Вивека

ВИВЕКА (РАЗЛИЧАВАНЕ)
из книгата на Свами Шивананда  "Умът, неговите тайни и контрол"

24 ГЛАВА

КАКВО Е ВИВЕКА?

Когато напълно осъзнаете значението на човешките страдания в този нещастен, относителен свят, то съвсем естествено ще започнете да разграничавате реалното от нереалното. Брахман (Абсолютът) е реален, джагат (материалният свят) е нереален. Това е вивека (различаването). Така се развива искреност или шрадха (вяра). Така ще почувствате стремеж или силно желание да осъзнаете Бога. Ще се наложи постоянно да си спомняте за Истината. И постоянно ще заявявате: „Ахам Брахмасми – Аз съм Брахман, Абсолюта”. Посредством тази непрекъсната практика нама (името), рупа (формата) и санкалпа (мисълта, въображението) ще изчезнат и вие ще осъзнаете Брахман, Абсолюта. Това е веданта садхана (практика). Различаването, искреността, стремежът, постоянното спомняне за Истината, утвърждението („Аз съм Брахман”, бел. ред.) и накрая самата Реализация са различните степени или средства за постигането на Брахман, Абсолюта.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИВЕКА

Вивека или силата на различаването се събужда само чрез постоянен сатсанг (общуване с мъдри хора) и шравана (слушане на шрутите, свещенните писания). Тези, които са придобили безброй добродетелни карми от предишните си прераждания, ще се радват на щастието чрез милостта на Бога да имат сатсанг с махатми, садхута, бхакти, йоги, гняни и саняси.

ПОЛЗИТЕ ОТ ВИВЕКА

Когато веднъж се наслади на удоволствието, умът иска да го повтаря отново и отново. В ума се появява спомен за удоволствието. Споменът възбужда въображението и мисленето. По този начин се появява привързването. Чрез повтаряне се създава навик. Навикът причинява силна тришна (копнеж). И така умът упражнява властта си над бедните, безпомощни, безволеви материални хора. Но в момента, в който се появи различаването, силата на мисълта отслабва. Умът се опитва да се измъкне, да се оттегли към истинския си дом – сърцето. Посредством различаването смъртоностните му зъби са изтръгнати. В присъствието на различаването той е напълно обезоръжен. Детрониран е. Когато различаването се събуди, волята ще започне да става все по-силна и по-силна. Благодарение на вивека, ние сме в състояние да се измъкнем от тази нещастна самсара (колелото на постоянното прераждане).