Архив на събитията

Logo Total Biology

Психо-биологични програми на заболяванията

Психо-биологични програми на заболяванията

Тема: “Toolbox” – 4-ти завършващ семинар – практично ниво

ДАТА: 3-4 май

ВРЕМЕ: 9:30 – 18:00 ч.

Място на провеждане:

х. “Реал”, Конферетна зала, ул.Георги Войтех 2Карта на местоположението.

 

Водещ: Мари-Жинет Ро /Канада/

Мари-Жинет Ро

Мари-Жинет Ро 2Дипломиран специалист по акупунктура, психотерапевт, лектор и преподавател. Нейните търсения са я отвели към задълбочаване на познания й в специалности като хипноза и невролингвистично програмиране. Като изследовател и специалист тя се спира върху тоталната биология на живите същества и интензивно се обучава в тази нова дисциплина в курсовете на Клод Саба във Франция и Канада. От 2004 година Мари-Жинет Ро дава консултации в тази област, организира семинари и конференции в Канада, Франция, Швейцария, Белгия и Полша.

Целите на 4 модул:
Чрез използването на много примери и практически инструменти, целта на всеки семинар е действително да даде възможност на участниците да вникнат по-задълбочено в собствените си здравословни проблеми.Работата ще ви даде по-обширни познания, с помощта на които да откриете кои са емоционалните конфликти, свързани с дадено заболяване, дискомфорт, поведение, блокажи или повтарящи се схеми в живота ви.Семинарът може да се направи отделно от другите, но всички заедно изграждат едно много наситено цяло.

Общодостъпност

Не се изисква участниците да притежават определено ниво на обучение, само мотивация за развитие и осъзнатост.

Инструментариум

Експериментален по характер – Участникът следва насоки и прави упражнения, които помагат за откриването на дълбоки емоционални конфликти или спомени, свързани с даден проблем, използвайки инструменти, които ги освобождават (проблемите и спомените). Това води до дълбоки и разтърсващи преживявания на участниците.

Теми

Две неща, общи за оцелелите
Основни неща, които да помним: осъзнатост, конфликти, работа на мозъка
Ограничаващи вярвания
Чести грешки и капани, които да се избягват
Дълбоки вътрешни чувства
Кръг от обяснения/значения
Време за освобождаване: процесът на жалеене
Вторични ползи
Съвети за фасилитатора
Последиците от свободата
Обезценяване:  Къде сте поставили вашите „безопасност и увереност”
Преразглеждане на вярванията
Отношение на подпомагане
Кръг от житейски обстоятелства
Кръг на вътрешните чувства
Блокаж/Срив
Сляпо петно
Отношението на фасилитатора
Интегриране в бъдещето

6 кръга в група по 3: фасилитатор, клиент, наблюдаващ

Упражнение 1:  Вътрешното чувство
Упражнение 2:  Житейската история, влиянието на нещата
Упражнение 3:  Проект//Цел
Упражнение 4:  Настоящи спомени от родословното дърво
Упражнение 5:  Около лагерния огън
Упражнение 6:  Интегриране в бъдещето
Извод:  Изграждане на „оздравителното изречение”
 
 още за Психо-Биологията:
Болест: физиологическо приспособяване към стреса?

Нашата модалност разглежда човешкото същество като триединство: душа (психика), разум (интелект) и тяло. Болестта се приема като отговор на разума към специфичен стрес в живота на човек. Фасилитаторът помага на клиента да си припомни емоции, вярвания или тълкования, запаметени чрез специфични обстоятелства, за които повече не сме съзнателни. Дотогава, докато болестта носи своя смисъл, тя ще продължи да се изявява на физическо ниво.

Базиран на трудовете на Клод Саба (Тотална биология на живите същества), Жерар Атиас (Био-психогенеалогия), Рике Геерд Хамер (Нова медицина) и други водещи изследователи в областта на науката и психологията, обучението предоставя един точен, ясен и ефективен метод на работа, за да се идентифицира несъзнателния механизъм, който се крие зад една болест, и преди всичко за подпомагане на оздравяването.

Методът предвижда да се даде възможност на участниците да проникнат по-надълбоко в своите здравословни проблеми, както за професионално, така и за личностно израстване, като това също така може да облагодетелства техните любими хора и познати.

Чрез работа, любов, поведение, и т.н., ние повтаряме модели, които привличат към нас съответните хора и събития, за да изживеем същите ситуации безброй пъти отново.

Осъзнавайки какво носим вътре в себе си, е първата стъпка да се освободим и разкрием нови възможности в нашия живот.

Нашите заболявания, нашите дискомфорти, често са израз на биологично ниво на дълбоки чувства, които никога не сме можели да изразим с думи. Ще откриете насоки, които да ви помогнат да се свържете с истинските въпроси/проблеми, и ще бъдете изумени от резултатите.

Мари-Жинет от Канада дава консултации и провежда семинари в Швейцария, Франция, Полша и България. Контакт: heliovie19 @ gmail.com; тел: +33 (0) 6-62-38-53-81