Култура на мисълта

КУЛТУРАТА НА МИСЪЛТА
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

19 ГЛАВА

Ако ни тормози камъче в обувката, ние го изхвърляме. Махаме си обувката и я разтърсваме. Когато веднъж тази идея се усвои добре, става много лесно да се изхвърли натрапчивата и неприятна мисъл от ума. Не се съмнявайте в това! Няма две мнения по въпроса! Тази идея е очевидна, ясна и непогрешима. Лесно би трябвало да се изхвърли неприятната мисъл от ума, както е лесно да се премахне камъчето от обувката; и докато човек не може да направи това, е глупост да се говори за човешкото превъзходство и овладяването на природата. Човек е просто роб и плячка на прилепоподобни фантоми, прелитащи през коридорите на мозъка му. Жалка е, наистина, съдбата на тези същества!

 
ПОЛЗИТЕ ОТ КОНТРОЛА ВЪРХУ МИСЪЛТА

Мислите водят до действие. Мислите са източника на всички действия. Мисълта е истинската карма. Мисленето е истинското действие. Ако сте в състояние да изкорените  всички вредни мисли още от самото им начало, ще се освободите от нещастията и изпитанията на света. Наблюдавайте мислите си внимателно и интроспективно.

 
Мисълта е истинското действие. Истинската карма се предизвиква от активностите на ума. Когато веднъж викшепа (мятането от една крайност в друга – бел. прев.) на ума изчезне, тогава ще имате добра ништха (медитация). Умът ще стане изключително спокоен. Отървете се от нечистотиите на ума. Овладейте ума. Едва тогава ще приключат всички нещастия на самсара в (колелото на) раждането и смъртта. Ако се освободите от хватката на ума, мокша (освобождението) ще се случи от само себе си. Няма съмнение в това!

Мъдрецът наблюдава мислите си и изкоренява всички лоши мисли, появили се на повърхността на ума. Така че, той е щастлив. Винаги в ума си държи чисти мисли. Когато се медитира върху Бога, от ума се излъчват чисти мисли, защото Бог е чистота (нитя шуддха).

Ако контролирате мислите си, чрез интензивната концентрация ще сте в състояние да отхвърлите огромна работа. Всеки вид ментално измъчване – грижи, тревоги и неспокойствия – ще изчезнат. Няма да имате думи, с които да опишете мира, на който ще се наслаждавате, когато това се случи.

Онези, които имат дори и минимален контрол над мислите и речта си, ще се радват на спокойно, ведро, красиво, очарователно лице, на приятен глас и на умни, светещи очи. Както приятният аромат непрестанно се излъчва от ароматната пръчица, така и божественият аромат и божествения блясък (магнетичната божествена аура) се излъчва от йогина, който контролира мислите си и който постоянно пребивава в Брахман, Абсолюта или в безкрайността. Блясъкът и ароматът от лицето му са брахма варча. Когато държите в ръката си букет от жасмин, рози и чампака (екзотично вечнозелено дърво с много ароматни жълти и бели цветчета), сладкият аромат обхваща всичко наоколо и се усеща от всички. По същия начин ароматът от известността и репутацията (яши и кирти) на йогина, който постигнал контрол върху мислите си, се разнася надлъж и нашир. Той се превръща в космическа сила.

 
Радият е много рядък материал. В света има намерени само 16 зрънца от него. Подобно на радия йогите, които са овладели (напълно) мислите си, също се срещат много рядко в света.

 

ЗАПАЗВАНЕ И ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИСЛОВНАТА ЕНЕРГИЯ

Точно, както енергията се пилее в празни приказки и клюкарстване, по същия начин тя се разпилява, когато се подхранват безсмислени мисли. Затова не трябва да пропилявате дори една единствена мисъл. Не пропилявайте дори и йота енергия в безсмислени размишления. Пазете цялата си ментална енергия. Използвайте я за по-висшите духовни цели като божественото съзерцание, Брахма Чинтана (размишление относно Брахман, Абсолюта) и Брахма Вичара (изследване в същността на Брахман). Пазете цялата си мисловна енергия и я използвайте за медитация и за служба в полза на цялото човечество.

