Умът и тялото

Умът и тялото
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

2 ГЛАВА

ТЯЛОТО – ОФОРМЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА УМА

Тялото с неговите органи не е нищо друго, освен ум. Физическото тяло е външната проява на ума. Умът е фината форма на това физическо тяло. Умът възнамерява тялото и става самото тяло, а после, оплетен от тялото, започва да се измъчва от него. Всички тела съществуват единствено и само в ума. Ако умът е парализиран, тогава тялото няма да прояви интелигентност. Без вода как може да просъществува градината?  Умът е този, който надминава всички сфери на дейност и е най-висшият от телата. Менталните дейности са истинските действия. Умът изпълнява всички действия много бързо в линга шарира (финото тяло) и затова е неустойчив. А физическото тяло е невежо и е инертно. Дори и да изчезне то, умът много бързо ще приеме ново свежо тяло, оформено според склонностите му. Физическото тяло е оформено като такова от ума за неговото собствено наслаждение, за да може да  излива енергията си и така получава различни преживявания в този свят чрез петте пътища или канали на познание, петте гняна индрии (органи на познание или възприятие).

МИСЛИТЕ ПРАВЯТ ТЯЛОТО

Единствено истински са действията, породени от ума, а не толкова тези, породени от тялото. Тялото е съвкупност от нашите мисли, настроения, убеждения и обективизирани емоции, станали видими за невъоръжено око. Важно е да се отбележи със загриженост, че всяка клетка на тялото страда или расте, получава импулси на живот или на смърт от всяка една мисъл, навлезла в ума. Затова съществува тенденцията да се превърнете в това, за което мислите най-много.

Когато умът е обърнат към определена мисъл и пребивава в нея, се създава определена вибрация и колкото по-често тази вибрация се повтаря, толкова повече тя има склонността да се превърне в навик, да се автоматизира. Тялото следва ума и имитира промените му. Ако концентрирате мисълта си, очите се фиксират.

Всяка промяна в мисълта причинява вибрация във вашето ментално тяло и когато това се предаде на физическото тяло, причинява активност на невроните в мозъка ви. Тази активност на нервните клетки причинява множество електрически и химически промени в тях. Менталтана активност и тази, която прави възможна промените в мозъка.

ЛИЦЕТО – ПОКАЗАТЕЛ ЗА УМА

Умът е фината форма на физическото тяло. Физическото тяло е външната проява на ума. Когато умът е груб, тялото също е загрубяло.  Както човек с груба външност обикновено не може да предизвика любов и състрадание у другите, така и човек с груб ум не може да предизвика любов и състрадание у никого. Умът съвсем очевидно отразява на лицето своите различни състояния, които интелигентният човек може много лесно да прочете. Лицето е един показател на ума, така както езикът е показател за стомаха.

Тялото следва ума. Ако човек мисли за падане от високо, тялото веднага се подготвя и показва външни признаци за това. Страх, възбуда, скръб, ведрина, веселие, гняв – всички те предизвикват различни изрази на лицето.

Очите, които са прозорците на душата, сочат състоянието и условията на ума. Има един телепатичен инструмент в очите, препращащ послания или мисли от всякакъв вид – предателски и лукави, милси на чиста любов, състрадание и обожание; мисли на депресия, меланхолия и омраза; милси на ведрина, мир, хармония, здраве, мощ, сила и красота.

Ако притежавате способността да четете очите на другите, вие моментално ще можете да прочетете и ума.  Можете да прочетете преобладаващата или доминатна мисъл на човек, ако сте внимателни да разчетете знаците по лицето, смисъла на дискутираната тема и поведението. Трябва само малко дързост, проницателност, тренировка, интелигентност и опит.

