Самскари (минали наклонности, впечатления)

Самскари
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

14 ГЛАВА

КАКВО Е САМСКАРА?

Вритти (водовъртеж, мисловната вълна) се издига в ума-океан. Тя е активна за определен момент. След това потъва под прага на нормалното съзнание (в несъзнаваното). От повърхността на съзнанието, където се е задържала за известно време, тя потъва надолу в подсъзнателния ум (читта). Там тя продължава да действа подсъзнателно и се превръща в самскара (впечатление; минала наклонност, обитаваща подсъзнанието, бел. ред.). Едно съзнателно действие, независимо дали познавателно, емоционално или волево – приема потенциална и скрита (сукшма и авякта) форма, точно под прага на съзнанието. Това е самскара.

Самскарите (впечатленията) са запечатани в подсъзнателния ум или читта. Подсъзнанието е известно още като несъзнаваното. Субективният ум, подсъзнателният ум, несъзнателният ум и читта са синоними. Мястото на подсъзнателният ум е в малкия мозък. Можете да си спомните за минали преживявания от склада на самскарите в подсъзнателния ум. Миналото е запазено (там) дори и в най-малките подробности. Дори и частичка (от него) не е загубено. Когато фините самскари се появят на повърхността на съзнателния ум под формата на голяма вълна; когато минала вритти (вълна, модификация на ума, бел. ред.) се появи на повърхността на съзнанието отново чрез процеса на спомняне, това се нарича памет или смритти. Никакво спомняне не е възможно обаче без помощта на самскарите.

ПАМЕТТА – СЪЖИВЯВАНЕТО НА САМСКАРАТА

Самскарите (впечатленията) са запечатани в подсъзнателния ум или читта. Подсъзнанието е известно още като несъзнаваното. Субективният ум, подсъзнателният ум, несъзнателният ум и читта са синоними. Мястото на подсъзнателният ум е в малкия мозък. Можете да си спомните за минали преживявания от склада на самскарите  в подсъзнателния ум. Миналото е запазено (там) дори и в най-малките подробности. Дори и частичка (от него) не е загубено. Когато фините самскари се появят на повърхността на съзнателния ум във формата на голяма вълна; когато минала вритти (вълна, модификация на ума, бел. ред.) се появи на повърхността на съзнанието отново чрез процеса на спомняне, това се нарича памет или смритти. Никакво спомняне не е възможно обаче без помощта на самскарите

КАК СЕ ОБРАЗУВА САМСКАРАТА

Преживяването на сетивно ниво потъва надолу в дълбините на подсъзнанието (читта) и там се превръща в ‘самскара‘ (впечатление). Самскарата на едно преживяване се образува или развива в читта, в момента в който умът изпита нещо. Няма разлика между настоящата опитност и образуването на самскарата в подсъзнанието. Всяка специфична опитност оставя специфична самскара. Паметта на специфичната опитност произлиза единствено от една конкретна самскара, която пък е образувана от самата специфична опитност.

Когато за пръв път видите и опитате един портокал, вие придобивате знание за портокала. Запознавате се с вкуса му. Запознавате се с обекта – портокал. Моментално в подсъзнанието се заражда една самскара. По всяко едно време тази самскара може да създаде спомен за обекта – портокал, и знанието за него. Въпреки че обектът и актът на познанието са разграничими, все пак те остават неразделни.

ЦИКЛИЧНОТО ПРИЧИНЯВАНЕ НА МИСЪЛ И САМСКАРА

Един обект събужда и съживява самскари в ума чрез външни стимули. Така една санкалпа или мисъл се издига субективно вътре (в нас), без да има някакъв външен стимул. Когато мислите, напр., за крава, която сте видели преди, вие повтаряте умствено думата „крава”. Появява се умствена картина. Така се образува мисълта. Самскара (впечатлението) причинява санкалпа (мисълта, въображението) и санкалпа причинява самскара, точно както семето е причина за дървото и, на свой ред, дървото е причина за семето. При  тази аналогията със семето и дървото съществува циклична причинност (биджа – врикша – няя). Една вритти в ума причинява самскара, а самскара на свой ред причинява отново вритти. Поради силата на дадени стимули (удбодхака, вянджака), независимо дали вътрешни или външни, семеподобните самскари отново се разгръщат и издигат за по-нататъшни действия. Цикълът от вритти и самскара е анади (безначален), но има край, когато се достигне Божественото Знание и освобождение. Те получават лая (разтварят се) в Пракрити (материята на всички нива на съществуването, бел. ред). Те престават да упражняват влияние над дживанмукта (освободената преживе душа, бел. ред.) Самскарите трябва да бъдат изгорени чрез непрекъснато самадхи (просветление; състояние на свръхсъзнание, в което се съпреживява Брахман, Абсолюта, бел. ред.). Само тогава ще се освободите от цикъла на раждане и смърт.

