Силата на мисълта

СИЛАТА НА МИСЪЛТА
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

18  ГЛАВА

МИСЪЛТА Е ЖИВА СИЛА

Мисълта е жизнена, жива сила; най-жизнената, фина и неустоима сила, която съществува във вселената. Светът на мисълта е относително много по-истински от физическата вселена. Мислите са живи. Всяка промяна в мисълта се придружава от вибрация в нейната (ментална) материя. Като сила, мисълта се нуждае от специален вид фина материя, за да може да функционира.

Умът приема формата на всичко, за което размишлява. Когато мислите за даден обект, умът ви се оформя във формата на този обект. Когато промените мисълта, умът ви също променя формата си. В ума постоянно се случват модификации. Мислите ви бързо се променят. Умът ви също бързо променя формата си. Във всеки момент умът постоянно създава стотици от тези мисловни форми и постоянно ги разпръсква отново и отново. Той никога не се задържа стабилно за дълго време върху една мисъл-форма.

Всяка мисъл си има определени име и форма. Формата е грубото, а името – фино състояние на тази самостоятелно проявяваща се сила, наречена мисъл. Но трите (мисълта, името и формата, бел. ред) са всъщност едно нещо. Съществува единство в триединството –  три степени на съществуване на едно и също нещо. Където се е появила едната, там всъщност са трите. Да предположим, че в момента умът ви е съвършено спокоен, освободен от мисли. Въпреки това, когато се появи мисълта, тя придобива име и форма. И така ще откриете, че всяка идея, която човек има или може да има, трябва да бъде съответно свързана с определена дума като нейно копие.

Езиците са различни, но мисълта една. Умствената картина е една и съща при всички. Звукът има четири форми, а именно пара, пашянти, мадхяма и вайкхари. Вайкхари е обикновената реч. В различните страни тя е различна. Но пара, пашянти, мадхяма са едни и същи. Пара е недиференцираният звук, който се съдържа в латентно състояние в Брахман, Абсолюта. Езикът на божествата, езикът на ментално ниво е един и същ. Той е мадхяма. Завихреното трептение на каузалното (причинното) тяло (карана шарира) е пашянти. Това е истинското ви име. Когато направите връзката с вашата карана шарира (нисшата пракама –невъзпрепятствана, свободна воля) или нисшата дивя дрищи (божествена визия), вие ще чуете звука на пашянти, истинското си име.


МИСЪЛТА Е ФИНА МАТЕРИЯ

Мисълта е фина материя. Една мисъл е солидна колкото парче скала. Може да умрете, но мислите ви никога няма да умрат. Те имат форма, големина, очертания, цвят, качество, материя, сила и тегло. Една духовна мисъл има жълт цвят; мисъл, заредена с гняв и омраза, е с тъмно червен цвят; себичната мисъл е с кафяв цвят; и т.н. Един йоги може да види директно със своето йогическо (вътрешно) око всички тези мисли.

Колкото мислите са по-силни, толкова плодовете са по-скорошни. Мисълта (всъщност) е фокусирана и отправена в определена посока (сила) и според нивото на нейната фокусираност и целенасоченост зависи (качеството на) ефективност, която може да постигне.

МИСЪЛТА Е ТВОРЧЕСКА СИЛА

Мисълта е огромна сила. Мисълта е динамична сила. Мисълта се движи. Мисълта е заразна. Мисълта твори. Можете да вършите чудеса чрез силата на мисълта. Посредством инструментариума на мисълта можете да придобиете творческа сила. В днешно време много се пише за силата на мисълта, за процесите на мисълта и за културата на мисълта. Изучавайте ги. Тогава ще имате всеобхватно разбиране за мисълта, за нейните сила, функциониране и полезност.

Силата на мисълта е изключително мощна. Всяка ваша мисъл буквално означава нещо за вас при всички възможни случаи. Силата на тялото, силата на ума ви, силата на успеха ви в живота и удоволствията, които можете да преживеете с другите – всичко зависи от природата и качеството на мислите ви. Изследвайте културата на мисълта.

МИСЪЛТА ДАВА ЗДРАВЕ

Ако поддържате здравословни мисли, ще се радвате на добро здраве. Ако поддържате болестотворни мисли в ума си, мисли за болни тъкани, мисли за слаби нерви, мисли за неправилно функциониране на органи и вътрешните части на тялото въобще, никога ще се радвате на добро здраве, красота и хармония. Тялото е продукт на ума. Ако поддържате крепки мисли в ума си, физическото тяло ще бъде жизнено.

Лоши мисли от всякакъв вид замърсяват и увреждат ума, и ако се задържат, се превръщат в истински болести, които започват, от своя страна, да навреждат на ума по един непоправим с времето начин.

