Архив на събитията

23.06.2017 Среща-разговор с Банте У Даммананда

Среща-разговор с Банте У Даммананда Тера

От 18:30 часа ще имаме възможност да направим един сатсанг /разговор/ с Банте.

Това е вместо йога практиката, която обичайно провеждаме в този час.

Всички заинтересовани са добре дошли, може да поканите и приятели.

Разговорът ще бъде чрез скайп връзка!

Вход свободен!

ДхамманандаБанте У Даммананда Тера е теравадин будистки монах от 12 години. Неговия духовен път започва с откриването на неговият Гуру Парамахамса Йогананда през 1978 г., Крия Йога, която следва 20 години. През август 2005 г той е приет и утвърден като монах в Бирма от многоуважавания Чанмие Саядо. Участвал в дълги медитация ритрийти от различен вид на Випасана, учил е също Пали, Защитните песнопения /сутти/, Монашеска дисциплина, Дискусии, горски монашески живот с уважаемия Аггачита Махатера от СБС Малайзия. Банте У Даммананда прекарва последните 8 години предимно в манастири в Шри Ланка. Неговата сестра Галина го посещава в Шри Ланка през януари 2017 г., практикува, изучава и медитира с Банте по 4 часа на ден в продължение на месец. След нейното завръщане в България тя кани Банте за 2 месеца в България. Много заинтересовани хора посетиха, разговаряха и практикуваха с Банте. Той разяснява нещата ясно с правилни инструкции съгласно будиското учение.

След разговора: Съветите на Банте: Няколко стъпки за правилно отношение към емоциите:

Как ние
Правилно да се Освободим от
СТРАДАНИЕТО
КОГАТО ТО ВЪЗНИКНЕ В НАС
ПРИЧИНЕНО
ОТ
НЕГАТИВНИ НАРАНЯВАЩИ МЕНТАЛНИ СЪСТОЯНИЯ-ЕМОЦИИ

1. Осъзнавам че Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция (ННМС-Е) се е
появило спонтанно в мен (моят ум и тяло). Аз не съм отговорен за това. То просто
става. Аз съм отговорен само, какво аз правя като съм в това ННМС-Е.
Два вида действие
А. Akusala – Говоря/действувам наранявайки себе си или/ себе си и другите
Б. Kusala – Действувам насочен от мъдрост и прочиствам ума. Описано от две надолу.

2. Осъзнавайки, че то е присъстващо в мен, аз
а. нито го изразявам в думи (тъй като всичко което аз кажа (или правя) излизащо
от Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция ще бъде
Погрешно=Нараняващо за Другите ) – AKUSALA
б. нито го подтискам в себе си, (тъй като то няма да напусне моето съзнание
докато не бъде разрешено и ще продължава да ме тормози и разболява) –
AKUSALA
в. но с Мъдрост ( KUSALA ) = ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ, ПРВИЛНО
ОТНОШЕНИЕ и ПРАВИЛНО ДЕЙСТВИЕ, ИНТЕЛИГЕНТНО АЗ СЕ
ОСВОБОЖДАВАМ ОТ ТАЗИ ЕМОЦИЯ (Нараняващо Неприятно Ментално
Състояние) И УСТАНОВЯВАМ СЪЗНАНИЕТО СИ ДА ПРЕБИВАВА И
ВИБРИРА САМО В НЕУТРАЛНИ И ПРИЯТНИ МЕНТАЛНИ СЪСТОЯНИЯ ПО
ТОЗИ НАЧИН :

3. Осъзнавам, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция е
Нараняващо по Природа (както горчив плод е по природа горчив)

4. Осъзнавам, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция,
Нараняващо по природа е Нараняващо за мен СЕГА в този момент.

5. Осъзнаваме, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция,
Нараняващо по природа, ако продължава да бъде подхранвано с неправилни мисли и
действия, ще продължи да ме наранява и в Бъдеще.

6. Осъзнаваме, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция,
Нараняващо по природа е потенционално ОПАСНО и НАРАНЯВАЩО и за
ДРУГИТЕ

7. Осъзнаваме, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция,
Нараняващо по природа замъглява Интелигентността (чиято функция по
отношение на Страданието е да предусеща Опасност) (Емоциите КОИТО По
Природа са Страдателни Нараняващи Несъзнателни Ментални Състояния са МНОГО
ОПАСНИ причинявайки само Страдания за мен и другите).

