Психични състояния

Психични състояния
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

7 ГЛАВА

Седнете в тишината на уединена стая и започнете да наблюдавате различните умствени явления – умствени състояния, настроения, импулси, емоции, чувства, прищeвки и приумици, които се появявят в ума. Ще ви бъде изключително интересно да се гмурнeте във фините състояния на вътрешния психичен свят.

ИНСТИНКТИ
Има два мощни инстинкта, както при човешките същества, така и при животните. Това са инстинктът за самосъхранение и инстинктът за размножаване. Гладът е проява на инстинкта за самосъхранение. Похотта е проява на инстинкта за размножаване. Инстинктът е един еволюционен подтик за действие.

Джива или индивидуалната душа с егоизма си желае сила, име и слава. Това е себевъзвеличаването. Експлоатацията е алчност. Консуматорството е егоизъм. Доминирането е високомерно командване. Джива желае да властва над другите. Това е джива-бхавана. Коренът на индустриите, бизнеса, търговията и пр. е в алчността и в инстинкта за самосъхранение. Ако искате да имате Брахма-бхавана, трябва да се откажете от експлоатирането и доминирането. Има и трети инстинкт – стадният инстинкт (инстинктът да сме в компания). Жената се наслаждава на мъжката компания. Мъжът се наслаждава на женската компания. Коренната причина за това е инстинктът за възпроизвеждане. Друга причина за това е, че слабият получава сила в компанията на силния. Но човек, искащ да реализира Бог, трябва безкомпромисно да отбягва най-вече компанията на жена и на светски хора. Трябва да живее сам. Тогава ще стане много мощен и силен. Ще развие силна индивидуалност. Човек ще изпита много трудности, когато започне да живее сам. Ще се появи страхът.  Ще трябва да преодолявате всички трудности една по една, ако искате да достигнете безсмъртие (амритатва). Но наградата е велика: Брахмавит парамапноти (този, който познава Брахман, достига до най-висшето); амритамаснуте (и пие нектара на безсмъртието).

ИМПУЛСИ
Импулсът е внезапна тласкаща сила. Съществуват три вида импулси- импулс на мисълта, импулс на речта и импулси на действието. Мауна (спазването на мълчание) контролира импулса на речта. А медитацията контролира импулса на погрешното мислене и на погрешното действие.

Съществуват два важни импулса. Това са сексуалният импулс и импулсът на речта. Съществува непосредствена връзка между импулса и въображението. Въображението предизвиква импулса. Импулсите трябва да бъдат контролирани чрез разсъждение, воля и медитация върху Бог.

ЕМОЦИИ
Емоцията е комбинация между мисъл и желание. Всяка идея е заредена с емоция. Емоциите са желания, които са проникнати от мисловна субстанция. С други думи, емоцията е желание, смесена с мисъл. Вибрациите на емоциите възникват в съответствие с това какво ментално вълнение е предизвикано и като резултат (самите) мисли ще са тревожни и изопачени.

Съществува емоция-желание, както и емоция-чувство. Ако преобладава елемента на желанието, тогава говорим за емоция-желание. Ако преобладава елемента на удоволствието, тогава говорим за емоция-чувство.

Рага и двеша (любов и омраза) са две важни ментални емоции и всички най-разнообразни емоции могат да се класифицират между тези двете. Удивлението е съставна емоция. То е комбинация от възхищение и страх. Благоговението е смесена емоция. То е комбинация от страхопочитание и уважение. Амарша е смесена емоция. Тя е комбинация от гняв и ревност. Например, в момента, в който висшестоящият е понижен в обикновен служител, гневът на останалите служители (спрямо него), който не е нищо друго освен чиста форма на ревност, изчезва.
Удоволствието е особен вид ментална емоция. Умът се разширява, докато изпитва удоволствие. Спокойствие обгръща ума. Това, което става в ума, докато трае удоволствието, не е съвсем разбрано от западните психолози. Въобще обикновените хора не са в състояние да го разберат. Само истинският йоги или гняни познава природата на този психически феномен. Когато изпитва болка, умът се свива. (Докато при удоволствието,) в ума се произвежда значителна топлина.

Много от физическите желания и емоции у човек са присъщи и на животните. Гневът и сексуалният импулс у човек са груби инстинкти. При неразвития човек преобладават желанията и емоциите, принадлежащи на нисшата природа (апарапракрити) и те надвиват по-висшата природа (парапракрити).

Слабост е, когато умът е завлавян от емоции. Те трябва да се контролират от интелекта и волята.