МИСЪЛТА ИЗГРАЖДА ХАРАКТЕРА

“Човекът е това, което мисли”. „Мисълта създава човека; той става това, за което мисли”. Ако мислите, че сте силни, ставате силни. Ако мислите, че сте слаби, ставате слаби. Ако мислете, че сте глупави, ставате глупави. Ако мислите, че сте Бог, ставате Бог. Човек формира характера си, превръщайки се в това, за което мисли. Ако медитирате върху куража, ще вложите кураж в характера си. Така е и за чистотата, търпението, безкористността и себеконтрола. Ако мислите благородно, постепенно ще си оформите благороден характер, но ако мислите първично, тогава ще си оформите първичен характер. Устойчивата упорита мисъл изгражда определен навик в ума и този навик се проявява като качество на характера. Нишката на мисълта е изтъкана от ментални и морални качества, а тези качества в своята страна оформят характера. Можете да изградите характера си така, както зидарят гради стена, като работите спрямо и посредством законите.

Първата стъпка към целенасоченото създаване на характера се състои в целенасоченото избиране на това какво ще мислим, след което да мислим упорито върху избраното от нас качество. С времето това качество ще се прояви и по-нататък чрез упражнения, то ще стане навик. Мисълта прави характера. Вие навивате нишката на мисълта в (кълбото на) собствената си съдба.

МИСЪЛТА ИЗТЪКАВА СЪДБАТА

Това, за което човек мисли през живота си, ще стане в следващия си живот. Ако умът живее продължително с една мисъл, тя прави бразда и се превръща в автоматична мисловна сила, която, бидейки навик на мислене, надживява смъртта, и тъй като принадлежи на егото, се отнася и в следващия живот като мисловна тенденция или способност.

Всяка мисъл има свой ментален образ. Всеки човек има свой ментален свят, свои възгледи, свои емоции, свои чувства, свои обичайни мисли, свой опит и свой начин на мислене. В менталния свят се извлича есенцията от различните ментални образи от физическия живот на човека. Тя е базата за следващото му прераждане. Както се създава физическото тяло при всяко ново раждане, така (при всяко ново раждане) се оформят и новите ум и буддхи (интелект).

Трудно е да се обясни прецизната дейност на мисълта и кармата (законът за причината и следствието). Всяка карма произвежда двоен ефект – един – върху индивидуалния ум и друг – върху света. Човек изгражда условията на следващия си живот посредством влиянието от действията си върху другите.

Всяко действие има свое минало, от което произлиза; всяко действие има бъдещо въздействие, което се поражда от него. Едно действие съдържа желание, което го предизвиква, и мисъл, която го оформя. Всяко действие е брънка в безкрайната верига на причината и следствието – следствието става причина, а причината – следствие. Всяка брънка в безкрайната верига е изградена от три елемента – желание, мисъл и действие. Едно желание стимулира мисъл, а мисълта се въплъщава в действие.

Егоистичното ламтене по притежанията на другите, въпреки че не се осъществява в реално действие в настоящия живот, прави човека крадец в следващия му земен живот; а  тайно подхранваните омраза и отмъщение са семена, от които израства убийството. По същия начин безкористната любов ражда хуманиста и светеца; а всяка мисъл на състрадание спомага да се изгради нежната и състрадателна природа на приятеля на всички същества…

ХАРЕСВАНЕТО ПРИВЛИЧА ХАРЕСВАНЕ

Великият закон „Харесването привлича харесване” винаги действа. Това е велик космически закон. Това е закон в природата. Този закон оперира също и в света на мисълта. Хора с подобни мисли се привличат един към друг. Тази е причината за поговорката: „Птици с еднаква перушина летят заедно… Човекът се познава по тези, с които дружи”. Един доктор се привлича от друг доктор. Един поет се привлича от друг поет. Един певец обича друг певец. Един философ харесва друг философ. Скитникът харесва друг скитник. Умът има ‘привличаща сила’. Вие постоянно привличате към себе си, от видимата и невидима страна на животворните сили мисли, влияния и условия, които са сродни с тези на собствените ви мисли и живот.

В областта на мисълта, хора със сходни мисли се привличат един към друг. Този универсален закон работи постоянно, независимо дали сме съзнателни или не за него. Всички ние живеем, така да се каже, в огромен океан от мисли; и атмосферата около нас е постоянно изпълнена с тези мисловни сили, които са непрестанно изпращани и приемани под формата на мисловни вълни. В по-голяма или по-малка степен, всички сме подвластни съзнателно или несъзнателно на тези мисловни вълни и според степента ни на чувствителност; според нивото ни на негативност или според това доколко сме отворени за външни положителни влияния се определя кои влияния ще доминират като водещи в мислите, а оттам – и в живота ни.

