Publication Name: ЧЕТИРИТЕ МИСЛИ, КОИТО ОТКЛОНЯВАТ УМА ОТ САМСАРА