Архив на събитията

 игри за деца

29.03.2015. Интегрални игри за деца

Интегрални игри за деца

Водещ: Татяна Рулко
Време: 15:00-17:00 часа.
Цена: 10 лв.

Да се обогатим един с друг с приятни усещания – дискусия за ценностите в живота;
Бърза адаптация към промяна – изследване потенциала на вътрешните възможности;
Техника „Щастливият губещ“ – природа на изграждане на успешни връзки;
Майсторството на наблюдението – постигане на вътрешен баланс в противоречиви ситуации;
Игри от ново поколение – учим се да отстъпваме един на друг.