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ ЕМОЦИИТЕ И ИМПУЛСИТЕ

Когато емоциите и импулсите ви тормозят прекалено, бъдете безразлични (удашина). Кажете си: „Кой съм аз? Аз не съм ума. Аз съм Атман (всепроникващия Дух, шуддха сат-чит-ананда. Как може да ме засягат емоциите? Аз съм нирлиптасакши (свидетел) на тези емоции. Нищо не може да ме обезпокои.” Когато повтаряте тези вичара внушения, емоциите ще избледнеят от само себе си. Този гняна метод на контрол върху емоциите е по-лесен от йогическия метод, при който емоциите се направляват, а с ума се води борба (за да утихне) (Йогас-читтавритти-ниродхах).

ЧУВСТВА
Религиозното, моралното и естетическото (усета за върховното и красивото) чувство са три важни чувства в ума. Чувствата и емоциите са илюзорни. Те не са Атман. Те са илюзии, създадени от ума.

НАСТРОЕНИЯ
Настроението е ментално състояние. Санскритската дума за ‘настроение’ е бхава. Но и бхава не изразява точно истинското значение на думата. Казваме: „Г-н Найду или г-н Аткинсън е човек на настроенията”. Това означава, че той става много бързо роб на своите настроения. Казваме също: „Този господин е в ‘добро настроение’ или ‘има весело настроение’”. „Сега мога да се приближа до него за кратка среща или разговор” или „Той е в много ‘гневно настроение’. По-добре е сега да не го притеснявам”.

Англичаните използват на думата ‘настроение’ в широк смисъл. Те казват за някого: „Той е в приказливо настроение”. „Той е в мълчаливо настроение”; „Той е в настроение на омраза.”; „Той е любовно настроение.”; „Той е в егоистично настроение.”; „Той е в ревниво настроение.”; „Той е в настроение за раздяла.”; „Той е в настроение за обединение.”. В светлината на Веданта, всичко това е само вритти (мисли или емоции). Д- р Багаван Дас, известеният автор на „Науката за емоциите”, ги класифицира само като емоции.


ДВАТА ВИДА НАСТРОЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ЕФЕКТИ

Във Веданта има единствено два вида настроения, а именно харша (радост, ликуване или оживеност) и шока (мъка или депресия). Тези два вида настроения обитават ума. Сега сте радостни. Пет минути по-късно се депресирате. Тези потоци се сменят. Те принадлежат на шад-урмис (шестте вълни). Това са двете вълни, които влияят на ума-океан.

Хората с тъжни настроения привличат към себе си тъжни неща и тъжни мисли от другите, както и от записите в акаша на физическото пространство. Хората на надеждата, увереността и бодрия дух привличат мисли с подобна природа от другите. Те винаги успяват в начинанията си.

Хората с негативни настроения на депресия, гняв, омраза  определено навреждат на другите. Те заразяват другите и подхранват тези деструктивни вритти у тях. Те са (психически) престъпници. Те вършат огромна вреда в менталния свят. Докато хората с щастливо и весело настроение са благословия за обществото. Те носят щастие на другите.

Така както младата и красива дама покрива лицето си и не иска да излиза  навън в обществото, когато има неприятна гнойна рана на бузата или на носа си, така и вие не трябва да излизате на обществено място и да се срещате с приятелите си и с други хора, когато сте в депресия или когато изпитвате омраза или ревност. Защото по този начин ще заразите другите с тези си настроения. Вие сте заплаха за обществото.

КАК ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ НАСТРОЕНИЯ
Садхака
(духовно търсещият ученик) трябва да се опита да изкорени депресията си чрез молитва, медитация, поддържане на оптимистични радостни мисли, мантруване на Ом, вичара и пеене на божествени химни. Никога не се оставяйте на тъжни мисли. Повтаряйте Ом с бхава. Повтаряйте „Аз съм изпълнен с блаженство (анандамая)”, ”Моята истинска природа (сварупа) е блаженството (ананда).” И депресията ще изчезне. Съществеват различни причини за депресия. Облачният ден, взаимоотношенията с лоши хора, лошото храносмилане, намесата на астрални духове, събуждането на стари самскари на депресия – всичко това предизвиква появата на депресия.

Когато се усетите, че говорите прекалено много, веднага започнете ‘мауна‘ (спазване на мълчание). Това е антидотът на разговорливото настроение. Когато изпитвате омраза, веднага насочете вниманието си към нейната противоположност – любовта – и това негативно чувство бързо ще отмине. Когато усетите, че сте станали себични, започнете безкористна работа. Когато сте в настроение за раздяла, опитайте се да сте сред другите чрез служене, любов, доброта и кшама (прошка).

Когато сте изпаднали в мързеливо настроение, веднага започнете някаква активна работа –  носете вода, обработвайте градината, бягайте, ходете енергично, карайте колело и пр.