Не складирайте в мозъка си безполезна информация Учете се да изпразвате ума си. Забравете всичко, което сте научили. Само тогава ще можете да изпълните ума си с божествени мисли. Ще добиете нова ментална сила, тъй като сега всички разпръснати лъчи (на ума) ще се съберат.  

Във физиката съществува термина „сила на насочването”. Масата от енергия не може да тече сама по себе си. Тя трябва да се свърже с магнит и тогава електричният поток ще потече посредством силата на ориентацията. По същия начин менталната енергия, която е разпръсната и отклонена към различни безсмислени земни грижи, ще бъде правилно пренасочена в подходящи духовни канали.
 

ОТРИЦАТЕЛНИТЕ МИСЛИ

Отклонявайте от ума си всички излишни, безполезни и неприятни мисли. Безполезните мисли спират духовното ви развитие; неприятните мисли пречат на духовния ви напредък. Заместете ги с божествени мисли. Поддържайте само мисли, които са полезни и стойностни. Полезните мисли са камъните, на които стъпваме по пътя на духовния растеж и прогрес. Не позволявайте на ума ви да се връща в старото си русло и да има свои пътища и навици. Бъдете нащрек.

Изкоренете посредством самонаблюдението всички видове дребнави, безполезни, низки и нечисти мисли; всички сексуални мисли; мисли на ревност, омраза и себичност. Унищожете всички деструктивни мисли на дисхармония и раздор. Трябва да развиете култура на мисълта в посока на добри, любящи, възвишени и божествени мисли. Всяка мисъл трябва да има съзидателна природа. Трябва да е силна, положителна и определена. Природата на менталния й образ трябва да бъде ясно оформена и добре дефинирана. Трябва да развиете правилно мислене. Нека всяка ваша мисъл носи мир и утеха на другите. Нека не носи дори капка следа от най-малка болка и нещастие за когото и да е. Тогава ще сте една благословена душа на земята. Ще се превърнете в могъща сила на земята. Ще можете да помагате на много хора, да лекувате хиляди, да одухотворявате и повдигате огромен брой хора, както са направили Иисус и Буда.

Така както отглеждате жасмин, роза, лилия и хонолулу в градината си, по същия начин ще трябва да култивирате цветята на миролюбиви мисли на любов, милосърдие, доброта, чистота в огромната градина на антахкарана (ум, интелект, его и подсъзнание). Посредством самонаблюдение, напоявайте тази градина на ума с медитация и възвишено мислене и премахнете плевелите от празни, безсмислени и раздорни мисли.

 
НЕПОСТОЯННИТЕ МИСЛИ

Съществува тенденцията умовете на непрактикуващите хора да се занимават едновременно с четири или пет вида мисли. Умът е постоянно зает с мисли за дома, за работата, за работното място; мисли как да се удовлетворят нуждите на природата; мисли за хигиена и пр. Докато изучавате някаква книга с интерес в 15:30 ч., идеята да се насладите на крикет мача в 16:00 ч. започва постепенно да ви отклонява от заниманието ви. Само йогин с екаграта (целенасочен) ум, способен да поддържа постоянно една и съща мисъл, може да я задържи колкото дълго иска. 

 
Ако внимателно наблюдавате ума, ще откриете, че много мисли са непостоянни. Умът се скита безцелно напосоки. Ще има мисли за тялото и неговите потребности, мисли за приятелите, мисли за изкарване на пари, за ядене и пиене, мисли за детството и пр. Ако изучавате ума и ако имате постоянни мисли върху един обект или един тип мисли, като изключите всички останали мисли, това само по себе си е много голямо постижение, голяма стъпка на напредък в култивирането на мисълта. Не се обезкуражавайте!
 
