7 гл. Гнянавигняна йога /Йога на различаващото знание/

седма глава

Благословеният подзе:

 1. С ум[1], скрепен за Мене, о, Партха, упражнявайки Йога, намерил убежище в Мене, как без никакво съмнение ти ще ме познаеш напълно, това чуй сега от Мене.
 2. Аз ще ти открия това знание и мъдрост в тяхната пълнота; узнаеш ли ги, друго не ти трябва вече да знаеш.
 3. Сред хиляди хора едва един се стреми към съвършенство, а от преуспяващите търсещи едва ли един познава Моята същност.
 4. Земя, вода, огън, въздух, етер, ум1 и разум[2], също и егоизъм[3] – е осморното разделение на моята природа.
 5. Такава е низшата природа. Познай сега другата Моя природа[4], висшата, която съставя елемента на живота, о, Мощноръкий, и която държи вселената.
 6. Знай, тя е утробата на всички същества. Аз съм източникът за възникване на цялата вселена и в Мене тя изчезва.
 7. Няма нищо по-високо от Мене, о, Дхананджая. Всичко това е нанизано на Мене като редица бисери на нишка.
 8. Аз съм вкусността във водите, о, сине на Кунти, и блясъкът в месеца и слънцето; Словото на Мощ[5] във всички Веди съм Аз, звукът в етера и мъжеството на мъжете;
 9. Чистото благоухание на земята и блясъкът на огъня съм Аз; животът във всички същества и суровия подвиг у аскета.
 10. Знай Ме, о, Партха, като вечно семе на всички същества. Аз съм Разумът на надарените с Разум[6] и великолепието на всички прекрасни неща.
 11. Аз съм мощта на силния, който е свободен от въжделение и страст. В съществата Аз съм желанието, което не е противно на дълга[7], о, повелителю на Бхарата.
 12. Знай, че хармоничните, действените и ленивите[8] естества са от Мене; не Аз в тях, но те в Мене.
 13. Целият този свят, заблуден от тези природи на трите качества8, не Ме познава – Аз съм над тях, нетленен.
 14. Мъчно се прониква през тази Моя божествена илюзия[9], причинена от качествата[10]; тези, които идват при Мене, преминават през тройния покров на Мая.
 15. Злотворците, заблудените, злите хора не идват при Мене; техният разум е разстроен от илюзията9, те са прегърнали природата на демоните[11].
 16. Четири вида са праведниците, които Ме боготворят, о, Арджуна: страдащите, жадуващите за мъдрост, търсещите лични облаги и мъдреците, о, повелителю на Бхарата.
 17. От тях мъдрецът, който винаги е уравновесен и се кланя на Едното, е най-добрият; Аз съм безкрайно мил за мъдреца и той Ми е мил.
 18. Те всички са благородни, но Аз гледам на мъдреца като на СЕБЕ самия; той, съединен със СЕБЕ, е утвърден в Мене – най-висшия път.
 19. В края на много прераждания, човекът, изпълнен с премъдрост влиза в Мене: „Васудева[12] е всичко”, казва той – Махатма, какъвто твърде рядко се среща.
 20. Тези, чиято мъдрост е била разсеяна от желания, отиват при други Сияещи Деви, като изпълняват разни външни обреди, според своята собствена природа.
 21. Аз наистина изпълнявам желанието на всеки предан, който с непоклатима вяра търси да богопочита кой да е предмет.
 22. Той, проникнат от вяра, търси да боготвори такова божество и от него получава изпълнението на своите желания, като – всъщност – Аз допускам това.
 23. Наистина недълговечен е плодът; той принадлежи на хора, които имат малко разбиране. При Сияещите Деви отиват поклонниците на Сияещите деви; но моите поклонници идват при мен.
 24. Лишените от разум[13] мислят за Мене, непроявения, като за проявен, непознавайки Моята висша природа, нетленна, най-възвишена.
 25. Нито могат всички да ме открият, обвит в Моето творение-измама[14]. Този заблуден свят не Ме познава – нероден, вечен.
 26. Аз познавам съществата, които са били, които са сега и които ще дойдат, о, Арджуна, но Мене никой не познава.
 27. Поради измамата от двойките противоположности, що се пораждат от привличане и отблъскване, о, Бхарата, всички същества бродят из вселената в пълна заблуда, о, Парантапа.
 28. Но човеците на чистите дела, у които няма вече грях, свободни от заблудите на двойките противоположности, те почитат Мене, верни на своите обети.
 29. Тези, които са прибегнали в Мене и се стремят към освобождение от раждане и смърт, те познават ВЕЧНИЯ, цялото СЕБЕ-знание и всяка дейност.
 30. Които Ме знаят като познание на елементите, като познание на Сияещите и като познание на жертвата[15], те, хармонизирани по ум, Ме познават дори през време на заминаването[16].

Тъй свършва в славната Упанишада БХАГАВАД ГИТА, науката за ВЕЧНИЯ, Писанието за Йога, разговорът между Шри Кришна и Арджуна, седмият разговор, озаглавен:

ЙОГА ЧРЕЗ РАЗЛИЧАВАЩО ЗНАНИЕ


[1] Манас.
[2] Буддхи.
[3] Ахамкара.
[4] Пракрити, материя в най-широкия смисъл на думата, обгръща всичко, което е пространствено. „Висшата  Пракрити”, в следващия стих се нарича понякога Дайва пракрити, Светлината на Логоса.
[5] Пранава, Аум.
[6] Буддхи.
[7] Дхарма.
[8] Т.е. тези,  у които едно от трите качества – саттва, раджас, тамас – преобладава.
[9] Майа.
[10] Гуни.
[11] Асури, противниците на Сурите или ангелите.
[12] Име на Шри Кришна като син на Васудева.
[13] Буддхи.
[14]Йога-майа, творческата сила на Йога; всички неща са мисъл-форми на Единния.
[15] Тези шест наименования са: Брахман,Адхятма, Карма, Адхибхута, Адхидайва, Адхиягня.
[16] Смъртта – заминаване от тялото.