Един дживанмукта (освободена душа) е абсолютно незасегнат от каквито и да е настроения. Той напълно контролира своите настроения. Става техен господар. В Атман не съществуват настроения. Той е чисто съзнание. Идентифицирайте се с Атман. И тогава лесно ще можете да разрушите всичките си настроения.

МЕДИТИВНОТО НАСТРОЕНИЕ

Но има едно добро настроение за тези, които практикуват медитация. То се нарича „медитивно настроение”. Тези, които практикуват концентрация и медитация, чувстват този вид настроение. Когато това настроение се появи, незабавно спрете с всяка работа, която вършите – четене, писане, говорене и пр. Моментално седнете в някоя обичайна асана (поза) и  започнете да медитирате. Медитацията ще се появи от само себе си без усилие.  Това настроение е много благоприятно за съзерцание. Наблюдавайте (кога ще се появи) такъв вид настроение. Ако светлината ви смущава, затворете прозорците и пуснете пердетата. Тъмната стая е предпочитана (обстановка) за начинаещите в медитацията.

ПРИЩЯВКИ И ПРИУМИЦИ
Санскритската дума за ‘прищявка е ‘таранга’. Таранга буквално означава ‘вълна. Когато внезапна промяна се появи в ума, това е прищявка. Прищявките са таранги, появяващи се в ума. Те се издигат и  и отшумяват бързо. Те ви носят тук и там. Те ви разстройват.

Всеки си има своите прищявки. Много често казвате: „Той е човек на прищявките”, когато някой се влияе от прищявките си.  Прищявката също се нарича каприз. Ексцентричността е преувеличена форма на прищявка. Прищявката тласка човек тук и там, ако й се остави тя да го носи. Резултатът от прищявките е нещастието. Прищявката е тази, която изкушава ума и заблуждава човека. Умът лъже чрез прищявките. Прищявките трябва да се възпират от разума.

Не действайте под влияние на прищявки. Действието трябва да бъде извършвано единствено с вивека (различаване) и мъдрост. Унищожавайте прищявките в момента, в който се появят, чрез вичара. Винаги изледвайте дали възнамеряваното действие ще ви донесе удоволствие и духовна полза или не. Бъдете бдителни.

Думата ‘прищявка’ винаги върви с думата ‘приумица’. Ние казваме, „прищявки и приумици”. Приумицата е лека фаза на интелектулната способност, чрез която се създава въображението. Приумицата е нова,  носеща удоволствие мисъл или концепция, дължаща се на тази способност. Приумицата е форма на въображението. Тя помага на поета, но не и на духовно търсещия. Тя е пречка при медитацията. Тя строи въздушни кули. Проверявайте я чрез вивека и вичара.

Както вълните и вълничките се появявят на повърхността на океана, така и различни капризи, приумици и неправилни намерения се изкачат на повърхността на ума-океан. Прищявките са вълничките. Не се страхувайте от тях. Те идват и отминават бързо. Но трябва да бъдете особено внимателни за силните вълни – неправилните намерения. Силните мисли се изкореняват чрез силна вичара и подходящо разсъждаване.

ВЪОБРАЖЕНИЕ
Пракрити
(първичната природа, проявения космос, бел. ред) никога не допуска празно пространство в ума. Ако една възбуда или тревога отмине, то друга възбуда се проявява незабавно. Умът никога не остава празен. Той е винаги зает.

Внимателно следете пътищата на ума. Той изкушава, преувеличава, възхвалява, омайва, ненужно безспокои чрез лъжовно воъбражение, лъжовни страхове, лъжовни тревоги и лъжовни предчувствия. Той се опитва по всевъзможен начин да ви отклони от концентрацията върху вашата лакшя (цел).

Много години минават, преди изцяло да се разбере финото действие на ума. Умът върши поразии чрез силата на въображението. Въображаеми страхове от всевъзможен вид, преувеличаване, измислици, драматизации, строене на въздушни кули – всички те се дължат на силата на въображението. Дори един перфектно здрав (физически и психически) човек има някоя и друга въображаема болест, дължаща се на силата на въображението. Страшно много енергия се изразходва заради въображаеми страхове.

Когато умът на войника е изцяло зает от действията на фронта, той не усеща наранявания, (които е получил,) дори и тези като огнестрелната рана в крака. Той не съзнава и голямата загуба на кръв. Изпълнен е с адреналин. Не е съзнателен за своето тяло – така да се каже – за момента. Но когато възбудата премине, когато види кървавите петна по дрехата си или когато някой от приятелите му посочат раната в крака, той се осъзнава. Тогава се паникьосва. Силата на въображението започва да върши поразии. В този момент той рухва. Силата на въображението винаги преувеличава.

