CoolSocial.net anandaproject.net

позитивни размишления за 5 минутки от деня

 

“Ако пътувате из пространството, първо ще се спрете в царството на гномите – духове, които образуват твърдата материя и разполагат с лаборатории. Златото и всички скъпоценни камъни са тяхно изделие. После идва царството на ундините – духове на водата, които са добре разположени към вас. Следва въздушното царство – силфите, най-радушно ще ви посрещнат тези духове. Праната, която поглъщате непрестанно, те ще ви я дадат за освежаване и подкрепяне. Следва царството на саламандрите – духове на огъня, сериозни, положителни, лаконични. Те угощение няма да ви дадат, но ако имате лекета, ще ги почистят. Най-после ще стигнете до Ангелите, от това царство ще се види, как човек е слязъл и възлязъл.
Ако преобладават у вас гномите, значи,че имате повече твърда материя, твърди вещества, от които се явяват разни болести.
А пропорцията трябва да бъде по една четвърт от всички елементарни духове, по една четвърт трябва да владеят от нашата физика. Тези елементи от четирите царства винаги трябва да са в равновесие, за да не се получават анормалности. Например желанията са от категорията на ундините, водните духове, и ние трябва да се научим да ги култивираме, за да не надделеят над другите. Ундините ни удавят, саламандрите ни изгарят и пр., затова ние трябва да ги владеем, а не те нас. Когато сме внимателни и будни, те не могат да ни владеят.

Учителя П. Дънов