Фотоизложба “Лицата на Бхарата”

02

ФОТОИЗЛОЖБА “ЛИЦАТА НА БХАРАТА”

Многолики,
разнолики,
цветни и черно-бели,
млади и стари,
привличащи и отблъскващи,
очароващи и будещи страх…
Невъзможно е да се опишат с думи лицата на Индия.
Невъзможно е с няколко кадъра да се представи цялото
разнообразие, многопластовост и  душевност на хората от тази древна култура…
Индия е снимана и описвана от толкова много обективи и камери
и остава и ще остава недоразкрита и недоизказана.
Това е магията на Индия.
Всеки фотограф и пътешественик в страната Бхарата /Индия/
неизбежно фотографира себе си и своето виждане, в опита си да
улови върху хартията необятната душевност на този народ…

 

***

Фотографиите са правени в периода 2004-2010 год. и са един малък опит да се запазят спомените от личните ми срещи с лица и събития, случили се по време на посещенията ми в Индия.