15 гл. Йога на Върховния Пуруша

Петнадесета глава
Върховносияйния каза:
1
С корен нагоре, с корона надолу
расте вечното дърво ашваттха.
Листата му са свещени химни.
Който знае това — знае ведите.

2
Нагоре и надолу израстват
клоните, хранени от трите гуни
напъпва сетивният свят. И в човека
минава коренът, свързан с делата му.

З
В света не се вижда на ашваттха
началото, краят или опората.
Но щом мощният корен бъде отсечен
със секирата на необвързването,

4
може да се достигне Началото:
стигналият дотам не се връща.
Аз съм връщането към себе си —
пуруша — Изворът на развитието.

5
Без гордост, илюзии или привързаност,
без лични цели — слят с висшия атман,
свободен от двойственост — тъга и радост,
човек постига целта — непреходност.

6
Там слънце не грее, луна не свети –
там не гори световният огън.
Стигналите дотам не се връщат:
там е мойта върховна обител.

7
Лъч или вечна частица от мене
е душата на живото тяло.
Петте сетива и ума от пракрити
са привлечени към душата.

8
Когато пристига или напуска,
ги взима Господаря на тялото
и ги отнася, тъй както вятърът
отнася ухания от цветята.

9
Настанен в слуха, осезанието,
зрението, вкуса, обонянието,
както и във ума, Той изпитва
от сетивния свят насладата.

10
В света заблудените не го виждат,
когато напуска или остава
и обвзел трите гуни, се наслаждава:
вижда го само окото на мъдрий.

11
В себе си, овладели себе си,
йогините го виждат с усилия.
Несъвършените, неовладяните
дори с много усилия не го виждат.

12
Сиянието, което пристига
от Слънцето и света озарява,
което е в Луната и в Огъня —
знай, че това е мойто сияние.

13
Като прониквам също в земята,
поддържам със силата си съществата.
Превърнат в сокове — в лунна сома,
аз изхранвам всички растения.

14
Ставам и огъня Вайшванара,
установен в стомаха на живите.
Свързан с праната и апаната.
четирите вида храна там смилам.

15
Намирам се и в сърцата на всички.
Пораждам памет, мъдрост, забрава.
Аз съм Познавача на ведите,
техен Предмет и Творец на веданта съм.

16
На този свят има двама пуруши —
неразрушимият и разрушимият.
Разрушимият са съществата.
Неразрушимият не се изменя.

17
Но друг е Върховния пуруша.
Той се нарича Върховен атман.
Като прониква и в трите свята,
той ги поддържа — Владетел всевечен.

18
Понеже съм отвъд разрушимото
и съм по-висш от неразрушимото
мен ме наричат Върховен пуруша
тук в света и също във ведите.

19
Който, без да се заблуждава,
ме знае като Върховен пуруша,
той знае всичко и ме почита
с цялото си същество, о, Бхарата!

20
Така това най-тайно учение —
от мен е изложено, о, Безгрешни!
Просветлен е тоз, който го вижда
и извършва в света делата си.

Ом тат сат
Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упаншиади, в тази наука за брахман, в това ръко­водство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна завършва петнадесетата глава, наречена
ЙОГА ЧРЕЗ ВЪРХОВНИЯ ПУРУША