САМЯМА (КОНЦЕНТРАЦИЯ, МЕДИТАЦИЯ И САМАДХИ) СРЕЩУ ДЕЙСТВИЕТО НА САМСКАРИТЕ

Самскарата е известна и като „остатъчен потенциал”. Когато всички вритти или мисли отшумят, в рамките на ума остават единствено самскарите. Това е т. нар. потенциален ум. Във веданта терминологията, това се нарича антахкарана матра.

Всички самскари съществуват едновременно в ума. Вритти бавно потъват и оставят следи в ума. Тези следи са самскарите. От тези самскари излизат спомените. Ако имахте отворените сетива на йогина, можехте съвсем ярко да видите чудесата, случващи се в менталната фабрика на един индивид; (да видите) как вритти се издига от ума-езеро, как потъва и как се образува самскара. Ще бъдете поразени от случващото се. Практикуването на самяма срещу действието на самскарите ще даде непосредствено знание за техните остатъчни възможности (бъдещи потенции, бел. ред.). Това знание трудно може да се научи в (светските) университети. Само истински йоги може да предаде това знание на заслужаващите ученици.

ДОБРОДЕТЕЛНИ И ПОРОЧНИ САМСКАРИ

Бидейки сили, самскарите се подпомагат или се възпират една друга. Когато видите, напр., сериозно болен човек и когато почувствате милосърдите към него в сърцето си, всичките самскари на вашите предишни милосърдни действия се обединяват и ви карат да служите и помагате на този болен човек. Подобно на това, всичките самскари от ваши милосърдни действия излизат на повърхността на съзнанието, когато вижите човек в сериозно затруднение и в напрегната ситуация и това ви кара да му помогнете. Започвате да го облагодетелствате материално.

Когато се стартира една самскара или благородно дейстие, е възможно да изникне друга самскара с противоположна природа, която да се опита да препречи пътя за осъществяване на действието на първата самскара. Тава е борбата между благородните и порочните самскари.

В момента, в който се опитате да съсредоточите ума си върху Бог и да имате чисти мисли, всички лоши мисли и самскари агресивно и отмъстително избухват срещу вас. Това се нарича „струпване на самскари”. Добрите самскари също се събират заедно и ви помагат да отблъснете лошите самскари. Бащата на Шри Свами Адвайтанандаджи е бил велик бхакта (преданно отдаден последовател, бел. ред.) на Чанди (едно от имената на върховна индийска богиня, известна  още като Дурга Саптхашати, бел. ред). Докато умирал, (въпросният човек) бил в полусъзнание. Започнал да повтаря всички шлоки (стихове) на Чанди – Стотра (химни, посветени на Чанди, бел. ред.), които бил научил наизуст още от своята младост. Това е (пример за) „струпване на духовни самскари”.

МИНАЛИТЕ САМСКАРИ ИЗГРАЖДАТ ПРАРАБДХА (СЪДБАТА, ЧАСТТА ОТ КАРМАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА НАСТОЯЩИЯ ЖИВОТ)

Когато се раждате, умът не е просто tabula rasa (лат., празна или бяла дъска, празен лист или бяла хартия). Той е склад на самскари, склонности, пристрастия и пр. Едно дете се ражда с миналите си опитности, видоизменени в умствени и морални тенденции и сили. Чрез приятни и болезнени опитности човек събира материал и го превръща в умствени и морални качества. Земните  опитности се превръщат в интелектуално качество. Умът еволюира чрез впечатленията, получени в света посредством сетивата. Той ще приема много тела, докато не събере всичките възможни земни опитности. Всеки човек се ражда с вродени  или свойствени самскари, запечатани, наслоени или вградени в читта, където е мястото на прарабдха. В земния си живот човек  си създава нови самскари или опитности посредсвом действията си, а те се добавят към първоначалния склад и стават причина за бъдещи санчита карми (натрупани, акумулирани действия).

