акцентите в Пилатес – ДА ИМАШ БАЛАНСИРАНО ТЯЛО

Ритъм или поток

Всяко упражнение в Пилатес има своя специфичен ритъм на изпълнение. Целта е да се поддържа непрекъснатост от повторение към повторение и от упражнение в упражнение. Създаването на плавни преминавания от движение в движение помага на тялото ни да се научи как да се движи плавно и ефикасно, което подобрява изпълнението и намалява риска от травми.

Дишане

Дишането е дълбоко, фокусирано върху вдишването и издишването, съобразено със съответно движение при всяко конкретно упражнение. В допълнение, Пилатес изисква от вас пълно осъзнаване за тялото и начина, по който то се движи. Дишането е физическият компонент за придобиване на тази осъзнатост. То ви помага да се отъждествитеи да мислите за това къде сте и какво правите в настоящия момент.

Концентрация

Ако дишането е физическият ключ за добиване на осъзнаване на ума и тялото, то концентрацията е менталният ключ. Концентрацията може да бъде мислена като съзнателен контрол на движението или на упражнението, който едновременно повишава осъзнатостта по цялото тяло. Правилната концентрация ви позволява да правите колкото желаете повторения на Пилатес движенията, докато в същото време се фокусирате и върху други неща по изпълнението на упражнението – като това дали позицията на тялото ви е правилната, дали раменете ви са на правилното място или дали гърбът ви се чувства добре.

Центриране

В Пилатес всяко движение се излъчва от един определен център. Този център е съставен от корема, кръста и таза. Известен е като „енергийна централа” или „мускулен корсетен пояс”. Центърът е, от където се генерира сила в тялото и е също и източник на стабилност и подкрепа за всеки вид движение, което извършваме.

Балансирано развита мускулатура

Крайната цел в Пилатес е се създаде една стегната и балансирана мускулатура. Това премахва стреса от ставите и помага да се създадат ефективни модели на движение. Евентуалният резултат е тяло, което може дълго време да се радва липса на травми, тъй като не се претоварва, нито пък заленява.

Релаксация

Есенциалeн, но често пренебрегван принцип в Пилатес е релаксацията. Обучаването на тялото да използва точното количество необходимо усилие за определената задача, без да развива излишно напражение е важна концепция как да се поддържа ума по време на практикуването на Пилатес, а и въобще в живота. Често мисленето ни е, че при работа трябва да изпълзваме голямо напрежение и усилие. Това обаче въобще не е задължително да е така, т.е. да ангажираме изцяло всичките си мускули при всяко едно упражнение. Когато изпълняваме Пилатес упражнение, тялото основно трябва да е релаксирано и човекът, който се упражнява, се учи да ангажира само тези мускули, с които в момента работи. Всички останали мускули остават отпуснати. Тази „подбираща релаксация” ни учи как да използваме точно толкова количество усилие, колкото е необходимо за правилното изпълнение на упражнението – нито повече, нито по-малко.

Цялостно движение на тялото – интегритет

Пилатес е изцяло базиран върху интеграцията: интегриращото движение в потока на цялостното телесно преживяване и интеграцията на ума и тялото за създаване на яснота и целенасочесост. Цялостното движение на тялото е наистина крайъгълният камък в упражняване на създаване на връзка между ума и тялото. Всяко упражнение в комплекса на земя ангажира всеки мускул – от върха на пръстите на ръцете до върха напръстите на краката. При метода никога не се изолират отделни мускули, като се пренебрегват останалите.