижи, даже и дреболията причинява изключително раздразнение в ума. Балансът на ума е нарушен от всяка незначителна история. Само една единствена груба дума ви изкарва от равновесие, докато, когато сте в мир през целия ден, даже и силното оскърбление и грубата ругатня няма да произведат никакъв ефект върху вас.

Седалището на гнева е в линга шарира или астралното тяло. Но той прониква във физическото тяло, точно както водата прониква през порите във външната повърхност на глинения неглиджосан съд.

ЛОШИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГНЕВА

Както горещината топи оловото, както горещината и бораксът топят златото, така и кама (желанието) и кродха (гневът) са факторите на топене на ума. Когато сте гневен, умът се разстройва. По същия начин, когато умът е разстроен, тялото също се разстройва. Цялата нервна система се разклаща. И така се изтощавате.

Гневът разваля мозъка, нервната система и кръвта. Когато в ума се появи вълна от гняв, праната започва много очестено да вибрира. Вие се раздвижвате и обезпокоявате. Кръвта се нагорещява. В кръвта се образуват много отровни съставки. Когато кръвта е обезпокоена, това рефлектира и върху семенната течност.

Веднъж, напр., едно дете сучело от гърдата на майка си, в момента в който тя била изпаднала в остра ярост и гняв, и то начаса умряло заради отровата от химичните продукти, които били изхвърлени в кръвта на майката, докато преживявала силните си чувства. Има много записани такива случаи. Такива са пагубните ефекти на гнева. Само три минути яростно горещо избухване могат да произведат такива пагубни ефекти върху нервната система, че да са нужни за възстановяването на повредата седмици или дори месеци.

Гневът пречи на разбирането. Напр., когато умът се развълнува буреносно, не можете ясно да разберете абзаца от книгата, която четете. Не можете да мислите правилно и ясно. Не можете нормално да пишете писмо. Когато огънчето в лампата трепти от вятъра, не можете ясно да виждате обектите. По същия начин, когато будххи (умът) трепти или е изпаднал в гняв, настъпва в него хаос и вие не сте в състояние да виждате и разбирате нещата правилно. (Тъй като) Буддхи е целият светлина (сам по себе си).

Човек, който е роб на гнева, може да се е измил добре, да се е намазал добре, да е сресъл косата си и да е сложил бели одежди; и все пак той е грозен, тъй като е обзет от гнева. Има симптоми по лицето, които индикират пресъствието на гнева в ума. Ако сте гневен, ще изгубите битката на живота. Ако имате лесно дразнещ се ум, няма да сте в състояние да изпълнявате задълженията и работата си ефикасно.

КАК ДА СЕ КОНТРОЛИРА ГНЕВА

Съществуват три начина за унищожаване на гневливите и похотливите вритти (вълни, модификации на ума): 1. Посредством волята. Без съмнение това е много трудно и изморително. Ще изхабите много енергия. 2. Чрез метода пратипакша – бхавана: поддържайте противоположни мисли – на чистота и любов. Това е лесно. 3. Живейте в Истината или в Брахман, Абсолюта. В Брахман, Абсолюта, не съществуват никакви вритти. Брахман е нирвикара (без модификации), нирвикалпа (непроменлив) и нитя суддха (вечно чист). Това е съвършеният и най-могъщ метод. Вриттите напълно изчезват.

Покорете страста. След това ще е лесно да подчините гнева, който е само един от нейните последователи.

Контролирайте гнева чрез любовта. Гневът е мощна енергия, практически  неконтролируема от виавахари буддхи /грубия интелект/, но контролируема от чистия разум (сатвичния буддхи) или вивека – вичара.

Когато, напр., се разгневите на прислужникът ви, че е забравил да ви сервира ежедневното мляко, си задайте въпроса: „Защо да съм роб на млякото си?” И тогава вълната от гняв естествено ще утихне. По същия начин тя няма да има силата да се надигне, ако сте достатъчно внимателен и разсъдлив.