Мислите, чувствата, състоянията и емоциите ви произвеждат техните мощни влияния върху лицето. Лицето е като рекламен таблоид, върху което се рекламира всичко, каквото се случва в ума. Трудно можете да скриете мислите си от лицето. Може глупаво да мислите, че държите в тайна мислите си. Мисли на похот, алчност, завист, гняв, отмъщение, омраза и т.н. веднага произвеждат техните дълбоки впечатления върху лицето ви. Лицето е като надеждната записвачка и чувствителната апаратура, които регистрират и записват всички мисли, протичащи в ума ви. Лицето е като полирано огледало, показващо природата на ума и неговото съдържание във във всеки един момент.

Онзи, който мисли, че може да скрие мислите си, е първокласен глупак. Положението му е като на преследвания от ловците щраус, който си крие главата в пясъка и си мисли, че не може да бъде видян от никого.

Лицето ви е като грамофонен запис или плоча. Каквото и да си помислите, то веднага се записва върху лицето ви. Всяка порочна мисъл е подобна на длето или игла, които записват мислите върху изражението ви. Лицата ви са покрити с белези и рани, направени от порочните мисли на омраза, гняв, похот, ревност, отмъщение и т.н. От естеството на тези белези веднага мога да прочета състоянието на ума ви. Мога моментално да диогностицирам от какво е болен вашия ум.


ВЗАИМНОТО ВЛИЯНИЕ МЕЖДУ УМ И ТЯЛО

Умът е тясно свързан с тялото. Умът действа върху тялото, а тялото реагира на ума. Умът има влияние над тялото. Един чист и зрав ум означава едно здраво тяло. Скръбта в ума отслабва тялото. Тялото има влияние над ума също. Ако тялото е здраво и силно, умът също става здрав и силен. Една болка в стомаха може да причини деперсия в ума.

ЛОШИТЕ МИСЛИ – ПЪРВОПРИЧИНАТА ЗА БОЛЕСТИТЕ

Първопричината за болестите, които засягат тялото, са лошите мисли. Каквото държите в ума си, ще се предаде и на физическото тяло. Всяко лошо чувство или горчивина към друг човек веднага ще засегне тялото и ще предизвика някакъв вид болест в тялото. Интензивната страст, омразата, дълготрайната горчива ревност, разяждащото безпокойство, пристъпите на гняв действително разрушават клетките на тялото и предизвикват болести на сърцето, черния дроб, бъбреците, далака и стомаха. Бурните пристъпи на гняв сериозно увреждат мозъчните клетки, изхвърлят отровни химически продукти в кръвта, предизвикват общ шок, депресия и потискат секрецията на стомашния сок, жлъчката и другите храносмилателни сокове в храносмилателния тракт; пресушават енергията, жизнеността ви и са причина за преждевременното състаряване и съкращаване на живота.

Когато умът е възбуден, тялото също е възбудено. Каквото и да се случва с тялото,  умът преживява същото. Когато и тялото, и умът са възбудени, жизнената енергия (праната) тече в погрешна посока. Вместо да се разпространява равномерно и еднакво из цялото тяло, тя вибрира с неравна честота (неритмично). Тогава храната не се смила правилно.  Появяват се болестите. Ако се премахне първопричината, тогава всички болести ще изчезнат.

Болките, които измъчват физическото тяло, се наричат вторични заболявания, докато васаните, имащи отношение към ума, се наричат ментални или първични заболявания. Ако се разрушат лошите мисли, всички болести ще изчезнат. Чистотата на ума е свързана със здравото тяло. Затова бъдете внимателни при мисленето си, в избора си на мисли. Винаги поддържайте благородни, възвишени, любящи и мили мисли. И тогава ще сте изпълнени с хармония, здраве и красота.

