Йогийски сили – сиддхи и риддхи

ЙОГИЙСКИ СИЛИ
СИДДХИ И РИДХИ
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

39 ГЛАВА

Има девет риддхи и осем сиддхи (големи) и осемнадесет сиддхи (малки). Осемте сиддхи са анима (безкрайно малък), махима (колосален размер), гарима (прекален обем), лагхима (изключителна лекота), прапти (постигане на всичко, което желаете), пракамя (свободна воля), ишатва (великолепие) и вашитва (контрол над всички сетива). Риддхи означава изобилие. Те са по-нисши от сиддхи.

БХУТАДЖАЯ

Един Раджа йогин придобива контрол над ума (маноджая) чрез нирвикалпа или нирбиджа (без семена на желанието, т.е. без самскари) самадхи и, чрез маноджая постига бхутаджая също (контрол над петте елемента).  Огън няма да изгори този йогин. Водата няма да го удави. Покойният Трайлинга Свами от Бенарес, който живял преди 80 години, и Шри Гнянадева от Аланди (близо до Пуна) притежавали различни сиддхи. Шри Гнянадева накарал къщата си да се движи, за да посрещне Чангдева, който идвал на гърба на тигър. Той накарал джамията Масджид да се движи. Трайлинга Свами живял в продължение на шест месеца под река Ганга.

ПОЗНАНИЕ ЗА МИНАЛОТО

Йогинът има силата да се гмурне надълбоко в дебрите на своя подсъзнателен ум, където са запечатани самскарите и да има пряко проникновение и разбиране за самскари от различни прераждания чрез своя нов йогийски поглед.

“Самскара сакшаткаранат пурваджатиджнанам” (Йога сутри на Патанджали, III-18).

Той прави йогийска самяма (дхарана, дхяна и самадхи) върху латентните самскари, които са миналите преживявания в по-неуловима форма. Така получава познание за своя минал живот.

 АШТАВАДХАНА И САТАВАДХАНА

Необученият ум може само да вижда или чува в един определен момент, но усъвършенстваният ум може да вижда и чува по едно и също време.  Също така може да се свърже с няколко органа, с един или с нито един. С него може да борави както йогинът пожелае. Той може да извършва осем дейности едновременно. Това се нарича аштавадхана. Той може да извършва стотици дейности едновременно. Това е сатавадхана.

ОТДЕЛЯНЕ НА АСТРАЛНОТО ТЯЛО ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО

Йогинът отделя астралното си тяло от своето физическо тяло, пътува до различни части на света, както и до по-висши нива, с мигването на окото и се завръща в своето физическо тяло като птица, която се връща в затвора на клетката. Фина нишка от прана свързва физическите с астралните тела. Моментът, в който излезе от тялото си, йогинът вижда със своето астрално зрение своето физическо тяло като една непотребна обвивка. Когато познавате йогийската техника да отделяте себе си от физическото тяло, процесът е много лесен.

ПСИХИЧНИ СИДДХИ – ИЗТОЧНИК НА ГОЛЯМ ОПАСНОСТ ЗА ДУХОВНИЯ САДХАКА

Човек може да придобие психични сили и сиддхи чрез концентрация на ума. Но, може да не притежава чистота на ума. Чистотата на ума е от първостепенна важност за Себе-реализацията.

Не мислете прекалено много за психичните сиддхи. Ясновиждането и ясночуването не си заслужава да бъдат притежавани, когато е възможно постигането на далеч по-голямо просветление и мир без сиддхи, отколкото с тях.

Защо се интересувате от психичните сиддхи? Те са напълно безполезни. Избягвайте ги безжалостно, дори когато се опитват да се изявят. Те ще ви заблудят и ще ви накарат да се провалите. Внимавайте, Буда отстрани Мара (изкушенията и сиддхи). Опитайте се да постигнете Брахма Гняна. Тогава ще постигнете всичко. Всички духовни сиддхи ще ви посрещнат с протегнати ръце. Тогава не можете да преживеете провал.

Един гняни никога не го е грижа за психичните сили, тъй като той не се нуждае от тях в своето ежедневие. Чрез своята сат-санкалпа, гняни постига онова, което един Раджа йогин постига чрез своята йогийска самяма. Той просто пожелава. Каквото и да пожелае той, то се материализира на мига.