онлайн книги

онлайн книги

“Йога и нейната цел” Шри Ауробиндо

“Науката за дишането” Йога Рамачарака

“Хатха Йога или изкуството да бъдем здрави” Йога Рамачарака

“Четирите мисли, които отклоняват човека от самсара” Лопон Чечу Ринпоче

Йога Сутра – превод от Вероника Версай

Йога сутра – превод на български от Юлиян на 7 различни коментатори-преводачи като книга онлайн Йога Сутра и за теглене по глави от ТУК