ЕДНА ПЕЧАЛНА ПРАКТИКА

Печално е, наистина, да се отбележи, че повечето доктори по света, и най-вече алопатите, предимно навреждат на пациентите си, отколкото им помагат. Те преувеличават природата на болестта на своите пациенти. Изпълват умовете им с въображаеми страхове от всякакъв род. Не си дават сметка за силата на внушението и влиянието му върху ума на пациентите. Алчността е обладала умовете им, тъй като желанието за забогатяване дълбоко се е вкоренило в умовете им и те се опитват по всякакъв възможен начен да изскопчат колкото се може повече пари от пациентите си. Ако те казваха на пациентите си: „Тази болест е нищо. Ще Ви вдигна на крака за няколко часа” – кой би им плащал щедро тогава? А те внушават: „ Страдате от ужасна, неизлечима болест. Опасна отрова, опасен микроб се крият в дробовете ви”. Бедният пациент пракарва безсънни нощи със своя въображаем страх заради погрешните внушения на доктора. Постоянно си мисли: „Всеки момент мога да умра. Докторът ми каза, че моята болест е опасна и неизлечима”. Такъв човек води безрадостно съществуване. Тревогата, възбудата и страха ежедневно разрушават милиони червени кръвни телца. А докторът дава порешни внушения, за да прослави способностите си, както и уменията на професията си.


КОРЕНЪТ НА ВСИЧКИТЕ ЗЛИНИ

Погрешното впечетление, че вие сте тялото, е коренът на всички злини. Заради неправилно мислене вие се идентифицирате с тялото. Започвате да се привързвате към тялото (дехаадхяса). Да се възприемате едно с него. Това се нарича егоцентрично привързване (абхимана). След което се появява чувството за  собствено притежание (мамата). Идентифицирате себе си с жена си, децата, къщата и т.н. И точно това идентифициране или привързване е, което води към робството, нещастието  и болката. Не проронихте дори и сълза, когато милиони германци измряха във войната. Защо? Защото не се идентифицирахте или не бяхте привързани към тях.  Но ще изплачете очите си, ако сина ви умре, точно заради привързаността ви. Думата „Мое” има невероятно влияние върху ума. Забележете разликата в ефекта, създаден в ума, когато чуете двете изречения: „Конят умря” и „Моят кон е мъртъв”.

БОЛКАТА Е САМО В УМА

Болката се възприема като болка дотогава, докато се свързвате с ума. Няма болка по време на сън. Ако се случи да имате някакво възпаление на гърба си с пулсираща болка, вие не я усещате през нощта, когато сте спите. Само след като умът се свърже с болната част чрез нервите и мисленето, вие започвате да изпитвате болка. Не съществува и болка, когато умът е изключен от тялото медикаментозно чрез хлороформ. По време на моменти на голяма радост острата болка изцяло изчезва, тъй като умът е откъснат от тялото, от мястото на болката. Ако можехте съзнателно да отръпвате ума от болната част, като го концентрирате върху Бог или някой друг приятен обект, нямаше да изпитвате каквато и да е болка, дори и да сте напълно будни. Ако имате силна воля и здрава титикша (силата на издържливостта), тогава също няма да изпитвате каквато и да е болка. Но чрез постоянното мислене за някаква неприятност или болест, вие само усилвате болката и страданието си. Болката е в ума. А Атман или духа е анандасварупа (изпълнен с блаженство).


ПОКОРЕТЕ УМА, ЗА ДА КОНТРОЛИРАТЕ ТЯЛОТО

При по-голямата част от човечеството умът е в голяма степен под контрола на тялото. Умовете на хората са много малко развити, те се намират основно в аннамаякоша (физическата обвивка). Развийте вигнянамаякоша (интелектуалната обвивка, интелекта), а чрез вигнянамаякоша , контролирайте маномаякоша (умствената обвивка). Вигнянамаякоша се развива чрез абстрактно мислене и разсъждаване, чрез систематична медитация, Брахма-Чинтана (размишление върху Божественото), изучаване на Упанишадите, Йогавасища и Брахма Сутра.

Когато контролирате ума, можете да контролиране и съвършено тялото. Тялото е само сянка на ума. То е формата, направена от ума, чрез която да може да се изразява на земята. Когато покорите ума, тялото става негов служител.