Контролирайте гнева чрез кшама (прошката), дая /милосърдие/, търпението, толерантността, универсалната любов (вишва-према), благост, вивека (различаване), вичара (изследване), атма-бхава (духовно чувство), удасината (безпристрастност), нирабхиманата (липса на егоизъм) и други подобни добродетели. Прощавайте и съжалявайте човека, който ви е причинил вреда. Възприемайте  грубостта като благословия, украшение или нектар. Понасяйте укорите. Развивайте универсална любов чрез служене, благотворителност, брахма-бхава (божествено чувство). Припомняйте си всяко спокойно и чисто състояние, в което някога сте били, за да потиснете омразата и да си възвърнете спокойствието. Когато гневът утихне, грубостта, гордостта и завистта ще изчезнат от само себе си. Молитвата и отдадеността ще изкоренят гнева.

Практикувайте пратипакша-бхавана (приемането на противоположната идея). Ако се разгневите, изпълнете ума си с идеята за любов. Ако се депресирате, изпълнете ума си с идеята за радост и  веселие.

Когато се разгневите изключително много, незабавно излезте за половин час. Направете си продължителна разходка. Повтаряйте свещената мантра „ОМ шанти” 108 пъти. Гневът ще спадне. Ще ви кажа и друг лесен начин – Когато се разгневите, започнете да броите от едно до тридесет. Гневът ще се претопи.

Когато гневът се опита да се прояви, съблюдавайте тишина. Останете в тишина. Никога не изричайте груба дума или нараняваща реч. Опитайте се да го премахнете, още преди да се е появил от подсъзнателния ум. Трябва да сте много бдителен. Той ще се опита да изкочи изневиделица. Преди да се прояви гневът, в ума настава една възбуда (удвега). Опитайте се да изкорените тази тревожност в ума, преди да е набъбнала във формата на мускулно потръпване на лицето, стискане на зъби, зачервяване на очите и пр. Скастрете ума добре. Подложете се на самоограничение и аскетизъм чрез пост за един ден, винаги когато удвега (възбудата) се прояви в ума.

Като се борите и правите искрени усилия да покорите гнева си, ще стихне и омразата. Но дори и тогава, и най-малкото раздвижване на раздразнителност може да се проплъзне, даже и гневът да е изчезнал. Ще трябва да отбягвате дори и това леко смущение. За човек, който води божествен живот, това е много сериозна спънка.

Раздразнителността е слабост на ума. Ако лесно се дразните, ясно е, че ще причините много несправедливости на други същества. Премахнете раздразнението чрез практикуване на търпение, титикша (поносимост), търпимост, каруна (милост), любов, брахма-бхава (божествено чувство), нараяна-бхава и пр.

Спокойствието в ума е директно средство за реализирането на Брахман, Абсолюта (или Най-висшия Аз).

Наистина, някои хора са постигнали спокойствие в поведението си. Тяхното спокойствие се забелязва от всеки, докато прекрасно изпълняват задълженията си, независимо дали са големи или малки. Други хора са спокойни в поведението, в говора си, което се забелязва от всички. Тъй като те по природа могат да са приятелски настроени, със сладка реч, привлекателни, с искрено поведение, винаги готови да се отзоват. Останете спокойни при всички условия. Само така няма да ви е трудно да развивате любовта.

Намерете си способ, чрез който винаги да поддържате ума си балансиран и уравновесен. Затворете очи. Потопете се дълбоко в Божествения източник. Почувствайте Неговото присъствие. Винаги Го помнете. Повтаряйте името Му. Повтаряйте името Му, дори когато работите. Така ще постигнете огромна духовна сила. Медитирайте рано сутрин, преди да се срещнете с хората. Трябва да се издигнете над хилядата и едно неща, които лесно ще ви раздразнят по време на вашето ежедневие. Само тогава ще сте в хармония и съгласие и ще се радвате на добре свършена ежедневна работа.

е. Винаги Го помнете. Повтаряйте името Му. Повтаряйте името Му, дори когато работите. Така ще постигнете огромна духовна сила. Медитирайте рано сутрин, преди да се срещнете с хората. Трябва да се издигнете над хилядата и едно неща, които лесно ще ви раздразнят по време на вашето ежедневие. Само тогава ще сте в хармония и съгласие и ще се радвате на добре свършена ежедневна работа.