8. Осъзнаваме, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция,
Нараняващо по природа ако неправилно разбрано и отреагирано, НЕ ВОДИ НАГОРЕ
към ОСВОБОЖДЕНИЕ от СТРАДАНИЕТО и Неговата Причина …..

9. Но Води НАДОЛУ към ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО И ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА
СТРАДАНИЕТО ХАРАКТЕРНО ЗА Световете, в които това Страдащо състояние
е присъщо и присъстващо ….

Когато ние Осъзнаваме, че Това Нараняващо Неприятно Ментално Състояние – Емоция
Нараняващо по Природа е в мен сега …..(нито изразявайки го или подтискйки го) ние го
Наблюдаваме в нашето съзнание и тяло и осъзнаваме КОЛКО НЕПРИЯТНО/НАРАНЯВАЩО
Е ТО ПО ПРИРОДА…. КОЛКО МНОГО СТРАДАНИЕ ТО НИ Е ПРИЧИНИЛО ПРЕЗ
ВСИЧКИ ТЕЗИ ГОДИНИ В НАШИЯТ ЖИВОТ И ДОРИ СЕГА …..И СЪЩО ТО ЩЕ БЪДЕ
ТЪЙ И В БЪДЕЩЕ ….. И КОГАТО НИЕ ТЪРПЕЛИВО НАБЛЮДАВАЙКИ ГО ТЪЙ ПО
ГОРНИЯТ НАЧИН С ТОВА РАЗБИРАНЕ БЕЗ ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ НЕГОВИЯ
НЕПРИЯТЕН ХАРАКТЕР… НЕЩО ОСОБЕНО СТАВА…  ТОВА Нараняващо Неприятно
Ментално Състояние – Емоция Нараняващо по Природа НЕ ПОЛУЧАВАЙКИ ХРАНА ОТ
МОЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ С НЕРЕАГИРАНЕ СТИМУЛИРАНО ОТ ТОВА НАРАНЯВАЩО
СЪСТОЯНИЕ ….. ТО УВЯХВА ИЗТОЩЕНО, УМИРА И СИ ЗАМИНАВА …. НАШЕТО
СЪЗНАНИЕ УСТАНОВЕНО В БЛАГОТВОРНИТЕ ВИБРАЦИИ НА ТАКОВА
НАБЛЮДЕНИЕ БАЗИРАНО НА МЪДРОСТ И ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ ЗА ПРИРОДАТА
НА НЕЩАТА … СЕ ПРЕЧИСТВА … СТАБИЛИЗИРА И УСТАНОВЯВА В
БЛАГОТВОРНИТЕ МЕНТАЛНИ СЪСТОЯНИЯ… ВЪЗХВАЛЯВАНИ ОТ БУДДА И
ПРОСВЕТЛЕНИТЕ СЪЩЕСТВА.

ТОВА Е Първата Част от
ПЪТЯТ НА ПРЕЧИСТВАНЕТО ОТ СТРАДАНИЕТО (Дукка)
ДАДЕНО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ СЪСТРАДАТЕЛНИЯТ БУДДА
Нека тези, които видят пречистващия БЛАГОДАТ на тази Мъдра МИСЛОВНА
ДЕЙНОСТ, бъдат установени в Благотворните Дела Завинаги в този Живот … и ако друг
Живот съществува , тъй ще бъде той също.
По този начин намирайки се в състояние на Страдание ние започваме с ПРАВИЛНО
РАЗБИРАНЕ ВЪРВЕЙКИ ПО ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ. ЖИВЕЕЙКИ ПРАВИЛНО НИЕ СЕ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ НЕПРИЯТНИТЕ НАРАНЯВАЩИ МЕНТАЛНИ СЪСТОЯНИЯ
и се установяваме в Благотворното Ментално Състояние наречено Щастие, което е
установено в Приятните и Неутрални Ментални Състояния характеризиращо се със
дълготрайна и стабилна продължителност и необусловено от сетивните удоволствия.
Избягвайки пътя на задълбочаването и продължаването на СТРАДАНИЕТО ….