Архив на събитията

ТРАНСФОРМИРАЩАТА СИЛА НА МУЗИКАТА

singing11ТРАНСФОРМИРАЩАТА СИЛА НА МУЗИКАТА

Музиката и пеенето като методи за вътрешна хармонизация и духовно усъвършенстване

Цикъл от 7 семинара

Начало: 20 октомври 2012

Курсът ще се проведе при група от 9 човека (максимален брой – 20)

Водещ: Александър Стойчев

Александър-СтойчевМузикант, психолог-психотерапевт, преподавател по Паневритмия. Разработва и провежда курсове, свързани с възможностите на Музиката и пеенето като методи за вътрешна хармонизация и духовно усъвършенстване. В работата си използва методите на регресивната хипнотерапия, позитивната психотерапия и психодрамата, арт и музикотерапия, като ги съчетава с техники и елементи от поведенческа, телесна и игрова терапия.

„Музиката е една среда, в която човек е потопен. Той живее в нея и за да постъпва правилно, трябва да я възприеме вътре в себе си.”  Беинса Дуно

Музиката има силата да трансформира състояния, да лекува, да хармонизира, да сплотява, да вдъхновява, да въздейства върху растения, животни… Във всички времена, народи, духовни и религиозни школи музиката неотменно е присъствала.

Целта на курса е всеки участник да работи с гласа си, да навлезе по-навътре в душата си; да стане по-осъзнат за собствените си възможности и състояния; да си доставя удоволствие; да може да изразява себе си; да преодолее страхове…

Ще научим  как можем да хармонизираме себе си чрез музиката. Ще пеем и ще съчетаем музиката с чакрите, цветовете, движенията, състоянията. Ще учим песни. Ще се зареждаме емоционално.

По време на практиките ще усетим в себе си връзката между музиката и:

трансф. сила на музиката

Във всяко занятие ще има разучаване на нови песни; игри; тишина; психологически упражнения; жива музика; практически задачи и съвети за използването на музикалните елементи в ежедневието. Няма да забравим и българската народна музика.

Специално време ще отделим за Окултни музикални упражнения и Музиката на четирите стихии.

Теми на отделните семинари:

  1. Музика и пеене – врата към вътрешния свят
  2. Мелодията – въздействие върху ума (формиране на индивидуалното съзнание)
  3. Хармонията – кохерентност между умовете (работа в полето на груповото съзнание)
  4. Ритъмът – организиращ фактор
  5. Музика и движение
  6. Звук и Тишина
  7. Музиката на четирите стихии