Рага и двеша

РАГА (ПРИВЛИЧАНЕ) ДВЕША (ОТБЛЪСКВАНЕ)
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

22 ГЛАВА

“Рага-двеша – виюктайшту вишаяниндрияис – чаран
Атмавашяир – видхеятма прасадам – адхигаччати”
 

“Но дисциплинираното нисше Аз, движещо се между чувствените обекти със сетивата си, които са свободни от привличане и отблъскване и овладяно от висшето Аз, върви към Мира”

(Бхагавад гита, ІІ-64)

РАГА – ДВЕША –  ПРИЧИНАТА ЗА РОБСТВОТО

Рага (привличането), двеша (отблъскването) и таташтха вритти (безразличието) са трите важни вритти (вълни, модификации) на ума. Рага и двеша (харесването и нехаресването, любовта и омразата или привличането и отблъскването) са двете вълни на ума, които обвързват човека към колелото на самсара на раждането и смъртта. Рага и двеша са двете доши (недостатъка) или грешки на ума, които са ви довели в този свят. Сварупа (обиталището) на бандха (робството) е рага и двеша. Сварупа на агняна (незнанието, невежеството) е рага и двеша. Всички емоции се категоризират под рага и двеша. Тези две вълни са дхарма (характеристики) на ума, а не на духа. Удоволствието и болката, харша и шока, въодушевлението и депресията се случват поради рага и двеша. Ако рага и двеша изчезнат от ума, харша и шока (тъгата) също ще изчезнат.

ЕГОИСТИЧНАТА ЛЮБОВ И БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

Когато две сили с еднакво качество или характиристики се срещнат, се оформя трета сила. Когато двама души с еднаква сила или качество се привличат един към друг, между тях се създава трета сила. Тя се нарича любов. Това е научният начин за обяснение на любовта. Привличането е акаршана шакти (силата на привличане). Отблъскването е викаршана шакти (сила на отблъскване). Когато открия нещо в теб, което самият аз притежавам, аз съвсем естествено съм привлечен от теб и те заобичвам… Това е ведантичният начин за обясняване на любовта. Любовта е изливането на нечия привързаност (обич) – према – към друг. Любовта е Бог. Има два вида любов –  егоистична или физическа любов и Реалната или Божествената Любов, която е безкористна и вечна. Първата е любов с привързване. Втората е любов без привързване. Истинският духовен ученик по пътя на Веданта, който чувства собственото си аз навсякъде и истинският бхакта (преданно отдаден), който виждаНараяна (едно от имената на Бога) навсякъде във всичко, може истински да обича другите. Когато обикновеният човек разчита на друг човек за своето щастие и съществуване, се поражда физическо привързване. Привързването причинява ментално робство и слаба воля. Привързването е смърт. Физическата любов е смърт. „Ашангашастрена дридхена читва – Посечете всички видове привързаности с меча на непривързаността” (Бхагавад гита, ХV – 3)

РАГА Е ТОЛКОВА БОЛЕЗНЕНА, КОЛКОТО И ДВЕША

Рага (привличането) в ума е опасно, колкото и двеша (омразата или отблъскването). Когато има рага, има и двеша. Не само двеша вритти (модификациите на нехаресване), но и рага вритти също причиняват болка на човека. Ако един обект ви носи удоволствие, вие имате рага към обекта. Но когато се случи вийога (отделяне) от обекта, като в случая на смърт на вашата любима жена или син, изпитване огромна неописуема болка. Да предположим, че имате навика да хапвате плод след ядене. Плодовете ви носят удоволствие. Вие имате рага (харесване) за пловодете. И ако някъде не можете да получите плодове, изпитвате болка.

Където са удоволствието и рага, едновременно с тях присъстват страхът и гневът. Гневът е само модификация на желанието. Страхът и гневът са двата стари спътника на удоволствието и рага. Страхът и гневът са скрити в рага. Те постоянно тормозят ума.

Страхът е скрит в рага. Ако имате рага за тялото, ще се появи страх от смъртта. Ако имате рага за пари, ще се появи страх от загубата на парите, тъй като парите са средство за получаване на обекти на наслаждение. Ако имате рага за една жена, вие винаги ще се грижите за нея. Страхът е много стар, близък приятел на рага.

РАЗЛИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА РАГА-ДВЕША

Рага-двеша имат 4 авастхи (състояния) – дагдха (изгорено), тану (отслабено или смекчено), виччинна (замаскирано) и удара (напълно изразено). Първите две състояния са присъщи на йогите, последните две – на светските хора. При напълно развития йоги, рага-двеша вриттите са изгорени чрез нирвикалпа самадхи (състояние на просветление, в което модификациите на ума са преустановени). Те са дагдха (като изгорени семена). При практикуващия  йоги, впечатленията от рага и двеша са отслабени. Те са във фино състояние. Йогинът се е научил да контролира тези две вритти. При тези, които са се отдали на удоволствия (обикновените смъртни), (рага и двеша) са замаскирани или напълно изразени. Във виччинна състоянието те са замаскирани (прикрити). Ако жената показва привързаност към съпруга си, когато рага вритти е в действие, нейният гняв и омраза остават скрити за определен период. В момента, в който остане неудовлетворена от него поради някаква причина, се проявява двеша вритти. При последното (напълно изразеното) състояние, самскарите на рага и двеша, бивайки добре подхранвани от обкръжаващия свят, неимоверно се активират. Светско ориентираният човек е просто роб на рага-двеша вълните. Той се подмята напред – назад от тези два потока на привличане и отблъскване.

В състояние на сън тези две емоции съществуват в човек в биджа състояние (под формата на семе). Те не са унищожени. В момента, в който човек стане от сън, се активират отново.

При децата тези вълни–близнаци се проявяват за кратко време и скоро изчезват. Децата се бият за секунди, а в следващия момент вече се веселят. Не задържат никакви лоши чувства в умовете си. Не се замислят върху грешките на другите. Не проявяват никаква злоба. Настроението–вълна идва и преминава. С възрастта обаче тези вълни стават пагубни, тъй като постоянно се повтарят (започва да им се обръща все повече и повече внимание, бел. ред.) и (последствията от тях) стават все по-непоправими.

Двайта (двойнствеността) бавно започва да се развива след втората годинка на детето. Поставете бебе на една годинка където и да е. То ще остане там като парче скала. Ще се смее и ще вижда по един и същ начин всички хора без никаква е рага-двеша. (Сега) помолете някое двегодишно дете да седне. То ще се изправи. Помолете го да се приближи до вас. То ще се отдалечи на разстояние. Кажете му: „Не отивай на улицата!”; то моментално ще изтича натам. Постоянно ще постъпва обратно на това, което му казвате, тъй като двайта на тази възраст вече е започнала да се развива в него.

ПРИЧИНИТЕ ЗА РАГА – ДВЕША

Рага-двеша се дължи на анукула–пратикула гняна (знанието какво ни харесва и какво не, бел. ред.). Човек има рага за любимите неща (анукула; симпатия) и двеша за неприятните неща (пратикула, антипатия). Когато тази  анукула – пратикула гняна, зависеща от бхеда гняна (знание за различието), изчезне, изчезват и рага-двеша.

Рага-двеша се дължи също и на абхимана–аханкара (идентификацията с тялото – егото). В момента, в който се прояви абхимана, се появава рага –двеша. Когато се възприемете като съпруг, вие се привързвате (рага) към жена си. Откажете се от абхимана, ако искате да изкорените рага-двеша. Ако абхимана, която е резултат от авидя (невежеството), изчезне, ще изчезне и рага-двеша.

Някои умове се фиксират във вас чрез рага, докато други – чрез двеша. Умът на Равана бил фиксиран в Шри Рама чрез омразата и страха. Той виждал Рама навсякъде и във всичко, тъй като постоянно и интензивно мислил за Рама. По подобен начин умът на Камса бил фиксиран в Шри Кришна. Това също е форма на бхакти (вайра бхакти). Във всеки случай умовете им били насочени към Бога.


РАГА-ДВЕША
СЪЗДАВА ИСТИНСКАТА КАРМА

Рага-двеша в ума създава истинската карма. Тя е първопричината. Когато умът се приведе в действие или завибрира от потока на рага-двеша, тогава се случва истинската карма. Истинската карма произхожда от санкалпите на ума. Тя е в действията на ума, които в действителност определят кармите. Външните действия се появяват впоследствие. Желанието е, което задвижва ума. Когато има желание, съществуват рага и двеша едновременно в ума. Желанието е мотивиращата сила. А емоциите и импулсите съжителстват с желанието.

