Архив на събитията

Кришнамурти – 9 беседи, Париж, 1961 год.


ЛИНК за самите беседи.

ЛИНК за аудио лекциите.

ЛИНК за PDF книга на английски: There is no Thinker, Only Thought – Collected Works 12Садгуру за Джиду Кришнамурти:
“Неговите енергии са абсолютно състрадателни, но неговите думи са като нож…”

Кхалил Джубран за Кришнамурти: “Когато влязох в неговата стая ме заля вълна от любов…”