Архив на събитията

. 2 E1423214762149

14.02.2015 Психо-биологични причини на заболяванията

Психо-биологични причини на заболяванията

НА 14 февруари от 15:00-17:30 часа 

зала “ТАЛАНТИНО”  /ул. “Парчевич” 2, ет. 2/

Водещ: Живко Стоилов

 Целта на това кратко семинарно занимание е да се преговорят основите на Психо-биологията от курсовете на Мари-Жинет Ро в България.

Всичко онова, което е неосъзнато, се връща под формата на съдба. К. Юнг
Какво ни казват нашите болести, нашите рани, нашите липси, нашето поведение?

В болестта има смисъл. Нашите болки, нашите неразположения, нашите душевни състояния са израз на усещания на биологично ниво, които не сме проумели и които никога не сме могли да изразим с думи.

Докато човек не осъзнава нещата, които му се случват, той ще преповтаря несъзнателно, т.е. автоматично всичко, което е било заложено в него. Например – в какво ще успее, дали ще се разболее или не, какво ще е приятно за него, професията му, любовните връзки и т.н.