 
ОБСЕБВАЩИТЕ МИСЛИ ЗА ГРЕХОВНОСТ

Някои хора ги обсебват мисли за греховност. Например, постоянно си мислят: „Извърших голям отвратителен грях. Не знам какво да направя.” Отново и отново тази едничка идея обсебва ума им. Това е лош навик. Такива хора не знаят как да пренасочват ума си. Превръщат се в плячка на тези „обсебващи мисли”. Добродетелта и порокът са относителни понятия. Те са творения на ума. Грехът не е нищо друго, освен грешка. Чрез джапа върху имената на Бога, благотворителност и гладуване може моментално да се унищожи всеки смисъл на думата „грях”. Защо се страхувате? Дори и най-лошият грешник може да се освободи, може да стане светия на светиите. Какво беше първоначалното състояние на Валмики, Джагай, Мадхай и Аджамила? Не са ли били първокласни престъпници? Повтаряйте ОМ, Рама и си утвърждавайте смело „Чист съм”, „Свещен съм”. Има ли място за отчаяние? Nil desperadum (лат. Никога не се предавай). Постъпвайте добродетелно. Винаги помнете Бога. Бъдете истинен с антарямин (вътрешният обитател на сърцето).

 
ТЕХНИКИ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ МИСЪЛТА

Ето няколко метода на самовнушение за контролиране на мислите: (1) Няма да мисля за нищо. (2) Ще постигна мир, няма да мисля за нищо. (3) Волята ми израства силна. Мога да контролирам мислите си. (4) Ще достигна съвършения мир, когато остана без мисли. Силно желая да постигна това състояние, изпразнено от мисли.

Всяка мисъл сама по себе си е изключително слаба, защото умът се разсейва в безброй много постоянно променящи се мисли. Колкото повече мислите се обуздават, толкова повече концентриран става ума и, следователно, толкова повече сила и мощ придобива той. Разрушавайте лошите мисли една по една.  Несъмнено, това изисква много търпение.

Още със събуждането ви от сън сутринта първата ви мисъл е „Аз”. След което започвате да си спомняте събитията от предишната вечер. Силните мисли, носели се в ума ви предишната вечер, малко по малко започват пак да се появяват  и материализират в момента, в който се вдигнете от леглото на следващата сутрин. Следват мислите, които трябва да се осъществят в настоящия ден. Наблюдавайте този процес внимателно.
 

Когато една мисъл кръжи в ума ви, изпълнете я. Не й позволявайте да се мотае там за дълго време. Тя често ще се появява отново и отново. Ще се превърне в източник на голяма беда. Винаги, когато ви проблесне мисълта да напишете писмо на свой приятел, например, направете го. Не го протакайте.

Съществуват четири начина за разрушаване на лошите мисли. Един гняна йогин (ученик по пътя на знанието) прави това, като живее в ОМ или в Истината. Той унищожава лошите мисли чрез вичара (изследване в същността на Брахман, Абсолюта) и отношение на непривързаност. Той си казва: „Това няма отношение към мен. Аз съм Сатчитананда сварупа, Шивохам, Шивохам.” (“Аз пребивавам във върховното състояние истина – съзнание – блаженство, аз съм Шива, аз съм Шива.)”. Импулсите, които се появяват в мен, принадлежат на ума. Аз съм различен от ума.” Бхакти йогинът (отдаденият по пътя на любовта) унищожава (лошите мисли) чрез молитва и самоотдаване. Той си казва: „О, Боже! Отдавам се, отдавам плодовете на всичките си действия и самите действия на Тебе! Дай ми силата да отклоня и разруша тези лоши мисли.” Той получава божията подкрепа чрез самоотдаване. Бог трансформира сексуалния импулс в сатва или оджас (духовна енергия). Раджа йогинът унищожава лошите мисли, както като унищожава вриттите (модификациите на ума), още в момента на тяхната поява, така и като поддържа противоположните, позитивни мисли на сатвичната природа; като ги подменя с възвишени мисли (пратипакша бхавана).

