Манонаса

МАНОНАСА
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

35 ГЛАВА

Умът, поради невежество и неспособност да различава, смята своята лъжлива личност за истинска и мисли, че той е извършителят на всички карми, и така става егоистичен. Той си представя, че е в затвор. Идентифицира себе си с дживатман; самият той става дживатман и поема отговорността върху себе си за извършване на добри или лоши карми, като се наслаждава или страда от техните подове. От това следва, че умът е извършителят на карми (действия) и отговорността за кармите, следователно лежи на него.

Умът е крадецът на Атман. Умът въвлича дживатман във вишаяси (сетивни удоволствия). Дживатман е абхаса на чайтаня или отразения интелект в ума. Умът и дживатман винаги живеят заедно. Те не могат да бъдат разделени. Сразете ума, крадецът на Атман, чрез вичара, манана и нидидхясана (постоянна и дълбока медитация) върху Брахман.

Умът има силата да създаде и разруши целия свят с едно мигване на окото. Следователно, сразете ума, убиецът на Атман, или чрез разрушаване на васаните (непроявени неуловими желания) или чрез контрол на прана или брахма-вичара и махавакя-чинтана. Най-доброто средство за обезвреждане на огромната опасност на майа, включително всяка болка, е разрушаването на ума.

С разрушаването на ума, трите времеви периода се разтопяват в нищото. С разрушаването на ума, Атман започва да се появява.

Потушаването на васаните (васана-кшая), манонаса (унищожаване на ума) и таттва-гняна (разбиране на действителността), се считат за ползотворни, когато се практикуват заедно за дълго време. Те трябва да се практикуват заедно. Ако тези трите не се практикуват еднакво постоянно, висшето състояние (парама пада) не може да бъде постигнато дори и след стотици години. Чрез практика на тези трите за дълъг период, здравите възли на сърцето без съмнение биват разрязани, като както нишките в стъблото на лотоса биват разкъсани на части.

ЗНАЧЕНИЕТО НА МАНОНАСА

Разрушаването на ума не означава унищожаване на Себето. Ведантистите разделят ума на висш и нисш, като нисшият, който води към желания е необходимо да бъде разрушен.

Разрушаването на желанията, унищожението на аханкара, заличаването на санкалпа – всичко това означава контрол над ума или унищожаване на ума (манонаса или аманаската). Само разрушаване на егоизма, рага-двеша (привличане и отблъскване към обекти) и всички васани е манонаса. Манонаса идва в следствие на разрушаване на васаните. Манонаса не означава, че трябва да вземете меч и да разсечете ума на парчета.

 Манонаса означава смърт на настоящата форма на ума (т.е., инстинктивният ум на емоции и страсти), формата която възприема различията, където не съществуват такива, която идентифицира Себето с тялото. Нейната смърт означава трансформацията ù, последвана от раждането на космическото съзнание.

Огромно множество хора живеят единствено в аннамайа коша (физическата обвивка). Мислите им са насочени към ядене, пречистване на тялото и да облекат спретнати дрехи. Това е всичко. Дори така наречените образовани хора живеят само в аннамайа коша. Понякога, те живеят в маномайа коша (умствена обвивка). Духовният ученик и един практикуващ вивека живеят във вигнянамая коша (интелектуална обвивка). Вигнянамая коша се развива чрез абстрактно мислене и разсъждение, чрез системна медитация, Брахма Чинтана, изучаване на Упанишадите, Йогавасища и Брахма сутрите. Вие трябва да развиете вигнянамая коша като изучавате литературата на Веданта и чистото мислене. Тогава сте в безопасност. Умът ще престане да ви заблуждава и измъчва.

ЛАЯ-ЧИНТАНА НА АНТАХКАРАНА

Умът е потопен в махат или буддхи. Индивидуалният буддхи е потопен в космическия буддхи; космическият буддхи в авякта; авякта в Брахман. Това е лая-чинтана или антахкарана или Ума.

Самбхави мудра, бхрукути-дрищи (концентриране върху пространството между веждите), насикагра-дрищи (концентриране върху върха на носа), наданусадхана (слушане звуците на ухото) – всичко спада към Лая Йога. Чрез тези практики, умът скоро придобива Лая. Състоянието унмани настъпва бързо. Унмани авастха при Лая йогите отговаря на бхава-самадхи при бхактите. В самбхави мудра, очите са отворени, но умът е съсредоточен върху лакшя. Очите не виждат външните обекти.

