Архив на събитията

2011 7

Курс по Паневритмия


Курсът ще бъде с акцент върху заучаване на упражненията и търсенето на връзката между идеите и движенията, разв
иване на пластичност и
осъзнатост.
Как да изразим най-пълноценно идеята чрез тялото? Може ли движението да бъде медитативно? Можем ли да постигнем групово медитативно движение и преживяване на груповата енергия и хармония?

 

Курсът се води от Живко Стоилов

Вход свободен