Носете със себе си някаква приятна за вас мисъл, поддържайте я дълго време и независимо по кои земи и морета скитате, вие непрекъснато ще привличате при себе си, умишлено или несъзнателно точно това, което напълно отговаря на доминиращото във вас качество на мисълта. Мислите са ваша частна собственост и вие можете да ги направите да отговарят изцяло на вкуса ви, като постоянно работите в тази посока. Във вашите ръце е да определите реда от мислите, които да ви забавляват, и последователността  на  влиянията, които привличате, съвсем не са  случаен плод на обстоятелствата, освен ако самите вие не изберете да бъде така.

ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ МИСЛИ

Добрата мисъл е трижди благословена. Първо, тя облагодетелства мислещият, като подобрява менталното му тяло (маномая коша). Второ, облагодетелства личността, към която тя е отправена. И накрая, облагодетелства цялото човечество, подобрявайки общата ментална атмосфера.

Лошата мисъл, обратното, е трижди прокълната. Първо, тя наврежда на мислещия, като нанася поражение на менталното му тяло. Второ, наврежда на личността, който е неин обект. И накрая, наврежда на цялото
човечество, като замърсява менталната атмосфера.

Всяка лоша мисъл е като меч, хвърлен към този, към който е насочена.  Ако подхранвате мисли на омраза, вие сте наистина убиеца на човека, към когото храните тези мисли.  Вие държите и собственото си самоубийство, защото тези мисли ще се върнат (рано или късно) към вас.

Ум, обитаван от лоши мисли, като магнит привлича подобни мисли от другите, и така подхранва и засилва първоначалното зло.

Изхвърлени в менталната атмосфера, лошите мисли тровят умовете, които ги възприемат. Лошата мисъл, която обитава ума, постепенно започва да става все по-приемлива и тласка мислещия към извършване на действието,  което тя въплъщава.

ПОТОМСВОТО НА МИСЛИТЕ

Не е достатъчно само мислите да не са лоши. Но трябва да превърнете лошите мисли в добри. Нека това бъде първата стъпка на вашата садхана (практика). Трябва да ги направите полезни. Когато се излъчват от вас, нека да бъдат способни да правят добро и да облагодетелстват страдащото човечество и хората около вас.

Мислите са ваши истински деца. Бъдете внимателни в потомството на  мислите си. Добрият син носи щастие, слава и име на баща си. Лошият син позори, дискредитира на баща си. По същия начин благородната мисъл ще ви доведе щастие и радост. Лошата мисъл ще ви донесе нещастие и неприятности. Точно, както отглеждате децата си с огромно внимание, по същия начин ще трябва да отгледате добри, възвишени мисли с огромно внимание.

МИСЪЛТА Е ЗАРАЗНА

Мисълта е изключително заразна, дори много повече от испанската треска. Мисълта се движи. Тя действително напуска мозъка и се заскитва насам-натам. Тя влиза така в мозъците и на другите. Една мисъл на благоразположение у вас ще извика мисли на благоразположение у тези, с които сте в контакт. Агресивната мисъл ще произведе същата вибрация у тези, които са в обкръжението на гневен човек. Ще напусне мозъка на  човека и ще влезне в мозъците на другите, (даже и да се намират) на големи разстояния един от друг и ще им повлияе. Радостната мисъл създава радост у другите. Веселата мисъл създава веселие у другите, радостната мисъл – съответно радост. Напр. изпълвате се с радост и се прочувствате при вида на група оживени деца, радостно играещи и подскачащи насам-натам.

Можете, напр.,  от къщата си в Делхи да чуете по радиото прекрасната песен на някакъв певец от Калкута. Всички послания се приемат безжично. По същия начин умът ви е подобен на безжичен апарат. Светецът, напр., със своя мир, уравновесеност, хармония и духовни вибрации изпраща в света мисли на хармония и мир. Те пътуват с огромна светлинна скорост по всички посоки, влизат в умовете на хиляди хора и предизвикват в тях също подобни мисли на хармония и мир. Докато човекът от света, чийто ум е изпълнен с ревност, отмъщение и омраза, изпраща нехармонични мисли, които влизат в умовете на хиляди хора и пробуждат в тях подобни мисли на омраза и раздор.

Мисълта е много заразна. Оставете един добър и честен човек в компанията на крадец. И той ще започне да краде. Оставете трезвеника в компанията на пияницата. И той ще се пропие.

