нов курс по Паневритмия

2011 7

Курсът ще бъде с акцент върху заучаване на упражненията и търсенето на връзката между идеите и движенията, развиване на пластичност и осъзнатост.

Как да изразим най-пълноценно идеята чрез тялото?

Може ли движението да бъде медитативно?

Можем ли да постигнем групово медитативно движение и преживяване на груповата енергия и хармония?

Курсът се води от Живко Стоилов

Вход свободен