9 гл. Йога чрез царствената наука и царствената тайна

ДЕВЕТА ГЛАВА
Върховносияйния каза:
1
На теб, понеже си сдържан и предан,
ще ти дам това тайно Знание
и способността да го осезаваш.
То прави човека свободен от злото.

2
То е царствена мъдрост и тайна.
То е върховното очищение:
зримо, достъпно, закономерно —
постига се с радост и не се губи.

3
Но който в моя закон не вярва —
не ме постига, о, Парамтапа.
И в кръговратите на самсара
пак се преражда, за да умира.

4
Целият проявен свят е изпълнен
от мен, изначално непроявеният
Всичко смъртно в мен се съдържа.
Но аз не в смъртното се съдържам.

5
Всъщност и то не в мен съществува.
Такова е мойто пораждащо тайнство.
Чрез йогамайя творя съществата.
Поддържам ги — без в тях да се съдържам.

6
Както мощните вихри на вятъра
винаги пребивават в пространството
така съществата в мен пребивават,
Тази истина трябва да знаеш!

7
Когато се свърши денят на Брахма,
съществата изчезват в природата ми.
Когато новият ден започне —
аз пак произвеждам същества.

8
Направлявайки свойта природа,
много пъти и без тяхна воля
съществата съм възсъздавал —
аз – независимият от природата?

9
Моите действия, о, Всепобедни,
по никакъв начин не ме обвързват:
Независим от нищо и безпристрастен,
Аз, като зрител, съм над своите действия.

10
Под моя надзор пракрити създава
всичко подвижно и неподвижно.
Това е причината, о, Каунтея,
за кръговратите в световете.

11
Заблудените не разпознават
мен в човешкото ми въплъщение.
Не знаят мойта върховна същност.
Не виждат, че съм Владетел на всичко.

12
Напразни надежди, напразни действия,
празни знания следват невиждащите,
които на зверската и омайваща
природа изцяло са се отдали.

13
Но махатмите, подслонили се
в моята висша и чиста природа,
с ум неизменен ми се отдават —
знаят ме като причина за всичко.

14
Непрекъснато ме възхваляват
ревностните и твърди в обета.
Вярно ми служат уравновесените.
А любещите ми се покланят.

15
Принасят ми някои в жертва знанието,
като мислят за мене — Едното,
или за мене — неизброимото,
или за мене — във всеки различното.

16
Аз съм Обреда. Аз съм Жертвата.
Аз съм Свещената трева, Мантрата,
Възлиянието за предците,
Маслото, Огъня, Приношението.

17
Аз съм Бащата на всичко и Майката,
и Прародителя, и Вседържателя,
Чистотата, Предмета на Знанието,
Ом, Риг, Сама и Яджурведа съм.

18
Аз съм Пътя, Царя, Убежището
и Свидетеля, и Любовника.
Аз съм Началото, Трайността, Края,
Съкровищницата, Вечното семе.

19
От мене е топлината на слънцето.
Аз съдържам дъжда и го пращам.
Аз съм Смъртта и съм Безсмъртието.
Което е и Което не е.

20
Позналите трите веди и сомата,        —
чисти от грях, ме почитат със жертви,
за да постигнат небето. Постигат го —
дълго блаженстват в света на Индра.

21
Но наградата за заслугите им
не е безкрайна — и пак се раждат.
Следвайки ведите, търсят наслади —
но те са крайни: възход и падане.

22
А тези, които мислят за мене
непрестанно и ме почитат —
неизменните — аз ги дарявам
с истинско, вечно блаженство, в йога.

23
Но дори тези, които с вяра
принасят жертви на божествата,
и те мен почитат, о, Каунтея,
макар и не по правилен начин.

24
Защото аз вкусвам всички жертви,
защото аз съм на всичко Владетеля,
Но те не знаят моята същност.
И отново пропадат в самсара.

25
Поклонник на божества отива
при божества. На предци — при предците.
Поклонник на демони — при демоните.
А моите поклонници идват при мене.

26
Който с любов ми поднася цвете,
листо или плод, или вода само —
на този чист човек дара любовен
приемам и поглъщам с наслада.

27
Каквото правиш, ядеш, гориш в жертва,
каквото даваш или изстрадваш —
поднасяй всичко, о, Каунтея,
като свещена жертва на мене.

28
Така от оковите на делата
и плодовете — добри или лоши,
ще бъдеш свободен. В покоя на йога
чрез своя отказ ще ме постигнеш.

29
Към всички същества съм еднакъв.
Нямам по-скъпи и по-омразни.
Но които с любов ме почитат —
наистина в тях съм и те са в мене.

30
Дори и най-големият грешник,
дойде ли с предана обич към мене —
трябва да го нарекат праведен,
понеже правилно се е насочил.

31
Скоро той ще съзнае закона
и във вечен покой ще остане.
Узнай на дело, о, Каунтея.
моите поклонници не загиват.

32
Подслонените в мене, о, Партха,
дори от грешна утроба родени,
дори жени и вайши, и шудри
достигат върховното състояние.

33
Какво да кажем за чисти брамини
и царе-риши, които ме тачат!
Понеже останалото е тленният
свят на неволите — мен ме почитай.

34
Мисли за мен, обичай ме — бхакта мой,
мой жертводарител и мой поклонник!
Щом аз единствена цел съм ти станал —
ти ще ме имаш и ще се слееш с мен!

Ом тат сат

Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упанишади, в тази наука за брахман, в това ръко­водство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна завършва деветата глава, наречена

ЙОГА ЧРЕЗ ЦАРСТВЕНАТА НАУКА И ЦАРСТВЕНАТА ТАЙНА