Трите гуни

Трите гуни
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

6 ГЛАВА

ГУНИ (КАЧЕСТВА) И ВРИТТИ (ВЪЛНИ, МОДИФИКАЦИИ НА УМА)

Умът има три гуни (качества), а именно сатва (чистота, блаженство, доброта), раджас (страст, движение) и тамас (инерция, тъмнина). Има три вида вритти (вълни, модификации на ума) в ума в съответствие с трите гуни. Санта вритти (мир) произлиза от сатва гуната, гхора вритти – от раджас гуната и мудха вритти от тамас гуната.  Равновесието или балансът е санта вритти. Гневът е гхора вритти. Мързелът (алашя),  небрежността (прамада) и сънливостта (тандри) са мудха вритти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САТВА ГУНАТА

Сатва гуната е чистота. Тя е пракаша (просветление, светлина). Сатва гуната е силата, която е благоприятна за постигането на мокша (духовното просветление). Дайви сампат – добродетели, като безстрашие, чистота на сърцето и т.н., – ще ви помогнат по пътя на освобождението. Резултатът от действието на сатва гуната е брахмавичара (търсене на Истината; разграничаване между сат (чистото) и асат (нечистото), между реалното и нереалното).

Един сатвичен ум е винаги устойчив. Той намира удовлетворението вътре в себе си. Може да пребивава на едно място за неопределено време. Пази приятелствата си за дълго, дълго време. Не се уморява да  чете Гитата или Йогавасища всеки ден. Може да живее на дал-роти (вид зеленчукова яхния, обикновено правена от леща, бел. ред) дълги години, без каквото и да е недоволство.

Докато имате сатвични действия, т.е когато преобладава чистата сатва в ума ви, вие сте в допир с Божествения Източник, благодарение на чистотата на огледалния ум. Ще сте изпълнен с вдъхновение. Ще пишете прекрасни стихове, и пр. Запазете тези вдъхновения. Нахвърлете ги набързо в бележника си.

Сатвапати представлява изпълненото със сатва или чистота състоянието на ума. В него има чистота на мисълта (бхава-самшудхи) и чистота на сърцето (сатва-самшудхи). То е четвъртата гняна-бхумика или четвъртата степен на гняна (знанието).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДЖА ГУНАТА

Раджас гуната е една враждебната сила, която ви дърпа надолу в самсара (колелото на раждането и смъртта). Асури сампат – пороци като дамбха (лицемерие), дарпа (суета), кродха (гняв) и пр. – ще ви теглят надолу към ада. Ум, изпълнен със сатва гуна, ще направи човек спокоен и неподвижен, докато ум, изпълнен с раджас гуна, ще го направи неспокоен. Няма да му позволи да стои бездейно и ще го накара да работи.

Раджастичният ум винаги желае нови усещания и разнообразие. Той харесва определени личности, обекти и места до един момент, а след известно време му стават неприятни и иска да си намери нова компания; да пробва нови зеленчуци; да чете нови книги и да посещава нови места (намира удоволствие в разглеждането на забележителности).

Раджастичният ум винаги има нужда от компания и много приказки. Това са двата недостатъка, които много разсейват ума. Избягвайте компанията. Живейте сами. Спазвайте мауна (пречистващо мълчание, бел. ред). Така ще се сдобиете със спокоен ум. Повечето от неприятностите идват, вследствие от лошата компания. Бъдете внимателни в избирането на приятелите си.  Рядко ще намерите добър, искрен приятел. Никога не приемайте някого за приятел, нито му оказвайте пълно доверие на сляпо, без да сте го проверявали дълго време. В Брахман (Абсолюта), чиято природа е асанга (недокоснат) и ашабда (беззвучен), не съществува приятелство или разговор.

Раджастичният ум има тенденцията да гледа недостатъците на другите. Спомня си лошите и несправедливи постъпки, извършени от другите и лесно забравя техните добри дела. Тези две тенденции усилват омразата и причиняват често безпокойство в ума.

Ум, в който липсва сатва гуната, няма да е достатъчно добър, за да приема щастието на другите като свое, и затова винаги ще бъде неспокоен. И отново, тъй като такъв ум не получава удовлетворение от това да се радва на добродетелите, които проявяват другиге, няма да се радва и на вътрешно доволство. И тъй като не приема чуждите страдания за свои, не може да прояви състрадание към другите.

Раджастичният ум е този, който разпръсква, отделя, раздробява и измамливо разгражда към множественост (нанатва). Слънцето е едно. Луната е една. Акаша (пространството) е едно. Идеята в основата на всички езици е една. Чувството на искреност е едно. Няма вътре или вън. Съпруг и съпруга стават едно в сърцето си. Съкровените приятели са едно в сърцето си. Материята е една. Енергията е една. Сатвичният ум е един. Дхарма (законът на всеобщата справедливост) е една. Религията е една. Истината е една. Брахман (Абсолюта) е един.

Еkameva Advitiyam Brahma (Брахман (Абсолюта) е един, без изменение (повторение)).

Но напрегнатият раджастичен ум може да се обърне в сатвичен. Разбойникът Ратнакар се превърнал в мъдреца Валмики. Джагай и Мадхай, които са били силно раджастични и хвърляли камъни по Бог Гуранга, впоследствие станали негови първи ученици.

ВАЖНОСТТА НА САТВА ГУНАТА

Истинският мир не идва отвън. Той се сътворява в същия този ум, когато успее да проконтролира и проверява мислите си. Трябва да положите голямо усилие, за да се научите да следите страстите и желанията си. Само тогава склонността на ума да си създава активности ще утихне; ще се омиротворите и мислите ви ще се успокоят. Затова развийте сатва гуната чрез джапа, вичара, сатсанг, медитация, лека сатвична храна, тапас и свадхяя.

Умът на обикновения, ориентиран към света човек трудно може да чуе вътрешния глас на Атман (висшия Аз). Той не е способен на чисти мисли или вичара (проучване в природата на висшия Аз, Себето, Атман). Всяка сатвична (чиста) мисъл произлиза от сатвичния буддхи (чистия интелект). Докато при материалистично ориентираните хора, мислите им произлизат само от ума. Този, който извършва нишкама карма йога (безкористно служене) и пречиства ума си, започва да поддържа мисли за Бога и медитацията. Когато действа по обикновен начин, умът сътворява всякакви любопитни, фантастични мисли. Той заблуждава всички. Може също да претендира, че извършва вичара. Но когато стане време за истинската практика, не прави нищо. Ако във вас се появи сериозно решение да се концентрирате и ако постоянствате в концентрацията си месеци наред; ако жадувате силно и интензивно да получите даршана (благословия, дар) от Бога и да постигнете себереализация, само тогава може да приемете, че всички тези мисли произлизат единствено от вашия сатвичен буддхи (интелект).

Всички видове садхана (духовни практики) целят развиването на сатва гуна и достигането на чиста, непоколебима Воля. Това ще доведе до авидя нивритти (премахването на невежеството) и парамананда-прапти (сат-чит-ананда състоянието: съществуване-съзнание-блаженство). Увеличете сатва гуната и чистата, силна и решителна Воля ще павира дългия път към божествената реализация.

В света също има хора с някои сатвични качества като търпение, великодушие, прошка и т.н. Но един духовно търсещ ученик се опитва да развие ума си всеобхватно; да достигне всички сатвични добродетели.