Брахма вичара (изследване в същността на Брахман, Абсолюта)

Първата най-важна от всички мисли – първопричинната мисъл – е „мисълта за аза”. Едва след раждането на тази мисъл е възможна появата на всички останали. Единствено след появата в ума на местоимението в първо лице „аз”, са възможни появата на местоименията „ти” и „той/тя/то” съответно във второ и трето лице и пр. Ако „аз” изчезне, „ти” и „той/тя/то” ще изчезнат от само себе си. Изтрийте това грешно малко „аз” на илюзорната природа чрез подходяща брахма вичара. Няма друг начин. 

Мислещият не е мисълта. Запомнете това. Това ни разяснява защо вие сте безмълвния свидетел на модификациите, появяващи се в ума. Вие сте Кутастха Брахман (абсолютно непроменливият Брахман). Вие сте Пратягатман (вътрешното върховно Аз, Брахман).

Унищожаването на санкалпите (мислите)

Раджа йога учи “йога-читтавритти-ниродхах”: „Йога е възпиране  модификациите на ума.” Тя ви дава силата да изключвате мислите или, ако се налага, да ги убивате на място. Естествено, това изкуство изисква практика, но като останалите изкуства, когато веднъж се овладее, няма тайни или трудности в него. Практикуването си заслужава усилията.

Забележете как една санкалпа за нула време се разширява в множество санкалпи (въображения). Например, появява се санкалпа да направите чаено парти с приятели. Мисълта за чая мигновено поканва мисълта за захар, мляко, чаени чашки, маси, столове, покривка, салфетки, лъжички, сладки вкусотии, солени неща и пр. И така, светът не е нищо друго освен разширяващи се санкалпи. Няма такова нещо като свят, независим и отделен от мислите. Разширяването на мислите, произведени от ума, насочени към обектите, е робство (бандха). Отказването от санкалпите е освобождение (мокша). По нишката на санкалпата са нанизани безбройно много мисли като зърна. Ако нишката се скъса, сами можете да си представите какво ще стане с илюзорните мисли, които са нанизани на нея. Бъдете много наблюдателни и подрязвайте пъпките на санкалпите.  Само тогава можете да сте наистина щастливи.  Умът прави номера. Трябва да разберете природата, методите и навиците му. Само тогава ще можете лесно да го контролирате.

Пранаяма (контрол върху дишането)

Праната (енергията) е връхната дреха на ума. Вибрацията на фината, психична прана дава началото на формирането на мисълта. Чрез пранаямата (контрола върху праната), можете да увеличите менталната енергия и да развиете контрол върху мисълта и културата на мисълта. Това ще подпомогне концентрацията и медитацията. Ще стабилизира ума. Ще премахне раджас и тамас (страстта и инертността). Ще изгори отпадъците на ума.

Пратипакша бхавана  (въвеждане на противоположната идея)

Ако постоянно мислите за нечисти неща, чрез постоянното повтаряне, лошата мисъл получава нова сила. Тя набира сили. Моментално отхвърляйте такива мисли. Ако това ви се струва трудно, поддържайте обратните на нея мисли за Бога. Култивирайте върховни и повдигащи мисли. Лошите мисли ще умрат (отминат) от само себе си. Благородната мисъл е потенциален антидот срещу лошата мисъл. Този метод е по-лесен от предишния. Като повтаряте божието име хиляди пъти ежедневно, добрите мисли ще придобият нова сила. Чрез повтарянето на „Ахам Брахма Асми” (“Аз съм Брахман, Абсолюта”) хиляди пъти ежедневно, идеята, че вие сте духът (Атман, Висшия Аз) ще се засили. А идеята, че вие сте само тялото си, ще става все по-слаба.
Контрол върху тялото и речта
 
Ако не сте способни да контролирате която и да е лоша мисъл, тогава първо се опитайте да контролирате тялото и речта си. Така малко по малко ще се сдобиете с ментална сила и силна воля и ще сте в състояние постепенно да започнете да контролирате и мислите. Ако за момент помислите, че няма да успеете в покоряването на лошата мисъл, моментално станете и се захванете с някаква работа, изискваща физически труд. Положените усилия след усилия постепенно ще улеснят задачата и за няколко седмици ще придобиете пълен контрол върху мислите си.

