Archives

Monthly Archive for: ‘May, 2020’

 • Krishnamurti2

  Кришнамурти – 9 беседи, Париж, 1961 год.


  ЛИНК за самите беседи.

  ЛИНК за аудио лекциите.

  ЛИНК за PDF книга на английски: There is no Thinker, Only Thought – Collected Works 12  Садгуру за Джиду Кришнамурти:
  “Неговите енергии са абсолютно състрадателни, но неговите думи са като нож…”

  Кхалил Джубран за Кришнамурти: “Когато влязох в неговата стая ме заля вълна от любов…”

 • 99113810 841839322971560 4587601074487033856 N Scaled

  от 22.05.2020 Паневритмия

  Една възможност за включване в кръга на Паневритмията:

 • ОТ 20-ти започваме занимания в студиото

  ОТ 20-ти, сряда, започваме лека-полека занимания в студиото при спазване на специалните условия, които се задават от Министерство на младежта и спорта.

  Ето условията при които ще работим:

                          УКАЗАНИЯ

  за работа при противоепидемични условия:

  1. Заявявайте участие по телефон или месенджър.
  2. В помещенията се спазва необходимата дистанция от 1.5 м
  3. По възможност идвайте със спортно облекло. Няма да имате възможност да оставяте спортните си дрехи в съблекалните за сега
  4. Ако ползвате съблекалнята, допускат се до двама човека в нея
  5. Носете си собствена хавлиена кърпа
  6. Използвайте дезинфектантите за ръце
  7. След края на практиката, почиствайте уредите и постелката, която сте ползвали с осигурените за тази цел дезинфектанти
  8. Прочетете пълната заповед за посетителите на спортни центрове на следващата страница
  9. Бъдете съзнателни J … Забавлявайте сеJ

  Задължения на посетителите

  (т.3 от заповед № РД-01-268/15.05.2020г. на Министерство на МС)

  3. Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:
  а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;
  б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
  в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;
  г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
  д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;
  е) не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица;
  ж) посетителите следват указанията на служителите;
  з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;
  и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;
  й) посетителите сами почистват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности;
  к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
  л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
  м) при възможност посетителите плащат безкасово;
  н) посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.
  4. Доставчици на стоки спазват следните противоепидемични мерки:
  а) в случай на извършване на доставки на стока, доставчиците спазват разстоянието от 1,5 м.;
  б) доставчиците информират предварително служителите на фитнес центъра/залата по фитнес 15 минути преди да пристигнат;
  в) доставчиците трябва да носят ръкавици и предпазни маски;
  г) при възможност, доставката следва да се прави само до входа на съоръжението или извън установеното работно време

  Указания на Министъра на младежта и спорта: http://mpes.government.bg/Pages/Press/News/Default.aspx?evntid=EV7bPVfEPzE%3d