Съвети към учениците

СЪВЕТИ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

41 ГЛАВА

Учениците в пътя на Йога се класифицират в три степени: (1) aрурукшу, които се опитват да изкачват стъпалата към Йога, (2) юнджана, които практикуват усилено Йога и (3) йогарудха, които вече са достигнали висшата степен на Йога.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪТРЕШНА ЧИСТОТА

Духовните ученици силно копнеят за реализация. Но, когато реализацията се случи в действителност, те започват да треперят.  Не могат да понесат ярката светлина на Бог. Те са толкова хилави, нечисти и слаби, че не могат да застанат пред могъщото сияние и Божествено величие. Не са подготвили своя съд, в който да поместят Божествената светлина. Обърнете внимание как Арджуна трeпери от страх пред космичния образ на Вират и се моли на Бог Шива да му покаже отново обичайната форма с четирите ръце, която представлява хармония, съвършенство, сила и мъдрост.

Трудно е да се говори за Брахман. Още повече, че е много трудно да бъде разбран. И още по-трудно да се практикува духовна садхана. Това съответства на учението на Гита, Глава II-29:

Някой Го смята за чудо, друг като чудо за него говори, трети за чудото само е слушал; но никой всъщност не го разбира.”

Необходим е фин, чист, ясен ум, решителна воля, търпение, постоянство и утсаха (жизнерадостност) за реализация на Брахман.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ МОРАЛНА СИЛА И СМЕЛОСТ

Духовният ученик трябва да се изправи смело срещу изопачаването, клеветата и недоразумението. Такава е била винаги съдбата на онези, които се опитват да се издигнат над своите събратя. Необходима е морална сила и смелост да се постигне и да може такъв човек да поддържа своята позиция и онова, което мисли, независимо какво мислят, говорят или правят хората около него. Хората ще ви презират и преследват. Ще трябва смело да отстоявате вашите морални устои, за да живеете според вашите собствени убеждения. Духовният ученик, който е надраснал правилата на обществото трябва да действа съгласно повелите на своята чиста съвест и чист разум. Само тогава той може да израства духовно.

Когато някой се издига във властта и придобие слава, враговете идват от само себе си. Дори Шри Шанкарачаря е имал много врагове. Дори саннясите, които живеят в горите, имат врагове. Завистливите и дребнави хора създават различни беди на преуспелите и известни хора. Придобийте сакши бхава (позицията за свидетел) и се издигнете над идеята за приятел или неприятел. Станете удашина (безучастен). Развийте силата на издръжливостта. Понасяйте обидите и неправдите със спокоен ум. Само тогава можете да бъдете щастливи в този свят.

Колкото духовни садхани има, толкова и индивидуални умове. Онова, което е подходящо за ума на един, може да не е подходящо за ума на друг. Раджа Йога може да е лесна за един ум, докато Гняна Йога ще бъде лесна за друг. Една форма на тапас може да е подходяща за един ум. Различен вид тапас ще е подходящ за някой друг.

ЕЖЕДНЕВНА ДУХОВНА ПРАКТИКА

Тук е описана ежедневната духовна практика за ученици на пълна програма. Хората, които работят в канцеларии и търговски фирми могат да приспособят и да направят необходимите промени според тяхното удобство и времето, което имат на разположение.

 

джапа и медитация сутрин 4 часа
  вечер 4 часа
свадхяя (изучаване на писания   3 часа
разговор (ако е необходим)   1 час
асана и пранаяма сутрин 1 час
  вечер 1 час
разходка   1 час
сън   5 часа
служене   1½ часа
хигиенни процедури   1 час
хранене   1 час
почивка   ½ час
    24 часа

 

 ПРОГРАМА С МАЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ

В началото е трудно да се съсредоточи ума върху Бог за 24 часа в денонощието. Щом приключи медитацията, умът ще започне да блуждае, ще положи максимални усилия да върне старите си навици. Какво да направите, за да контролирате неговите навици? Трябва да му дадете друг саттвичен обект, с който да се занимава. Той иска разнообразие. Изучавайте философски книги в продължение на няколко часа. След като приключи изследването, направете бележки върху изучаваното. Може да посветите известно време в тази посока. Това ще ви послужи да успокоите ума. Така ще се създаде отмора за ума. Може да прекарате известно време в служене на бедни, болни хора, според вашите възможности. По-долу ще предоставя таблица с времето за вашата ежедневна практика:

 

медитация 8 часа
изучаване на писания 4 часа
писане 2 часа
служене 2 часа
хранене,хигиенни процедури, упражнения 2 часа
сън 6 часа
  24 часа

Най-неблагочестивите хора могат да достигнат най-висше Блаженство като се отдадат искрено на Бог.

Дори и най-големият грешник, дойде ли с предана обич към Мен, също трябва да се счита за праведен, защото правилно се е насочил” (Гита, IX-30).

Пратиджанихи на ме бхактах пранасяти – Знай със сигурност, че Мой преданоотдаден не загива” (Гита, IX-31).

Има ли причина тогава за отчаяние? Затова, залавяйте се за работа. Бог със сигурност ще възнагради усилията ви с успех. Дори и най-безчестивите от нас ще постигнат мокша.

 

Ом пурнамада пурнамидам пурна пурнамудачяте

пурнася пурнам-адая пурнам-ева-васишяте

Ом Шанти Шанти Шанти

ОМ ТОВА Е СЪВЪРШЕНО. ОНОВА Е СЪВЪРШЕНО. ОТ СЪВЪРШЕНСТВОТО ПРОИЗЛИЗА СЪВЪРШЕНСТВО. АКО ОТ СЪВЪРШЕНСТВОТО ИЗВАДИМ СЪВЪРШЕНОТО, ТО ПАК ОСТАВА СЪВЪРШЕНО.

 

ОМ МИР, МИР, МИР.

Хари Ом Тат Сат

*Използван е превода на Бхагават Гита направен от Владимир Левчев