Архив на събитията

ОТ 20-ти започваме занимания в студиото

ОТ 20-ти, сряда, започваме лека-полека занимания в студиото при спазване на специалните условия, които се задават от Министерство на младежта и спорта.

Ето условията при които ще работим:

                        УКАЗАНИЯ

за работа при противоепидемични условия:

  1. Заявявайте участие по телефон или месенджър.
  2. В помещенията се спазва необходимата дистанция от 1.5 м
  3. По възможност идвайте със спортно облекло. Няма да имате възможност да оставяте спортните си дрехи в съблекалните за сега
  4. Ако ползвате съблекалнята, допускат се до двама човека в нея
  5. Носете си собствена хавлиена кърпа
  6. Използвайте дезинфектантите за ръце
  7. След края на практиката, почиствайте уредите и постелката, която сте ползвали с осигурените за тази цел дезинфектанти
  8. Прочетете пълната заповед за посетителите на спортни центрове на следващата страница
  9. Бъдете съзнателни J … Забавлявайте сеJ

Задължения на посетителите

(т.3 от заповед № РД-01-268/15.05.2020г. на Министерство на МС)

3. Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:
а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;
б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;
г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;
е) не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица;
ж) посетителите следват указанията на служителите;
з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;
и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;
й) посетителите сами почистват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности;
к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
м) при възможност посетителите плащат безкасово;
н) посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.
4. Доставчици на стоки спазват следните противоепидемични мерки:
а) в случай на извършване на доставки на стока, доставчиците спазват разстоянието от 1,5 м.;
б) доставчиците информират предварително служителите на фитнес центъра/залата по фитнес 15 минути преди да пристигнат;
в) доставчиците трябва да носят ръкавици и предпазни маски;
г) при възможност, доставката следва да се прави само до входа на съоръжението или извън установеното работно време

Указания на Министъра на младежта и спорта: http://mpes.government.bg/Pages/Press/News/Default.aspx?evntid=EV7bPVfEPzE%3d