12 гл. Бхакти Йога – Йога на Любовта

Дванадесета глава
Арджуна каза:
1
Тези, които с любов те почитат
като същност на Проявеното,
или които почитат в теб вечното
Непроявено — кои са по-висши?

Върховносияйния каза:
2
Тези, които съсредоточават
в мен своя ум, преизпълнен с обич,
и ме почитат с дълбока вяра,
те са за мен най-висшите йогини.

3
Но и които почитат вечното,
Непроявеното всепроникващо,
неосезаемо, неизменно,
Едно завинаги и във всичко,

4
щом овладеят сетивните страсти,
с разум в единство и равновесие,
в радост от благото на съществата —
няма спор, че и те ме постигат.

5
Но много повече се измъчват
отдадените на Непроявеното!
Движението на Непроявеното
е труднодостъпно за телесните.

6
А които на мен са отдадени
и ми принасят своите действия,
и във Любовно единство с мене
като върховна цел ме почитат,

7
понеже в мен са със свойто съзнание,
тях, о, Партха, аз бързо спасявам
от океана на смъртоносната
и вечно пораждаща самсара!

8
В мен съсредоточиш ли ума си,
отдадеш ли на мен своя разум,
без съмнение в мен ще живееш
след това — оттатък прераждането.

9
Ако не можеш изцяло в мене
да насочиш ума си — тогава
чрез упражнения в йога опитвай
да ме постигнеш, о, Дхананджая!

10
Ако си слаб и в упражненията
на мен посвещавай своите действия.
дори действайки заради мене,
ти ще достигнеш до съвършенство!

11
Ако си твърде слаб и да действаш
заради мен — в единение с мене,
то откажи се от плодовете
на всички действия — самовладей се.

12
Стои по-високо от упражняването
знанието, над него — вглъбяването,
но над вглъбяването е отказът
от плодовете — той носи покоя.

13
Добронамерен към всичко живо,
дружелюбен и състрадателен,
без чувство за „аз” или за „мое”,
еднакъв в радост и мъка, прощаваш,

14
радостен в йога — единен с Едното,
твърд, овладял свойта нисша природа,
отдал ум и разум на мене, предан —
такъв човек е любим за мене.

15
Който нищо в света не тревожи
и нищо него не го тревожи,
свободен от радост, страх, гняв, възбуден
такъв човек е любим за мене.

16
Който не ламти, чист, разумен,
безпристрастен и неуниващ,
отречен, отдал на мене делата си
такъв човек е любим за мене.

17
Който не се възхищава, не мрази,
не се оплаква и не жадува,
отвъд добро и зло — предано влюбен,
такъв човек е любим за мене.

18
Еднакъв към враг и към приятел,
равнодушен към хули и почести,
неизменен при студ и при жега,
радост и скръб — необвързан от нищо,

19
еднакъв при укор или похвала,
мълчалив и доволен от всичко,
без свой дом и богатство — но влюбен,
такъв човек е любим за мене.

20
Тези, които пият нектара
на моята дхарма — закона безсмъртен,
пълни с вяра, към мен устремени —
тези са най-любими за мене.

Ом тат сат
Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упанишади, в тази наука за брахман, в това ръко­водство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна завършва дванадесетата глава, наречена