13 гл. Йога чрез различаване на полето и познаващия полето

Тринадесета глава
Арджуна каза:
1-а
Искам да чуя от теб, о, Сияйни,
за материята — пракрити
и за пуруша,— духа, за Полето,
Познавача му, Знанието, Предмета.

Върховносияйния каза.
1
Това твое тяло, о, Каунтея,
се нарича Поле. За мъдреците
Познавач на полето е този,
който го познава наистина.

2
Аз, о, Бхарата, съм Познавача
на полето във всички полета.
Познавач и Поле който знае —
само той според мен знае истината.

3
Сега накратко ще чуеш от мене
що е Поле и как се изменя,
каква е природата му и какво е
Познавачът — каква му е силата.

4
За тези неща са пели мъдрите
многократно, по много начини
в много ведийски химни и в пълните
с разум стихове на Брахмасутра.

5
Великите елементи и „аз“-ът,
разумът, както и Непроявеното,
сетивата — умът и другите десет,
а също петте сетивни предмета,

6
желанието, отвращението,
телесността, радостта и болката,
устойчивостта и съзнанието —
това е Полето със своите промени.

7
Смирение, честност и ненасилие,
великодушие и правдивост,
чистота, преданост към учителя,
постоянство, самообладание,

8
отказ от чувствените предмети
и унищожаване на „аз”-а,
размишляване върху страдание,
смърт и раждане, старост и болест,

9
необвързаност, липса на чувство
за собственост към син, дом и семейство,
еднакво умствено равновесие
при щастливи и мрачни събития,

10
неизменна любов и преданост
към мен чрез йога — единство с Едното,
пребиваване в уединение,
необвързаност с хорското множество,

11
постоянен стремеж към постигане
на дълбинния атман — вникване
в същността на света: ето Знанието.
Всичко останало е незнание.

12
Сега ще ти кажа това, което
е нужно да знаеш — то носи безсмъртие:
Безначалният Върховен брахман е
отвъд битието и небитието.

13
Той има ръце и крака навсякъде,
очи, глави и усти — навсякъде.
Той чува всичко. И всеобхватен,
тук, на този свят, той пребивава.

14
Без сетива е и все пак сияе
чрез сетивата — тяхна причина е.
Необвързан — той свързва. Безкачествен
се наслаждава на трите качества.

15
Отвън и отвътре е за съществата —
и неподвижните, и подвижните.
Той е най-тънкото — непознаваем е!
Много е близък и много далечен.

16
Неразделен, Един пребивава,
сякаш е разделен, в съществата.
Той е опора на съществата,
Той ги поражда и ги поглъща.

17
Той е светлината на светлините,
и е отвъдното на тъмнината.
Знание, Цел и Предмет на Знанието —
Той пребивава в сърцето на всеки.

18
Така накратко ти чу за Полето,
Знанието и Предмета на знание.
Щом това моят бхакта узнае —
моята същност придобива.

19
Знай: безначална е и пракрити
природата, както духът – пуруша.
Но менливостта и трите качества
са породени от пракрити.

20
Пракрити се нарича причината
за причините и за следствията.
Пуруша
се нарича причината
за насладите и страданията.

21
Като стои в пракрити, пуруша
се наслаждава на трите й качества.
Слят с тези качества, той се ражда:
от добри или лоши утроби.

22
Но има и друг — Върховен пуруша,
който всъщност се наслаждава,
наблюдава и властва в тялото:
Той е Владетеля — висшият атман.

23
Който така познава пуруша
и пракрити с трите й качества,
както и да живее — постига
свобода от смърт и прераждане.

24
Някои чрез съсредоточаване
сами в себе си виждат атмана,
Други чрез Знание — чрез санкхяйога.
Трети чрез действие — чрез кармайога.

25
Четвърти — без сами да го видят,
чули от други — почитат атмана.
Понеже следват правдивото слово —
те също отвъд смъртта се спасяват.

26
Всичко, което в света се ражда —
и неподвижното, и подвижното,
се ражда от сливането на Полето
с Познавача, о, Бик сред Бхарата!

27
И който вижда, че Бог пребивава
във всички живи неща — без разлика,
непреходният — в скоропреходното,
който вижда — той вижда наистина.

28
Който вижда — към всичко еднакъв,
че в съществата Бог съществува,
той не убива чрез себе си Себе си —
и навлиза във висше движение.

29
Който вижда, че всички действия
в света са вършени от пракрити,
че висшият атман гледа бездеен:
който вижда това — той вижда.

30
Който вижда, че всяко отделно
същество пребивава в Едното
и че от него всичко се ражда,
той отива във висшия брахман.

31
Без начало, без свои качества
този вечен единен атман,
който е в тялото, о, Каунтея,
не действа и не се омърсява.

32
Както ефирът всепроникващ
е чист, понеже е недосегаем,
така и атманът във всяко тяло
е чист — не го докосва материята.

33
Както едното Слънце огрява
цялата тази земя, о, Бхарата,
така господарят на Полето
озарява Полето изцяло.

34
Който с очите на Знанието
различава Полето от Познавача
и Свободата от измененията
на пракрити — отива във Висшето.

Ом тат сат
Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упанишади, в тази наука за брахман, в това ръко­водство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна, завършва тринадесетата глава, наречена
ЙОГА ЧРЕЗ РАЗЛИЧАВАНЕ НА ПОЛЕТО И ПОЗНАВАЧА  НА ПОЛЕТО