Някой може да има някаква си дребна слабост. Но когато стане ваш враг, вие моментално преувеличавате и усилвате слабостта му и дошата (недостатък, дефект). Дори прибавяте или си измисляте много повече слабости и доши. Това се дължи на вашето лошо въображение.

Когато отношенията между двама приятели са обтегнати от лоши чувства, умовете им започват да преувеличават и да си измислят неща. Намирането на недостатъци се засилва. Много е трудно да разберете истината, като слушате приказките на тези разбити приятели с разбито приятелство. Изказванията им са винаги оцветени от вътрешните им чувства. Силата на въображението сега върши поразии. Мая (илюзията) върши поразии чрез ума и силата на въображението.

Умът изкушава и мами. Приемете един човек за ваш приятел и вашата настройка ще създаде тази реалност. Приемете същия този човек за ваш враг и тогава вашата мисъл ще се превърне реалност. Онзи, който знае как работи ума и чрез практика го контролира, е наистина щастлив.

Ще ви обясня природата на „менталното драматизиране”. Забележете пътищата на ума. Докато разговаряте с приятелите си, умът понякога напразно си представя, че е наранил чувствата на приятеля ви. И изразходва страшно много енергия в безполезни чувства. Вие си мислите: „Как ще го видя утре сутрин? Може да ми се разсърди.” На следващата сутрин, когато го срещенете, нищо не се случва. Приятелят ви започва весел разговор и се усмихва. Вие сте учудени. За ваше най-голямо удивление, темата на разговор взема съвсем друга посока. Семейният човек си мисли по време на някоя сериозна епидемия: „Какво ще правя, като жена ми се разболее и умре? Имам шест деца”. Това е неговото празно въображение. Нищо не става. Понякога, когато влакът се движи бавно по моста Памбан над морето близо до Рамешварам, умът си представя: „Ако сега пропадне моста, какво ще стане с мен? Ще бъда размазан на парчета.”  Страхът го е докоснал и пропълзява в ума му. Съществуват хиляда и един варианта на умствени драматизации, подобни на тези. Силата на въображението играе съществена роля в менталното драматизиране.

Когато умът ви е дълбоко концентриран, два часа минават както пет минути. Ако умът е разсеян и скита, половин час прилича на два часа. Това всеки го е изпитал. В съня също –  много случки, които представляват период от петдесет години, се случват за десет минути. Чрез играта на ума, една калпа (период от време) се счита като момент и обратното. Времето не е нищо друго, освен метод на ума. То е кала шакти. То е също така илюзорно, както са илюзорни обектите.

Чрез триковете на ума двеста метра понякога изглеждат като голямо разстояние, а три мили друг път изглеждат като много къси. Би трябвало да сте забелязали това в ежедневието си.

Маричи Чайтания, M.A., Ph.D., един брахмачари (духовно търсещ, обрекъл се на безбрачие, бел. ред) от Румъния и аз седяхме за вечеря в Кайлаша Кутя, Сварга ашрам на брега на Ганг. Сервираха ни супа от картофи. Маричи, който нямаше никаква идея за начина на приготвяне на индийските ястия, я взе за супа с месо. Цветът и изгледът на картофената супа беше съвсем същия като на супата с месо. Това е случай на „ментална проекция”.  Маричи проектира идеята за месо от своята собствена самскара (минала наклонност, обитаващи подсъзнанието, бел. ред.) чрез ума си в картофената супа. Всички ментални проекции за погрешни. Калпана в ума означава умствено творение или въображение. Това е истинската йогамая. Ще трябва да разрушите всички тези разнообразни калпани. Това е целта на всички духовни садхани. Тогава ти ще се установиш в блаженото състояние на нирвикалпа (състояние, в което умствените модификации спират, бел.ред). Необходимо е да се въоръжим с чиста нивритти, за да се достигне това (състояние), след като имате читта-шуддхи (чистота на ума) чрез нишкама-карма йога (безкористно служене).


ТЕМПЕРАМЕНТ И КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ МОДИФИЦИРАН

Ендокринните жлези образуват секрети, които не текат по вътрешните канали на тялото. Тези жлези са тироидната, тимусната, паратироидната, пинеалната, надбъбречната и т.н. Секретите им се абсорбират директно в кръвта. Те играят важна роля в изграждането на темперамента на всеки индивид. Темпераментът на човек може да бъде видоизменен в голяма степен от обкръжението, образованието и опита му. Но трудно може да бъде изменен изцяло. Тази е причината, поради която в Гитата се казва: „Садришам чештате свасяха пракритер – гнянаванапи. –  Дори човекът на знанието се държи в съответствие с природата си” (Гита, III-33).