позитивни размишления за 5 минутки от деня

 

“Има случаи, когато човек така се отдалечава от себе си, така загърбва и забравя собствената си най-дълбока и истинска същност, че… когато я срещне, я чувства като чужда. А естественият процес е така да се приближиш до собствената си същност, че… даже и чуждата да я възприемаш, да я чувстваш като своя, защото в действителност няма моя и твоя същност. Има универсална, всепроникваща Същност, Която е Мир, Хармония, Любов, Блаженство, Цялостност, Пълнота, Безкрайност… Основното предизвикателство в човешкия живот е да си припомним това, тъй като слизайки на тази планета в плътно тяло… забравяме… кои сме, откъде сме, защо сме…

Борислав Русанов