10 гл. Вибхути Йога

Десета глава
Върховносияйния каза:
1
Слушай нататък, о, Мощноръки,
слушай върховното мое слово,
което пред теб изричам от обич
и понеже добро ти желая.

2
За произхода ми нищо не знаят
ни богове, ни велики риши.
Защото самият аз съм началото
на богове и велики риши!

З
Който ме знае мен, неродения,
безначален Владетел на световете
този незаблуден между смъртните
от греховете се освобождава.

4
Разум, знание, непогрешимост,
правдивост, търпимост, себевладеене,
покой, тъга и радост, раждане
и умиране, страх и безстрашие,

5
кротост, безстрастност, доволство, щедрост,
жертвоготовност, чест и безчестие —
тези различни състояния
на съществата от мен произлизат.

6
Седмината мъдри велики риши,
четиримата древни и всички Ману
в мен бяха — моят ум ги създаде,
а те родиха в света съществата.

7
Който познава по същност йога
и тези мои силопроявления,
се слива чрез непоклатимата йога
с Едното — това е моята истина.

8
Аз съм първопричина на всичко:
Аз съм начален вселенски тласък.
Щом мъдреците така ме виждат —
те ме почитат с любов и вяра.

9
Отдали на мен ума и живота си,
те взаимно се просвещават.
Като говорят за мен непрестанно,
чувстват само блаженство и радост.

10
На тези, които, уравновесени,
ме почитат с любов и преданост,
Аз давам това единство на разума,
чрез което се стига до мене.

11
Понеже чувствам към тях състрадание,
в тяхната същност се установявам
и със сияен светилник от мъдрост
премахвам мрака на неведението.

Арджуна каза:
12
Ти си върховен брахман, сияние,
върховна святост и вечен пуруша,
изначална вселенска сила си —
нероден и присъстващ във всичко.

13
Така те наричат мъдреците,
Нарада, който сред тях е божествен,
също Асита, Девала, Вяса —
и ти самият сега го казваш.

14
Вярвам на твоите слова, о, Сияйни —
всичко, което изричаш, е истина!
Ни богове, нито демони знаят
твоята същност, о, Най-прекрасни!

15
Само ти се познаваш чрез себе си,
о, Върховен Пуруша! Създател
на съществата и господар техен,
бог на боговете, владетел световен!

16
Само ти можеш да ми откриеш
това велико силопроявление,
чрез което проникваш във всички
светове и навеки пребъдваш!

17
Как бих могъл да те позная,
като мисля за теб, о, йогин?
И в какъв образ да си представям
твоята същност, о, Най-прекрасни!

18
Говори още и по-подробно
за твойта йога и твойта сила!
Вкусил амрита, о, Джанардана,
аз ненаситно жадувам за още!

Върховносияйния каза:
19
Така да бъде! Ще ти разкрия
някои мои силопроявления.
Някои само, о, Курунандана!
Защото нямат край моите прояви.

20
Аз съм Атмана, о, Гудакеша,
в сърцевината на всичко живо.
Аз съм Началото и Средата,
както и Края на всичко живо.

21
Сред бляскавите Адитя съм Вишну.
Сред светилата — лъчистото Слънце.
Сред бурни Марути — лъча Маричи.
Сред стражите на нощта — Луната.

22
Сред ведите аз съм Самаведа.
Сред боговете съм Индра Водителя.
Сред сетивата — Ум съм наречен.
В съществата аз сьм Съзнанието.

23
Сред ужасните Рудри съм Шива.
Сред злите духове — Цар на Обилието
Сред святите Васу — чистия Огън.
Срел планините   –   Свещената Меру.

24
Между домашните жреци, о, Партха,
аз съм Застъпника Брихаспати.
Сред пълководците аз съм Сканда.
Сред водоемите съм Океана.

25
Сред великите риши съм Бхригу.
Сред думите   — ом — едносричния Брахман.
Сред жертвите — Безмълвното славене.
Сред неподвижното — Хималаите.

26
Сред дърветата аз съм Ашваттха.
Сред богоподобните мъдри — Нарада.
В звездната музика съм Читрарадха.
Сред съвършените земни10 — Капила.

27
Сред конете аз съм небесния
Уччайшрава — роден от амрита.
Сред божите слонове съм Айравата.
Сред мъжете съм Цар на мъжете.

28
Сред оръжията съм Ваджра.
Сред кравите — Крава на желанията.
Всепораждащият Кама съм.
Сред змиите съм царят Васуки.

29
Сред нагите съм вселенският Шеша,
Сред водните жители — бог Варуна.
Сред предците небесни — Аряма.
Сред царете съм царят на смъртта — Яма.

30
Сред демоните   Прахлада — Радостния.
Сред изброителите съм Времето.
Царят лъв съм сред зверовете.
А сред птиците — царят Гаруда.

31
Сред пречистващите съм Вятъра.
Сред носещите оръжие — Рама.
Сред рибите съм гигантът Макара.
Сред реките — небесната Ганга.

32
Аз съм Началото, аз съм Средата
и аз съм Края на съществуващото,
Сред науките аз съм за брахман.
А сред спорещите съм Словото.

33
Аз съм първият — „А” — сред звуците,
И съм Двандва сред сложните думи.
Аз съм също и вечното Време.
Творец съм с лица във всички посоки.

34
Аз съм Смъртта, отнасяща всичко.
Аз съм Бъдещите рождения.
Сред жените съм Слава, Реч, Памет,
Красота, Жертвеност, Твърдост и Милост.

35
Сред ведийските химни съм Брихатсаман.
Сред стихотворните ритми — Гаятри.
Сред месеците съм Маргаширша.
Сред сезоните — Времето на цъфтежа.

36
Аз съм и Хитростта във хазарта,
и Блясъка във великолепието.
Аз съм Победата. Аз съм Волята.
И Добродетелта на праведните.

37
Сред рода Вришни съм Васудева.
А сред Пандавите съм Арджуна!
Сред мъдреците в света съм Вяса.
Певецът Ушана съм сред поетите.

38
Аз съм Скиптъра на управниците
и Политиката на побеждаващите.
Аз съм Мълчанието на тайната.
На тези, които знаят — Знанието.

39
Във всичко, което съществува,
аз съм Семето, о, Арджуна!
Нищо подвижно или неподвижно
не може без мен да съществува.

40
Нямат край моите чудни вселенски
проявления, о, Парамтама!
Което чу, бяха само примери
за неизчерпаемата ми сила.

41
Всичко, което е мощно и славно,
което е истинско или красиво,
възниква, понеже съдържа частица
от моята великолепна сила.

42
Но какъв смисъл има да знаеш
всички тези неща, о, Арджуна?
Знай, че аз съм. И света поддържам
с една невидима своя частица.

Ом тат сат
Така в славната Бхагавадгита, която е сред най-мъдрите упанишади, в тази наука за брахман, в това ръко­водство по йога, в беседата между Шри Кришна и Арджуна завършва десетата глава, наречена
ЙОГА ЧРЕЗ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СИЛАТА