лекции

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ – 9 БЕСЕДИ

От 25 май 2020, понеделник ще започнем да четем и дискутираме 9 беседи от Джиду Кришнамурти. Беседите касаят ключови теми от живота – Свободата и авторитета, Съзнанието, Смъртта, Любовта, Медитацията…

Повече инфо…


Лекция: Адвайта Веданта философия. 
Продължаваме да разглеждаме текста “Атма Бодха”,
един от основополагащите текстове от школата на Адвайта Веданта
Атман е Духът – вечен, непроменлив, безсмъртен, нероден, един без втори…
 
Непроменливата Реалност в човека се нарича Атман.
 
Непроменливата Реалност във Вселената се нарича Брахман.
 
Знанието за липсата на разлика между тези двете е Атмабодха, Себепознание.
 
Знанието за идентичността на Атман и Брахман дарява човека с Освобождение.

Зала “Талантино”, 29.12.2017, 17-18 часа. Вход свободен.

Цикъл от 5 лекции върху Интегрална философия. Ще бъдат разгледани 5-те фундамента на Интегралната философия на Кен Уилбър: Четирите квадранта, Нива на съзнание, Линии на развитие, Състояния на съзнанието, Енеаграми. 

Този цикъл завърши 2014!

Цикъл от 12 лекции “Есенцията на Адвайта Веданта”

Този цикъл завърши 2013!

9 беседи на Джиду Кришнамурти – четене и дискусия. 

Този цикъл завърши 2013!

Цикъл Йога философия: “Йога сутра на мъдреца Патанджали”. Подробно разглеждане на класическата йога философия стих по стих.

Този цикъл завърши 2012!

Цикъл лекции върху “Бхагавад Гита” . Подробно разглеждане на безсмъртната “Божествена песен” на Шри Кришна стих по стих в светлината на Адвайта Веданта.

Този цикъл завърши 2011!

Цикъл лекции върху “Бхаджа Говиндам” на Ади Шанкарачаря. Любимата поема на цяла Индия –  Веданта философията  представена в красива поетична форма.

Цикъл лекции върху “Атма Бодха” на Ади Шанкарачаря. “Науката за Себепознанието” – един от основните въвеждащи текстове в Адвайта Веданта.

Този цикъл завърши 2010 г.!

Цикъл лекции  “Въведение във философията на Адвайта Веданта”. Основни понятия, концепции и принципи на несравнимата философия на Ади Шанкарачаря.

Този цикъл завърши 2009 г.!

 

***

“В целият свят няма  знание, толкова ползотворно и  извисяващо духа, като това на Упанишадите. Те са утешение в живота ми; те ще бъдат утешение и в смъртта ми. Те са резултат от висша Мъдрост.” 

Шопенхауер