ПРЕДАВАНЕТО НА МИСЪЛТА ИЛИ ТЕЛЕПАТИЯТА

Каква е възможната среда, през която мислите могат да пътуват от един ум до друг? Най-добро обяснение е, че манас или умствената субстанция, подобно на етера, изпъва пространството и служи като предавател на мисли, така както праната (дъха) е предавател на чувствата, както етера (пространството) е предавател на топлината, светлината и електричеството, а въздухът – предавател на звука. Умът е вибху (всепроникващ) подобно на акаша (етера, пространството). По този начин е възможно предаването на мисли. Предаването на мисли се нарича още телепатия.

Ако хвърлите камък в някакъв резервоар или в локва вода, той ще предизвика поредица от концентрични вълни, трептящи навсякъде в засегнатото място. Светлината от свещта и тя ще предизвика пространствени вибрации, разпръсквайки се във всички посоки от свещта. По същия начин, когато мисълта, независимо дали е добра или лоша, премине през ума на някого, тя предизвиква вибрации в манас или менталната атмосфера, които пътуват надлъж и нашир във всички посоки.

Докато електричеството се движи със 186,000 мили в секунда, мислите пътуват практически моментално, скоростта им е много по-голяма от тази на електричеството, тъй като предавателят им, манас (менталното поле), е много по-фин от етера, средата на електричеството.

Мислите са подобни на вещите. Както давате един портокал на приятеля си и после си го взимате обратно, по същия начин можете да дадете една полезна, мощна мисъл на приятеля си и да си я вземете обратно. Трябва да знаете правилната техника, за да се справите и да работите с една мисъл. Науката й е много интересна и фина. Можете да помогнете на приятел в нужда, като му пратите успокоителни мисли; на приятел, търсещ Истината, чрез ясни и точно дефинирани мисли върху истината, които вие имате. Можете да пратите в менталната атмосфера мисли, които ще издигнат, пречистят и вдъхновят всички, които са чувствителни за тяхното влияние.

Ако пращате любяща, полезна мисъл към друг човек,  тя напуска мозъка ви и отива директно към този човек, като предизвиква в ума му подобна любяща мисъл и после (тази мисъл) се връща при вас с удвоена сила. Ако пращате мисъл на омраза към друг човек, тя наврежда този човек, но наврежда и на вас, връщайки се обратно към вас с удвоена сила. Затова, разберете закона на мисълта, създавайте само мисли на милосърдие, любов и доброта от ума си и бъдете винаги щастливи.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ДУХОВНО ТЪРСЕЩИЯ УЧЕНИК

Трябва да научите метода на пращане на полезни, любящи мисли към другите и на целия свят като цяло. Трябва да знаете как да премахнете разсейването, да събирате мислите си и да ги пращате като спец отряд на помагащите сили да правят добро на страдащото човечество. Пращането на мисли е прекрасна наука. Това е много точна наука.

Както Ганг носи радост и хладина на тези, които живеят по бреговете й, така и вашите силни мисли на любов и мир трябва да текат като лечебен поток, да носят утеха, мир и радост на тези, чиито умове са изпълнени с грижа, тревога, неспокойствие, скръб, болка и пр.

Някои от хората, обвързани с дом и семейни ангажименти, също могат да са имат добри ежедневни мисли и да ги изпращат на света като помощ. Но това не е достатъчно за духовно търсещия по пътя на истината. Непрестанен поток от благотворни мисли трябва да извира от ума му. Той трябва да бъде един непресъхващ, лечебен поток на любов и благотворни мисли. Трябва да може да зарежда групи от по двадесет души, маси от стотици и хиляди с любов, радост и ведрина. Той трябва да ги раздвижи просто с поглед и с няколко благи, мощни думи им вдъхне ентусиазъм, висок дух, възвишени настроения и въодушевление. Това е духовната мощ, силата на волята (атма – бала).

КАК СЛУЖАТ САНЯСИТЕ (ОТРЕЧЕНИТЕ ПО ДУХОВНИЯ ПЪТ) НА СВЕТА СЪС СВОИТЕ МИСЛОВНИ ВИБРАЦИИ

В днешно време индийците приемат мисионерския дух на запада и казват, че саниясините (отречените по духовния път) трябва да дойдат и да участват в социални и политически дейности. Това е тъжна грешка. Санясинът или йогинът няма нужда да става президент на асоциация или лидер на социално или политическо движение. Това е глупава и детинска идея. Истинският саниясин може да свърши всичко чрез своите мисловни вибрации.