Всички самскари лежат спящи в читта като потенциални действия, не само от този живот, но и от всички минали безбройни животи от анади кала (безначално време). Самскарите от животинския ни живот (на куче, напр.); самскарите на живота ни като божество, дева; самскарите от царския или от обикновения ни живот, всички  те са скрити в читта. В човешкия живот ще се проявяват и работят само тези самскари, които са подходящи за спецификата на този вид прераждане.  Останалите самскари ще останат скрити и спящи.

„Така, както на търговеца, завършващ счетоводството си за старата година и отварящ нова счетоводна книга, не му е необходимо да вписва наново цифрите на всички миналогодишни отчети, а само крайното им салдо, по същия начин на духа, сдобил се с нов мозък и тяло, не му е неоходимо да разглежда отново всички свои опитности от стария живот, а взима само крайните решения и заключения, до които е стигнал.  Върху тях се освовава базата на новия живот; те дават менталното обзавеждане за новото жилище – настоящата памет”.

КАРМА (ЗАКОН ЗА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО)

Поради миналите ви карми, грубото тяло и умът имат тенденцията да действат по определен начин и вие машинално действате точно съобразно тези тенденции. Вие погрешно си приписвате авторството за тези действия (т.е че вие самите волево ги извършвате) и така само влошавате ситуацията. Ние вършим повечето от действията си в по-голяма или в по-малка степен автоматично (неосъзнато).

Ако се затруднявате да действате в духа на нишкама (безпристрастно), (то поне) независимо какво правите, имайте само едно единствено желание, а именно –  желанието за освобожение.

В сварга или небесата всички земни опитности на ума се сортират и анализират. От тях се взима есенцията. Джива (индивидуалната душа) се ражда отново във физическата вселена с ново тяло и умствени нагласи, в съответствие с природата на есенцията (от опитности), извлечена на ментално ниво.

Ако работите върху някаква книга, например, и случайно ви се приспи, вие просто спирате заниманието си и отивате да си почините.  Щом станете, продължавате с писането си от там, където сте спрели предишната вечер.  По същия начин, когато приемате ново прераждане, вие продължавате работата, която сте оставили незавършена от предишния си живот, в съответствие с актуалните за момента васани, които сте донесли със себе си от предишния си живот.

И така, бъдещия ви живот зависи изключително от кармата, която ще създадете в настоящето си раждане.  Вероятно съществуват толкова много неща, които човекът от света постоянно прави и може да прави, без да наврежда на когото и да е; но ако същите тези неща се правят от искрено търсещите ученици, вървящи по пътя на Реализацията, това определено може да им навреди (т.е. е пречка за целите на духовното им търсене, бел. ред).

Когато изучаването на абстрактни проблеми се превърне в постоянен навик, това ще доведе – в друг един живот – до много добре развита сила на абстрактно мислене. Докато лекомисленото, прибързаното мислене; хвърченето (на мисълта) от обект на обект ще завещаят един неспокоен, зле управляван ум за следващото земно прераждане.

ЗАРОБВАЩИТЕ ВЕРИГИ НА САМСКАРИТЕ

Умът упражнява властта си чрез самскарите. От самскарите се излъчват васани подобно на рояци скакалци. От васаната протича поток на желание и от наслаждението на желаните обекти се появава тришна или вътрешната ненаситна жажда (интензивния копнеж). Тришна е много мощна сила. Самскарите са запечатани в ума, в карана шарира (причинното тяло). От там произтича и споменът за насладата в ума.  Умът започва да мисли за обектите.  Мая (илюзията) заема своето мощно място във въображението. Появява се  привързването. Умът започва да планира и да прави схеми. Страстите ви залюляват насам-натам. Започвате да правите физически усилия, за да притежавате обектите (които желаете) и да им се наслаждавате.  Докато правите усилия си, започвате да имате пристрастия към някои  (обекти), а други – да отбягвате. Започвате да имате любими и нелюбими обекти (да харесвате и да не харесвате, да предпочитате и да не предпочитате) чрез рага и двеша (двойка противоположни сили на привличане и отблъскване, бел. ред.). И така, ще ви се наложи да опитате плодовете на вашите добродетелни и порочни дела.  Чрез своите шест спици – рага и двеша, добродетел и порок, удоволствие и болка – колелото на самсара от раждане и смърт непрестанно се върти от анади кала (безначаното време).

МИСЛИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА ЗАВИСЯТ ОТ САМСКАРИТЕ

Природата на желанията и мислите зависи от природата на вашите самскари. Ако имате добри самскари, ще имате и добри желания и мисли, и обратното. Дори и да сте въвлечени в лоши действия до четиридесетте си години, заемите ли се с благородни дейности като благотворителност, джапа (мантруване, напяване), дама (въздържание), свадхяя (четене на свещените писания), медитация, служба на бедните и болните, служба при светци и пр., от този момент тези самскари ще ви подтикнат към още повече благородни действия. Те ще стимулират добрите желания и благородните мисли. Бог Кришна казва в Бхагавад гита:

Апи чет сусурачаро бхаджате мам – ананябхак,

Садхурева са мантавях самяг – вявашито хи сах  (IX-30)

“Дори и най-големият грешник, ако Ме обожава с цялото си сърце,

той също ще бъде считан за праведен, ще бъде считан за добродетелен”

ЛОШИТЕ САМСКАРИ СА ИСТИНСКИЯТ ВРАГ

Кой е вашият истински враг? Това са собствените ви самскари. Поставете субха (чистите) васани на мястото на асубха (нечистите) такива. Тогава може да се доближите до Бога. Умът ще се промени. Старите самскари ще бъдат изтрити. В ума ви дълбоко са вкоренени погрешни внушения от всякакъв вид и груби фантастични суеверия. Те са вредни. Ще трябва да ги преодолеете чрез вичара (запитване относно природата на Бога, търсене на истината), възвишени внушения и правилно мислене. „Аз съм тялото си”, „Аз съм г-н Джон”, „Аз съм брамин”, „Аз съм богат” – това са погрешни внушения и погрешни самскари. Внушете си смело, че вие сте Брахман, Абсолюта. Предишното погрешно внушение и самскара „Аз съм тялото си” бавно ще се стопи чрез упорити (волеви) усилия.

Ако забравите вашата истинска божествена природа дори и за миг, старите самскари на агняна (невежеството) ще се опитат да навлезнат (в ума ви) и да ви обземат. Вижте как силното решение (за духовно търсене) на Нарада започнало да се олюлява, дори когато бил потопен в медитация, при вида на няколкото божествени девойки (Деви). Моментално изпитал сексуално желание. Появило се едно семе, той го сложил в паничката си и Чудала във формата на Кумбха Муни се появил от паничка. (От книгата Йога Вашишта, историята на Сикхидхваджа). Затова трябва да бъдете много, много внимателни. Пазете се от всякакви видове изкушения – пари, жени, име, слава и пр.

КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ДОБРИ САМСКАРИ

Опитайте се да се сдобиете поне с няклко добри духовни самскари в този живот, ако не сте способни да посветите цялото си време на духовно търсене. Правете ежедневно поне някакъв вид кратка медитация, да кажем, половин час сутрин и вечер. Определете си кътче за медитация. Практикувайте някакъв вид джапа (напяване) на дадена мантра. Изучавайте редовно Гитата. Правете сатсанг (общувайте, разговаряйте) със свети, духовни личности. Поне веднъж годишно посещавайте Ришикеш, Насик, Варанаси, Харидвар или Праяг с едноседмичен престой. Имайте даршана (виждане, благословение или просто мислено свързване) с махатмите (великите души). Като правите това, ще постигнете някои духовни самскари, които ще са ценно духовно предимство за нов, добър живот. Ще имате много добро следващо прераждане. Ще бъдете поставени в подходяща за осъзнаване на Божественото, спотайващо се в сърцето ви, атмосфера в следващия си живот, която ще ви позволи да практикувате йога. Всички възможности и качества ще ви бъдат дадени от Бога чрез милоста Му (Ишвара – Крипа) за духовната ви садхана (практика). Дори и само малко редовна практика (йогаабхяса и веданта садхана), може да промени вашия манталет и да превъзмогнете старите си порочни самскари. Така бихте могли да избегнете няколко бъдещи прераждания. Чрез три годишна (интензивна духовна) практика можете да се освободите от лапите на раждането и смъртта.