Когато умът и сетивата намалеят въздействието си и накрая станат контролирани, каранендрия-вяпара (разнородните дейности на антахкарана и сетивата) престава. Дживатва (идеята за личността и усещанията) изчезва. Брахматва (съществуването) остава. Това е Кевала асти.

ДВА ВИДА МАНОНАСА

Манонаса е два вида, (1) сварупа манонаса – разрушаване на сварупа на ума, какъвто е случая на дживанмукта и (2) арупа манонаса – разрушаване на самата форма на ума, какъвто е случая на видехамуктите, когато те напускат своите физически тела. Първият вид се нарича “унищожаване на ума с форма.” Вторият вид се нарича “унищожаване на ума без форма.”

КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ МАНОНАСА

Има пет начина по които да се осъществи манахкшая (разрушаване на ума). Два от тях са йогийски методи. Три от методите са свързани с Гняна Йога, (1) Когато възникне някоя мисъл, прогонете я. Кажете на себе си: “Нети, нети – не тази мисъл, не тази мисъл. Не искам тази мисъл.” (2) Пратипакша бхавана – заместете я с противоположна идея, любов вместо омраза, смелост вместо страх, т.н. (3) Постигнете Брахма-бхавана. Всички санкалпи ще умрат. (4) бъдете сакши на ума. Бъдете безпристрастен (удасина). (5) Задавайте си въпроса, “Кой съм аз?” непрестанно. Всички мисли ще умрат. За един човек на вичара (размишление), умът се стопява в нищото. Това е по-лесен и по-ефективен начин отколкото “Нети, нети” или метода “пратипакша бхавана.”

Санкалпа, желанието, рага, двеша, аханкара и умът са шестте тухли на палата на джива. Те са шестте брънки от веригата, която представлява личността – джива. Разрушаването на една тухла или една брънка носи разрушение на цялото здание или цялата верига.

Следователно, ежедневно отрязвайте клоните на санкалпа от страховитото дърво на манас и накрая унищожете напълно дървото на ума в неговите корени. Отрязването на клоните е само второстепенно. Изкореняването на дървото чрез премахване на „Аз-а” е основното нещо. Следователно, ако чрез добродетелни действия разрушите идеята за „Аз”, която оформя корена на дървото на ума, то няма да поникне отново.

Властта, притежанията, парите и знанията засилват абхимана, т.е. идеята за “Аз.” Те също така уплътняват ума. Трябва да се откажете от тях за да префините „Аз-а” и ума. Именно чрез вайрагя и тяга вие ще трябва да изтъните ума. Когато умът стане като нишка чрез процеса на изтъняване, той се нарича тануманаси.

Умът може да бъде контролиран или чрез контрол на прана (метод на Хатха Йога) или спиране на колебанията на ума (метод на Раджа Йога) – (“Йога- читтавритти-ниродхах” на Махариши Патанджали). Контролът на ума води до спиране на дишането, а контролът на дишането води до спиране на ума, защото прана и умът са под една самбандха. По време на медитация, дишането става много бавно. Тези, които практикуват медитация може би знаят този факт. Това показва, че когато умът е концентриран, прана спира от само себе си без никакво усилие.

Пранаяма не може да доведе до манонаса (унищожение на ума). Вритите стихват само временно.

Постоянната и чиста мисъл за параматман в нашето сърце ще доведе до естествена кумбхака и вглъбяване на ума в сърцето, висшето състояние и състоянието, за което мъдреците копнеят. Вглъбяването на ума само по себе си е вечно блаженство (спасение). Чрез пряко възприемане на Атман, умът ще бъде разрушен и ще създаде безкрайно блаженство. При подобно възприемане виждащият, виждането и видяното стават едно.

 МАНОНАСА И МАНОЛАЯ

 Манолая е временно вглъбяване на ума в обекта на медитация. Когато медитирате върху формата на Бхагаван Шри Кришна, умът временно се вглъбява във формата на Бхагаван Шри Кришна.

 Манолая се случва по време на сън. Умът е погълнат от своята причина, мула авидя.

 Манолая не е достатъчна за постигане на Гняна. В манолая, умът е предразположен да се възвърне. Манолая не може да ви спаси от затвора. Манолая не може да ви даде мукти. Единствено манонаса (унищожение на нисшия ум) може да ви донесе освобождение. В манонаса, умът не се възражда и е мъртъв. Манонаса се постига чрез Брахма Гняна.