книги относно философията на йога

 
книги относно философията на йога
“ГОРАКША ШАТАКА”
Автор: Горакхнатх
Издател: БФЙ, 2021
***
“ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ НА ЙОГА”
Автор: Д-р Риши Вивекананда
Издател: Българска йога асоциация
***
 ЮГИТЕ – духовната история на човечеството
 Автор: Джоузеф Селби, Дейвид Щайнмец
 Издател: ИК „Хермес” 2015
 
***
 МИСТЕРИИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ УМ
 Автор: Свами Шивананда
 Издател:  Омни Вселена  2015
 
***
 СИНТЕЗЪТ НА ЙОГА 1 том
 Автор: Шри Ауробиндо
 Издател: ИК „Шамбала” 2012
 

 ***

ЙОГА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
 Автор: Георг Фойерщайн
Издател
: Лик, 2001
 
***
ЙОГА БЕЗСМЪРТИЕ И СВОБОДА
 Автор: Мирча Елиаде
Издател
: Лик, 2003 
 
***
ДЖНАНА ЙОГА
Автор: Свами Вивекананда
Издател
: ОДИСЕЙ, 1999
 
***
РАДЖА ЙОГА
 Автор: Свами Вивекананда
 Издател: Шамбала, 2008

***
 КАРМА ЙОГА
 Автор: Свами Вивекананда
 Издател: Шамбала, 2008
 
***
БХАКТИ ЙОГА
 Автор: Свами Вивекананда
 Издател: Шамбала, 2008
 
***
 АВТОБИОГРАФИЯ
 Автор: Свами Шивананда
Издател
: САРАСВАТИ, 2000 
 
***

ЧЕТИРИНАДЕСЕТ УРОКА ПО РАДЖА ЙОГА
Автор: Свами Шивананда Сарасвати

Издател : ВИЗАНТИЯ, 2016

***
 ЙОГА ДАРШАНА, САМАДХИ ПАДА
Издател
: Евразия, 1998 
 
***
 
ФИЛОСОФИЯТА НА САМКХЯ – ЙОГА
 Автор: Сарвепали Радхакришнан
Издател
: Евразия, 1996 
 
***
ЙОГА И АЮРВЕДА
 Автор: Дейвид Фроли
Издател : Лик, 2001
 
***
ТАНТРА ЙОГА И БОГИНИТЕ НА МЪДРОСТТА

 Автор: Дейвид Фроли
Издател :”Шамбала” ЕООД, 2004

 
***
 БОЖЕСТВЕНАТА ЙОГА
 Автор: Шанкара Ачаря
Издател
: ЕВРАЗИЯ, 1996 
 
***
 ПЕРЛАТА НА РАЗЛИЧАВАНЕТО
 Автор: Шанкара Ачаря
 Издател: СУ „ Кл. Охридски” 1995
 
***
 ОСНОВИТЕ НА ЙОГА
 Автор: Георг Фойерщайн
Издател
: САРАСВАТИ, 2000 
 
***
 МЕДИТАЦИЯ
 Автор: Свами Рама
 Издател: „Аратрон” 2003
 
***
НАУКА ЗА ДИШАНЕТО
 Автор: Свами Рама, д-р Р. Балънтайн, д-р А. Хаймс
 Издател: „Аратрон” 2002
 
***
ЧАКРИТЕ – МОСТ КЪМ ВИСШЕТО СЪЗНАНИЕ
 Автор: Хироши Мотояма
 Издател: ИК „Сарасвати”
 
***
 ЙОГА НИДРА
 Автор: Свами Сатянанда Сарасвати
 Издател: ИК „Сарасвати” 1999
 
 
***
ЙОГА – НАУКАТА ЗА ДУШАТА 10 тома
 Автор: Ошо
 Издател: ИК „Одисей”
 
***

ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ НА ЙОГА

 Автор: Д-р Риши Вивекананда
 Издател: Българска Йога Асоциация
 
***
ПАТАНДЖАЛИ И ЙОГА
 Автор: Мирча Илиаде
 Издател: “Хемус” 1995
 
***