16 гл. Йога чрез различаване на Божествената и демонична природа

Шестнадесета глава
Върховносияйния каза:
1
Безстрашие и светлина в душата,
постоянство в йога чрез знание,
щедрост, себевладеене, жертвеност,
въздържане, самопознание, честност,

2
ненасилие, праведност, негневливост,
отреченост, покой и безхитростност,
състрадание, липса на алчност,
доброта, скромност, непоколебимост,

3
енергия, устойчивост, търпение,
чистота и доброжелателност,
липса на гордост — ето качествата
на родения за Божествена участ.

4
Лицемерие, наглост и горделивост,
грубост, гняв и също невежество –
това са качествата на родения
за Демонична участ, о, Партха.
5
Божествената участ наричат
още и път към освобождението!
Демоничната — към оковите.
Не скърби, о, Пандава, ти си божествен!

6
Съществата в света са от двата вида:
Демоничния и Божествения.
Доста бе казано за Божествените.
Сега чуй, о, Партха, за Демоничните.

7
Демоничните хора не знаят            .
как да действат и как да не действат!
В тях нито чистота съществува,
нито истина, нито приличие.

8
Те казват: „В този свят няма истина.
Няма Бог и морална основа.
Светът се поражда само от похот –
нима в света има друга причина?

9
С такива възгледи, с души повредени,
с ниска интелигентност, враждебни
на този свят, те злодействат: работят .
за световното разрушение.

10
Водени от ненаситна похот,
пълни с лъжа, гордост, опиянение,
заслепени – избират ужасното
и живеят в нечисти деяния.

11
Отдадени на безбройни грижи,
които до смъртта продължават,
вярват, че висша цел на живота е
да удовлетворят своите страсти.

12
Обвързани със стотици надежди,
станали роби на алчност и злоба,
те се стремят към удовлетворение,
като нечестно трупат богатства.

13
„Ето тези неща днес спечелих.
И утре ще извоювам желаното!
Принадлежи ми това богатство.
Ще ми принадлежи и другото.

14
Ето този свой враг сам погубих!
Сам ще погубя и много други!
Аз владея. Аз се наслаждавам.
Аз съм щастлив, съвършен, всесилен.

15
Аз съм богат. И съм благороден.
Кой друг на света е като мене?
Ще дарявам, ще жертвам, ще се развличам –
мислят слепите в свойто незнание.

16
Объркани от множество мисли,
оплетени в мрежата на заблудата,
привързани към желани наслади,
те във нечистия пъкъл попадат.

17
Величаещи себе си и надменни,
жадни за почести и богатства,
те лицемерно принасят жертви,
обратно на свещеното правило.

18
От тленния „аз” обладани, отдадени
на насилие, гордост, похот и злоба,
мен – Въплътения – те не ме виждат
в себе си и в телата, на другите.

19
Тези жестоки и ненавиждащи,
нечестиви и най-низши хора
в смъртния свят аз отново връщам
и всеки път — в демонична утроба.

20
Зачевани все в нечисти утроби
и все по-слепи след всяко раждане,
като не ме достигат, о, Партха,
те пропадат все по-надолу.

21
Три врати водят към тази геена —
към умирането на душата:
похот, алчност и гняв са вратите.
Никога не ги доближавай!

22
От трите врати към тъмнината
спасен, човекът, о, Каунтея,
осъществява доброто за себе си
и по върховния път се отправя.

23
Който не спазва определеното
от множеството свещени писания,
а действа по лични подбуди — лишен е
от щастие, мъдрост и път нагоре.

24
Допитвай се до писанията
как да действаш и как да не действаш.
Узнай словото на писанията,
преди да извършиш своето дело!


Ом тат сат
Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упанишади, в тази наука за брахман, в това ръководство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна, завършва шестнадесетата глава, наречена
ЙОГА ЧРЕЗ РАЗПОЗНАВАНЕ НА  БОЖЕСТВЕНАТА И ДЕМОНИЧНАТА ПРИРОДА