Първо се научете да контролирате физическото тяло и речта. После бавно продължете с контрола върху мислите. Не говорете лоши неща за другите. Първо, имайте контрол върху индрията (органа) на речта. Постепенно умът ще престане да мисли лошо за другите. Умът ще си каже: „Защо да мисля лошо за другите, когато органа на речта не е подготвен да изрази това, което мисля?”. Можете да контролирате действията си само, когато станете морален. Когато говорите лошо за някого, вие тровите ума на няколко хора. Изключително низко е да говорите лошо за другите. Само коментарът без омраза или злоба понякога е допустим.

Не позволявайте на безсмислените или лошите мисли да се развият в думи. Обуздайте речта. Моментално пренасочете ума си към някакви добри мисли. Опитайте се да си спомните някои шлоки (стихове) от Гитата или да повторите няколко молитви. Поддържайте някаква „образ дума” като „Ом Хари”, „Ом Шива”, „Ом Нараяна”. Ежедневното спазване на мауна (обет на мълчание) няколко часа възпира импулсите на речта и мисленето, запазва енергията и подпомага медитацията, контрола върху мисълта и културата на мисълта.

Бдителност

Осъзнайте за себе си напълно тъжните и опустошителни последствия от лошите мисли. Това ще ви предпазва, когато се появят лоши мисли. В момента, в който се появят, се напрегнете и обърнете ума към някакъв обект на божествени мисли, направете молитва или джапа (повтаряне имената на Бога). Истинската искреност при отхвърлянето на лошите мисли ще ви държи бдителни, така че ако те се появят по време на сън, вие моментално ще се събудите. Ако врагът се появи, когато сте будни, за вас няма да е трудно да се справите с него, но само ако сте достатъчно наблюдателни.

Поддържайте ума си напълно ангажиран

Когато умът е незаангажиран, лошите мисли се опитват да навлезнат. Лошото мислене е началната или стартовата точка на изневярата. Само с един сладострастен поглед вие вече извършвате прелюбодеянието в сърцето си. Менталните действия са истинските действия. Запомнете това. Бог съди човека спрямо неговите мотиви; хората в света съдят човека спрямо неговите външни физически действия. Погледнете мотивите на човека. И тогава няма да сбъркате. Поддържайте ума си напълно ангажиран. Така лошите мисли няма как да влязат в ума. Разсеяният мозък е продукт на дявола. Наблюдавайте ума си всяка минута. Винаги се занимавайте с някаква дейност – шийте, чистете съдовете, метете, носете вода, четете, медитирайте, отброявайте зърната на малите си, пейте божествени песни, молете се, обслужвайте по-възрастните и обгрижвайте болните. Избягвайте лекомислените разговори и клюкарстването. Изпълнете ума си с възвишени мисли, такива като тези, които се съдържат в Гитата, Упанишадите, Йогавашиштха и пр.

Сатвичната мисловна среда

Огромно мнозинство от хората винаги ще искат да могат да се опрат на нещо, конкретно, на нещо, което ги заобикаля; и да поставят идеите си, върху нещо, което ще е център на всички мисловни форми в умовете им. Това е същинската природа на ума. За да се фиксира ума, е нужна добра мисловна среда.

Поставете сатвична мисловна среда или сатвичен ментален образ. Умът приема формата на всеки обект, за който целенасочено мисли. Ако мисли за портокал, напр., той приема формата на портокала. Ако мисли за Бог Кришна с флейтата в ръката си, той приема формата на Бог Кришна. Трябва да тренирате ума си по подходящ начин и да му давате подходяща за усвояване сатвична храна.

