Архив на събитията

25.01.2020 Музика за възпитание – представяне на компакт диск

“Малкият извор – слънчеви песни”

Събота, 25-ти януари от 11-13 часа в конферентна зала на Дом на Културата “Борис Христов”, гр. Пловдив


Представяне на новия диск с детски песни „Малкият извор“ и разговор за музиката и ролята й за възпитанието с участието на Александър и Снежина Стойчеви.


“Онзи извор, който тече, се чисти. Човек, който пее, се чисти. Един метод за чистене на съзнанието е пеенето.”
 
“Музиката е метод, чрез който се внасят ония елементи, които са необходими за човешката воля, за човешкото сърце, за човешкия ум. Тя е среда, през която трябва да минат тия сили.”
 
Чрез музиката ние акордираме, настройваме вътрешния свят на детето. Ако една цигулка не е настроенa, музиката, която изпълнява ще бъде фалшива и дразнеща. Така „звучат“ и мислите, чувствата и действията на човек, който не е акордирал своя вътрешен свят. Детето няма все още развити способности за себенаблюдение, себеосъзнаване и не знае как да се справи с появилата се в него дисхармония. Затова е необходимо музиката да присъства в живота му от най-ранна възраст – в семейството, в детската градина, в училището. Важно е също чрез каква музика го “акордираме”, защото това показва какъв човек искаме да възпитаме – с какви ценности, емоции, морал, интелект и пр. Както храната, с която се храним, влияе на нашето физическо здраве, така и музиката около нас влияе на нашето психическо състояние.
 
“Както светлината, така и музиката е храна за човешката душа.”