CoolSocial.net anandaproject.net

НЛП: Невро-лингвистично програмиране II модул

1779903 712393452116280 667676273 N

II модул НЛП

ТРАНСФОРМИРАЙ ЖИВОТА СИ

ИЛИ КАК ДА СИ СЪЗДАДЕМ ЖИВОТ, КАКЪВТО ЖЕЛАЕМ

водещ: Илияна Жекова

Дати: 5 и 6 април 2014

цена: 120 лв./100 лв. при записване до 1 месец преди семинара./

място: Ананда Йога Студиохотел “Реал”, Конферентна зала, ул.Георги Войтех 2, Карта на местоположението.

График на семинара:

Време: 10:00-18:00 ч. с обедна почивка от 1:30 ч. и 2 кафе паузи.

Желателно е всеки да си носи тетрадка за записване.

Този семинар се фокусира върху общуването и промяната или как да се научим да мислим различно и от тук да се чувстваме различно.

Целта на семинара е да придобиете нови знания и умения, на които можете да разчитате в ежедневието си, да откриете практически идеи за да решавате проблеми или да постигате промени в всички области на своя живот и да живеете в хармония със себе си.

Кратка визитка:

foto Iliana Zhekova2 intДоктор по икономика и социология, занимаваща се от дълги години и с процесите на личностното израстване. Практуващ консултант с частни лица и предприятия в областта на Невро-лингвистичното програмиране, дипломирана от Институт « Psynapse » – Париж, Франция и INLPTA – USA.

Провежда също семинари в областта на комуникациите и личностното израстване. Тя вярва, че всички хора имат уникални таланти и способности и е особено удовлетворена, когато им помага да възвърнат силите си, да разберат себе си, да открият какво искат да постигнат в различните аспекти от техния живот, да повишат мотивацията си.

Живее и работи във Франция.

Семейна е и има три деца.

На 29 и 30 март в София ще се проведе първият модул от това обучение в холистичен център АВИР:  www.avir.bg, тел: 02/ 417 86 72; 09 88888 521; 09 888 789 09 avir.bg@gmail.com Цена: Редовна такса  – 150 лв. (отстъпки: при записване до 16 март – 120 лв.)

 
ПРОГРАМАТА на  IІ модул:
 

1.       Припомняне на основните принципи в метода на НЛП.
2.       Разпознаване на визуално, аудио и кинестетично мислене (продължение от Модул 1).
3.       Как да създадем добър контакт (рапорт) по време на общуване.
          Процесът на синхронизиране, изравняване и повеждане като средство за постигане на пълно разбирателство по време на общуване
4.       Мета-огледалото на НЛП – изследване позициите на възприемане или как да се поставим на мястото на някой друг.
5.      Упражнения за разрешаване на конфликтни ситуации.
          Swish („Щрак”) – за освобождаване от негативни емоции, за постигане на спокойствие, сигурност и доверие в себе си.
          „Вътрешен глас” или как да се справим с вътрешния  диалог, който ни обезкуражава и ни създава безпокойство
          Упражнение за идентифициране на основната тревога
          Упражнение за избягване на самосаботажа
          Упражнение за преодоляване на вътрешен конфликт
          „Висшето намерение” на нашето подсъзнание и контрол върху надморменото тегло
6.      Техника за постигане на цели и за пълноценно използване на вътрешните ни ресурси (качества, таланти, умения).
          Подсъзнанието ни като отличен съюзник в постигане на цели, които искаме и …. които не искаме
          Как да осъзнаем какво искаме ?
          Избягване на грешки при формулиране на целите
          Девет критерия за правилно формулирана цел
          Откриване на личните ни позитивни и негативни закотвяния в ежедневието
7.      Мета-моделът на НЛП за комуникация – мощен вербален инструмент.
          Въведение в мета-програмите
          Повърхностна и дълбинна структура на езика
          Процесът на изкривяаване, обобщаване и изстриване на информация, постъпваща през сетивата ни
          Четирите основни мета-програми
          Поводенчески индикатор Майерс-Бригс на психологичните типове
8.       Начини за предизвикване на промяна в нашия живот.
          Пирамидален метод
          Убеждения и ценности, които ноправляват поведението ни
          Преодоляване на ограничаващи убеждения
          Създаване на подсилващи убеждения
          Метод на моделизацията – как да „копираме” стратегия за успех от човек, на когото се възхищаваме.


 

Photo 6 Photo 1 Photo 2Photo 5Photo 4SAMSUNG