Вие сте призован (по природа) да станете санясин (духовно търсещ, отрекъл се от земния живот). Защо не още в този живот? Защо не отрежете цикъла на излишните раждания и последващите нещастия? Колко дълго искате да бъдете роби на света, роби на страстите и на индриите (сетивата)? Събудете се. Правете садхана и достигнете безсмъртието. Удхарет – Атмана – Атманам – “Вдигни Атман чрез Атман”. (повдигни низшия аз чрез висшия Аз – бел. прев.)

Новите, здравословни самскари могат да бъдат посяти чрез нови, здравословни внушения. Да предположим, че мозъкът ви е дъската, в която се забиват пирони, представляващи идеите, навиците и инстинктите, определящи действията ви. Ако откриете, че във вас има лоши идея, навик или инстинкт, т. е. лош пирон се е забил във вашата дъска-ум, вие трябва да вземе друг пирон, а именно – добра идея, навик или инстинкт, – да поставите новия пирон върху лошия и със силен удар на чука да го избиете. С други думи, трябва да направите здравословно, полезно внушение. Новият пирон ще се забие вероятно около сантиметър (в дъската), докато старият ще поддаде навън също толкова. С всеки нов удар на чука, или, така да се каже – с всяко свежо  внушение, старият ще избива все повече навън, докато след известен брой удари, старите навици напълно ще бъдат заместени от новите навици, новите идеи. Това изисква, без съмнение, напрегнати усилия. Това изисква постоянно повторение на новите, здравословни внушения. Навикът е втората ни природа. И една чиста, непреодолима и решителна воля ще ви доведе до успех.

С всяко повтаряне на “OM” или махавяката (велика фраза) от Упанишадите “Ахам Брахма Асми”, в подсъзнанието се създава една самскара на идеята  „Аз съм Брахман, Абсолюта”. Целта на извършването на джапа (ритуално напяване) или тихото повтаряне на “OM” 21 600 дневно ще засили тази самскара.

СМЪРТТА НА САМСКАРИТЕ ВОДИ ДО МОКША (ОСВОБОЖДЕНИЕ)

Физическото тяло може да умре. Но самскарите на действия, наслаждения и мислене ви следват и след смъртта, до момента, в който не постигнете мокша (освобождение). Това са т.нар., променливи упадхи (придатъци), които ви следват и след смъртта. Те са променливи, защото пренасят различни видове самскари всеки път, когато умирате. При различните си прераждания вие създавате различни видове самскари. Постоянните упадхи, които винаги ви следват след смъртта, са: петте гняна индрии (сетивни органи), петте карма индрии (органи на действието), петте прани, четиристепенният ум и карана шарира (причинното тяло), поддържаща (която е адхара на) линга шарира или астралното тяло. Смъртта на самскарите е смърт и за карана шарира, което довежда до крайната мокша. Това води до достигането на Брахма Гняна (върховното познание за Брахман, Абсолюта). Докато във вас има самскари, ще се прераждате. Ще трябва да се прераждате отново и отново, докато всички самскари не бъдат изтрити или изгорени чрез стремежа към Брахма Гняна. Когато самскарите бъдат отмити, Божественото знание изгрява от само себе си в своето величие.

САДХАНА (ДУХОВНАТА ПРАКТИКА) СЕ СЪСТОИ В РАЗРУШАВАНЕТО НА САМСКАРИТЕ

Целта на садхака (духовно търсещия) е да унищожи, изгори или изтрие всички тези самскари, като постигне нирбиджа самадхи (върховното просветление, което не съдържа семена на желанието). Смисълът на садхана е изтриването на самскарите. Дишането, чуването, виждането, чувстването, вкусването, помирисването – всички причиняват самскари или потенциални смрити (спомени) в ума. Светът навлиза в ума чрез очите, ушите, езика (речта) и старите самскари. Ако останете в уединение, можете да затворите първите три врати. Чрез вичара (правилното запитване за Върховния Аз, Висшата ни Същност) вие можете да разрушите четвъртата. Тогава гняна (знанието за Вътрешната Същност) ще ви озари. Гняни (човекът на знанието) е без самскари. Те са изгорени чрез гняна (усвояването на знанието). Без съмнение, силата на старите самскари остава в антахкарана (четиристепенният ум – ум, интелект, его и подсъзнание; бел. ред.). Но (самскарите там) са безвредни. Те не ще заслепят гняни.