Веданта на български

Издадени книги на български език относно Веданта философията

УПАНИШАДИ

 Автор: превод от санскрит Милена Братоева и Гергана Русева
Издател : “Изток-Запад”, 2018 

***

МЪДРОСТТА НА ЙОГА
 Автор: Свами Вивекананда
Издател : “Шамбала”, 2009 

***

“АЗ СЪМ ТОВА”

Автор: Шри Нисаргадатта Махарадж

Издател “Хайдакан” 2016

***
 
ВЪРХОВНАТА ЙОГА – ЙОГА ВАСИЩА
 Автор: Риши Васищха, превод на Свами Рангататхананда и Свами Муктананда
 Издател: ИК „Прозорец”

***

“ПЕРАЛАТА НА РАЗЛИЧАВАНЕТО” /Вивека чудамани/

Автор: Ади Шанкарачаря

Изд. УИ “Св. Климент Охридски”, 1995

***

“ВЕДАНТА ЗА ЗАПАДНИЯ СВЯТ”

Сборник от статии

Изд. “Гуторанов и син”, 1998

***

“АВАДХУТА ГИТА”

Изд. “Хайдакан”

***

“Ащавакра гита”

Изд. “Хайдакан”

***

“СЪБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ”

Автор: Рамана Махариши

Изд. “Хайдакан”, 2008

***

“КАРМА ЙОГА”

Автор: Свами Вивекананда

Изд. “Шамбала”, 2008

***

“БХАКТИ ЙОГА”

Автор: Свами Вивекананда

Изд. “Шамбала”, 2008

***

“РАДЖА ЙОГА”

Автор: Свами Вивекананда

Изд. “Шамбала”, 2008

***

“Джнана йога”

Автор: Свами Вивекананда

Изд. “Одисей”, 1999

***

“БХАГАВАД ГИТА”

Изд. “Народна култура”, 1989

превод на Владимир Левчев и Йорданка Пейчинова

***

“БХАГАВАД ГИТА”

Изд. Теософско общество, 1918 г.

***

“БОЖЕСТВЕНАТА ЙОГА”

Бхагавад Гита с коментара на Ади Шанкара

Изд. “Евразия”, 1996