Подхранвайте сатвична мисловна среда, за да постигне целта (спасението). Ако сте последовател на Бог Кришна, нека в мисловната ви среда присъстват неговия образ, повтаряйте прочутата му мантра „ Ом Намо Бхагавате Васудевая” и си спомняйте за неговите качества (форма – мантра – качества).  В мисловната среда на Ниргуна Упасака (ведантина) трябва да присъства мисълта за „Ом” и неговото значение (Безграничен океан от Светлина, Сатчидананда, Вяпака, Парипурна Атман). Работете в света, но в момента, в който умът се освободи, започнете да си създавате мисловната среда – независимо дали мисловната среда е сагуна (с качества, образи) или нигруна (без качества, образи) в зависимост от вкуса, темперамента и способността за садхана (духовната практика). Постоянното мислене оформя навик на ума и после безусилно умът ще се насочва към съответната мисловна среда.

Жалко е, че огромно мнозинство от хората нямат никакъв идеал, никаква житейска програма и, въобще, и никаква сатвична мисловна среда. Такива хора са обречени на разрушение. Мисловната среда на една току-що омъжена девойка е обикновено изпълнена със сладострастие. Мисловната среда на една възрастна майка е привързаност към синовете и внуците й.  Мисловната среда на огромното мнозинство от хората е омраза и ревност. Дори така наречените образовани хора с многото си университетски дипломи (които са само прашинки в сравнение с духовното познание) нямат идеал, нямат житейска програма, нито пък (добра) мисловна среда. Данъчният, след като се пенсионира и ожени за трети път, става депутат, избран от някоя област.

Светско мислещият човек е жертва на сексуалните си мисли и на мисли на омраза, гняв и отмъщение. Тези два вида мисли всъщност владеят ума. Той е техен роб. Не знае как да отклони ума си (от тях) и да го фиксира върху някаква добра и благородна мисъл. Не познава законите на мисълта. Всъщност е доста неосъзнат за природата и фината дейност на ума. Положението му е изключително плачевно, въпреки земните си притежания и книжното знание, получено в университетите. Вивека (различаването) още не се е пробудило в него. Той няма шраддха (вяра) в светците, шастрите (свещените писания) и Бог. Той не е в състояние да устои на лошото желание, страст или изкушение поради слабата си воля. Единственото смислено лекарство (за него) е да премахне своето светско опиянение, светско обаяние, светска илюзия чрез постоянен сатсанг – общуване със садхута, санняси и махатми (свети личности).

След пенсионна възраст всеки трябва да се е сдобил с добра мисловна среда и да прекарва времето си във философски изследвания и размишления върху божественото. Старите навици на слабовато мислене трябва да се заменят от култивирането на свежи навици от добри мисли. Първо, трябва да се оформи тенденция да се мисли добри неща. Чрез продължителна практика, ще се развие едно позитивно добродетелно и благородно мислене. За целта ще трябва да се потрудите упорито. Старите навици ще се опитат да се завръщат отново и отново. Докато напълно не се установите единствено в навика на положителното мислене, ще трябва да изпълвате ума си отново и отново със сатвични мисли, божествени мисли, мисли относно Гитата, Бог Кришна, Бог Рама, Упранишадите и пр. Това е начинът да се образуват нови бразди и пътеки. Както иглата на грамофона чете малък улей в грамофонната плоча, така и сатвичното мислене прави нови, здравословни бразди в ума и мозъка. Ще се формират нови самскари (мисли).

СЛАВА НА ОСВОБОДЕНИЯ ОТ МИСЛИ ГНЯНА ЙОГИН !

Вие можете да се освободите от мисли чрез постоянна и интензивна практика. Такъв освободен от мисли йогин помага на света много повече, отколкото човекът, застанал на социалната платформа. Обикновените хора трудно схващат това. Когато сте освободен от мисли, вие всъщност прониквате и обхващате всеки атом от вселената, прочиствате и повдигате целия свят. Имената на такива освободени от мисли йоги като Джада Бхарата и Вамадева се помнят дори в наши дни. Те никога не са градили ашрами. Никога не са давали лекции. Никога не са издавали книги. Никога не са си създавали ученици. И все пак, какво огромно влияние са произвели в умовете на хората! Слава на такива освободени от мисли гняни!