Необходимостта от гуру

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ГУРУ
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

40 ГЛАВА

Учи чрез преклонение, чрез изследване и чрез служене. Мъдрите, прозиращи същността на явленията, ще те напътстват в пътя на мъдростта.” (Гита, IV-34)

Гуру или духовен наставник е необходим за търсещите духовното. Някои ученици практикуват с течение на години самостоятелно. В последствие усещат необходимостта от Гуру. Натъкват се на определени пречки по пътя. Не знаят как да продължат и как да отстранят препятствията. Тогава започват да търсят учител. Същото се случва и в практикуването на Йога.

Дълг на Гуру е да постави всеки един от следващите го на онзи път от духовното развитие, който е най-подходящ за чела (б.ред. – ученик), някои на един път, други на друг, според прозрението на Гуру за вътрешната нагласа на всеки един от учениците.

Ишвара е Гуру на всички Гуру. Той премахва булото на невежеството и благославя невежите дживи. Духовният ученик трябва да гледа на своя пряк Гуру във физическа форма като на инкарнация на Гуру на всички Гуру, както и да изпитва същата преданост и към него. Гуру, във физическа форма, е основният източник и олицетворение на всичко добро и цялата радост, които идват естествено към чела. Ученикът трябва да осъзнае висшата необходимост да спазва заръките и повелите на Гуру, както и да пази вярата в себе си ненакърнена и непоколебима.

Разкрийте пред своя Гуру тайните на вашето сърце; в колкото по-голяма дълбочина се случва, толкова по-силно ще е споделянето, което означава приток на сила във вас в битката срещу греха и изкушението.

ШАКТИ САНЧАРА ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ДУХОВНА СИЛА

Както можем да дадем портокал на някой човек и да си го вземем обратно, по същия начин духовната сила може да се предава от един човек на друг и да се вземе обратно. Методът на предаване на духовна сила се нарича шакти санчара. Както при птиците, рибите и костенурките, предаването на духовна енергия може да бъде извършено от Гуру чрез докосване, с поглед, при желание, или мисъл. (Птиците държат яйцата си под крилото си и чрез топлината, излюпват яйцата си. Рибите снасят хайвера си и го наблюдават за да се излюпи. Костенурката снася яйцата си и мисли за тях докато не се излюпят. По същия начин духовната енергия се предава от Гуру на ученика чрез докосване (спарша) като при птиците, поглед (даршана) като при рибите, и мисъл или желание (санкалпа) като при костенурката – б. пр.[1]). Предаващият силата – Гуру, понякога влиза в астралното тяло на ученика и повдига неговия ум чрез своята сила. Учителят, поканва ученика да застане пред него, приканва го да затвори очи, след което предава своята духовна сила. Ученикът усеща как електричен поток преминава от муладхара чакра нагоре към врата и до върха на главата. Той извършва различни крии, асани, пранаяма, бандхи, мудри от Хатха йога и т.н., сам без указания, по вдъхновение. Тук работи самата пракрити. Ученикът не трябва да ограничава своята иччха шакти. Той трябва да действа съгласно вътрешната светлина. Умът е силно възвисен. Медитацията настъпва от само себе си в момента, в който духовният ученик затвори очи. Чрез шакти санчара, Кундалини се събужда в последователя чрез благоволението на Гуру.

Духовният учител всъщност предава духовната си сила на своя последовател. Определена духовна вибрация на сатгуру се предава към ума на последователя. Шри Рамакришна Парамахамса предава своята духовна сила на Свами Вивекананда. Бог Исус прави същото със своите ученици. Това е духовния полъх от Учителя. Един ученик на Самартха Рамдас предава своята сила на дъщерята на една танцьорка, която изпитвала голяма страст към него. Ученикът погледнал към нея и ѝ дава самадхи. Нейната страст изчезнала. Тя станала много религиозна и духовна. Мукунд Раи, един светец от щата Махаращра, въвел Бадшах в самадхи.

По благоволението на Гуру, отдаденият на него човек постига осемте стъпки на Йога (Ащанга Йога); по благоволението на Бог Шива, той постига съвършенство в Йога, което е вечно.

[1] В обяснителните бележки е използван текст от друга книга на Свами Шивананда – „Кундалини Йога – Пътят на шакти към пробуждане на душата (Kundalini Yoga: The Shakti Path to Soul Awakening)