Санясинът или светецът не е необходимо да се появява публично в света, за да проповядва и повдига умовете на хората. Например някои светци проповядват.  Животът им е въплъщение на тяхното учение. Само погледът им повдига умовете на хиляди. Светецът е живото доказателство за другите, че божествената реализация е възможна. Много хора черпят вдъхновение от погледа на светия човек. Никой не е в състояние да спре мисловните вибрации, излъчвани от светците. Техните чисти, силни мисловни вибрации пътуват на големи разстояния през пространството, пречистват света и влизат в умовете на хиляди хора. Няма съмнение в това.

Светец, живеещ в хималайска пещера, може да отправи мощна мисъл в някое затънтено място в Америка. Този, който практикува нишкама карма йога (йога на безкористното служене) в света, пречиства себе си чрез работа, към която не се привързва и помага на света в голям мащаб чрез своите духовни вибрации. Никой не може да попречи на неговите чисти мисли да идват и преминават през другите, които наистина са отворени към тях. Светско мислещите социални работници не могат да схванат тази идея.

ЧИСТОТО МИСЛЕНЕ – КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ

Обикновеният човек не знае какво представлява дълбокото мислене. Неговите мисли са шумна сбирщнина. Понякога настъпва голямо объркване в ума му.  Менталните му картини са изключително изкривени. Само мислителите, философите и йогите имат добре дефинирани, ясно оформени  ментални картини. Ако човек има ясновиждащ поглед, може да ги види много живо. Тези, които практикуват концентрация и медитация, развиват силни, добре оформени ментални картини.

Повечето от мислите ви не са добре поставени. Те идват и се изплъзват. Поради тази причина са неясни и неопределени. Картините не са ясни, силни и добре оформени. Вие ще трябва да ги подсилите чрез ясно, съзнателно и дълбоко мислене. Чрез вичара (рационализация, логическо съждение), манана (дълбоко размишление) и медитацията трябва да накарате мислите ви да се установят и кристализират в определена форма. Чак тогава философските идеи ще станат устойчиви във вас. Чрез правилно мислене, разсъждаване, интроспекция и медитация, можете да пречистите вашите идеи. Объркването ще изчезне. Мислите ще се установят и заземят.

Мислете ясно. Изяснявайте идеите си отново и отново. Правете си интроспекция в уединение. Пречистете мислите си в значителна степен. Нека мислите ви утихнат. Не позволявайте на ума ви да бълбука. Нека само една мисловна вълна спокойно се издига нагоре и спуска надолу. После позволете на втора мисъл да навлезе (в съзнанието ви). Премахнете всички странични мисли, нямащи връзка със субекта – материя, с която се занимавате в настоящия момент.

НЕЗАВИСИМО И ОРИГИНАЛНО МИСЛЕНЕ

В този свят мислителите са много малко. Повечето от нас не знаят какво е правилно мислене. При повечето хора мисленето е плитко.  Дълбокото мислене се нуждае от интензивна садхана (практика). Безброй раждания са необходими за правилната еволюция на ума. Само тогава може да се мисли дълбоко и правилно. Човек, който говори истината и има морална чистота, винаги има мощни мисли. Този, който е овладял гневът чрез дълга практика, има изключително мощна мисъл. Ако йогинът, чиято мисъл е много мощна, изрече само една дума, тя ще има изключително влияние върху  умовете на другите.

Независимото и оригинално мислене е приоритет на ведантистите. Веданта садханата (манана, размишлението) изисква много остър интелект. Усиленото мислене; постоянното мислене; ясното мислене; мисленето, довеждащо до корените на проблемите, до самите първопричини на ситуациите, до същността на всички мисли и на съществуването въобще, е самата есенция на веданта садханата. Изоставете старите идеи, защото силни и вкоренени може да бъдете, след като ги замените с нови, повдигащи идеи. Ако нямате смелостта да се изправите срещу последствията от вашето мислене; да преглътнете резултатите от мисленето си, независимо какво ви коства това, никога няма даже да се докоснете до (фините нива на) философията. Отдайте се.

ПРИЛОЖНОТО МИСЛЕНЕ И ПОДДЪРЖАЩОТО МИСЛЕНЕ

Приложното мислене налага на ума обекта, а поддържащото мислене го държи постоянно ангажирано; възторгът носи разширение и блаженство в развиващия се ум, който благодарение на своята концентрация, е постигнал тези два вида мислене. Медитацията се случва, когато се случат приложното и поддържащото мислене, възторгът, блаженството и самоконтрола в ума.

Мисленето е огромна сила. То оказва невероятно влияние. Много е важно да се знае как да се използва това влияние по най-висшия възможен начин и за възможен най-благотворния ефект.  Най-добре това може да се постигне чрез практикуването на медитация.