От авидя (невежеството) се появява авивека (неразличаването). От авивека произхожда аханкара (егото) и абхиманаабхимана се излъчва рага-двеша. От рага-двеша произтича кармата. От кармата идва тялото. От тялото идва нещастието. Това е веригата на робството на седемте връзки. Това е веригата на нещастието. (идентифицирането с тялото). От

Ако не искате нещастие, не приемайте тяло. Ако не искате тяло, не създавайте карма. Ако не искате да правите карма, откажете се от рага-двеша. Ако искате да се откажете от рага-двеша, откажете се от абхимана. Ако искате да се откажите от абхимана, откажете се от авивека. Ако искате да се откажете от авивека, откажете се от невежеството. О Рама! Ако не искате невежество, постигнете Брахма Гняна (знание за Брахман, Абсолюта).

Самсара или световният процес се поддържа от колело с шест спици, а именно – рага, двеша, добродетел, порок, удоволствие и болка. Ако първопричината – първичната авидя (невежество) – се унищожи чрез постигане на Брахма Гняна, цялата верига от абхимана, рага, двеша, карма, тяло, добродетел и порок, удоволствие и болка ще изчезне. Една връзка фиксира следващата. С възцаряването на Гняна (знанието) всички тези връзки изцяло ще се скъсат. В шрутитеРите гнянання муктихи – Свободата настъпва със знанието за Брахман, Абсолюта.” (свещените писания) се казва: „Рите гнянання муктихи – Свободата настъпва със знанието за Брахман, Абсолюта.”

ОТСЪСТВИЕТО НА РАГА-ДВЕША ВОДИ ДО СВОБОДАТА

Този йоги или гняни, който е унищожил двете вритти на рага и двеша е най-велик от всички хора в трите свята. Той е истинският Цар на царете, Император на императорите. Той е главният линга или отличителната черта (символ) на дживанмукта или освободената душа, необвързана с рага-двеша. Дори и ако един йоги или гняни понякога покаже следи от гняв, гневът е абхасаматра (чисто проявление, без последствие). Така както кръговете във водата, направени с пръчка, скоро утихват, така и гневът ще изчезне за миг, ако е проявен от гняни. Това трудно може да бъде разбрано от светските хора.

Онзи, който няма рага, а притежава титикша (силата на издръжливостта), може да направи всичко. Може да се движи, където си пожелае. Свободен е като вятъра. Неговото щастие, свобода и мир са неорганичени. Размерът им трудно може да се въобрази. Свободата и радостта на подобни саняси (духовно търсещи) не могат да се схванат от бедните, жалко мислещи светски хора. Рага и удоволствения живот са, които обезсилват ангажираните хора в света.

РАЗРУШАВАНЕТО НА РАГА-ДВЕША ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩНОСТТА НА ДУХОВНАТА САДХАНА (ПРАКТИКА)

Ще ви кажа същността или есенцията на духовната садхана (практика). Разрушете истинските модификации на ума, рага-двеша, посредством вичара и Брахма чинтана (правилно мислене и медитация). Отидете отвъд двандвасите (двойките противоположности). И вие ще имате вечно, безкрайно блаженство и мир. Вие ще светите в славата на Брахман, Абсолюта. Ще станете Брахман. ВИЕ СТЕ БРАХМАН.

Така както горещината в огъня може да бъде премахната чрез мантра и ушадха (повтаряне на Божието име и медицина), така и рага-двеша вълните, характеристики на ума, мога да се премахнат чрез крия йога (йога практиките). И напълно могат да се изгорят чрез нирвикалпа самадхи или асампрагнята самадхи (състояние на просветление, в което модификациите на ума са преустановени, бел. ред.).

Между няколкото вритти (вълни, модификации) на ума, рага-двеша и моха (илюзията, фалшивото идентифициране и привързване, бел. ред.) са най-дълбоко вкоренените. Изискват се неимоверни и упорити усилия за тяхното изкореняване. В менталния си живот, можете да сте хванали здраво кормилото (на лодката си) и точно да определяте курса, по който искате да поемете, но ако не успеете да се справите, пропадайки, вие бивате отнесени и въртяни напред-назад от всеки минаващ вятър, от всяка емоция, от жалките рага-двеша вълни….